Usvojen Prijedlog Smjernica za 2004. i Prijedlog Rebalansa Proračuna za 2003.g.

Rijeka, 7. listopada 2003.
Poglavarstvo Grada Rijeke usvojilo je prijedloge Smjernica za 2004. i Rebalansa Proračuna za 2003.g.  kojime je Proračun Grada Rijeke povećan za 16,5 mil. kuna i sad iznosi 711 milijuna kuna što je najveći iznos proračuna u povijesti Grada. Prema Smjernicama za 2004.g. grad će iznova biti veliko gradilište, je će se krenuti u realizaciju projekata zacrtanih četverogodišnjim Smjernicama aktualnog Poglavarstva.

Od strateških projekata temeljenih na Smjemicama mandatnog razdoblja (2001-2005. g), gradonačelnik Obersnel je na Sjednici izdvojio: dogradnju prometnog sustava Grada Rijeke i izgradnju javnih garaža,  donošenje generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke te uspostavu sustava za kontinuirano praćenje Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana, izgradnju i pripremu izgradnje komunalne infrastrukture za stambenu izgradnju oko 300 stanova, modelom društveno poticane stanogradnje, izgradnju sustava vodoopskrbe otoka Krka, te poslove na sanaciji deponija Viševac i aktivnosti na otkupu zemljišta za novi deponij.

Nadalje, dokapitalizacijom Energa stvoreni su uvjeti za intenziviranje zamjene postojeće mreže gradskog plina te izgradnja nove mreže.
Planira se ishođenje gradevinske dozvole te početak izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishodenje građevne dozvole te početak izgradnje Dvorane Zamet.
Predviđa se i daljnje poboljšanje funkcioniranja sustava osnovnog školstva, te socijalnih i zdravstvenih institucija kao i stvaranje uvjeta za razvoj suvremene muzejske i knjižnične djelatnosti te ulaganje u razvoj gradske uprave.

Rebalans proračuna zakonom je propisano uravnoteženje kojim se usklađjuju povećanja rashoda i izdataka u proračunskoj godini. Budući da je Gradski proračun povećan za 16,5 mil.kuna, bilo je nužno napraviti Rebalans. Nakon što je Reabalans obrazložio pročelnik odjela za financije dr. Tripo Grahovac, gradonačelnik Obersnel je naglasio da je ovogodišnji proračun velik zbog dokapitalizacije Energa čija je prodaja donijela 59 mil. kuna kao i gotovo 32 mil. kuna prihoda koje je uplatila država temeljem naplate prihoda od prodanih stanova za konvertibilne devize. Objektivni proračun je za gotovo 90-tak milijuna kuna manji, ali je i takav dostatan za realizaciju svih planiranih projekata. I proračun za 2004.g. imat će naglašenu razvojnu i socijalnu komponentu, rekao je Obersnel.

Poglavarstvo je imenovalo Mladena Mustaća ravanateljem Direkcije za programe sporta i tehničke kulture u odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu, te između ostalog prihvatilo i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području grada Rijeke za 2004.g. Navedenom odlukom temeljenom na ostvarenju rashoda u prvih 8 mj. i iskazanih potreba škola do kraja 2003.g. predlaže se primjena novih iznosa financiranja, pa će tako rasspodjelom bilanciranih sredstava za materijalne i financijske rashode cijena po učeniku iznositi 20,00 kn, cijena po razrednom odjelu 340,00 kn, po područnoj školi 500,00 kn, cijena po osnovnoj školi 4.000,00 kn, cijena po računalu 100,00 kn.

Poglavarstvo je prihvatilo informaciju o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i terasa u 0-toj i I zoni, te prijedlog za kreditiranje iz sredstava za razvoj poduzetništva (Komisioni kredit). kojim se  tvrtki Mediteran gradnja iz Rijeke, vlasnika Arsena Šebalja odobrava komisioni kredit u iznosu od 102.000,00 kn, s rokom povrata 5 godina i kamatnom stopom od 2% godišnje.

(I.N.)

 
mail print