Radi izgradnje spojnog kanalizacijskog kolektora Ulica Franje Račkog zatvorena šest mjeseci

Rijeka, 4. siječnja 2008.
Zbog izvođenja radova na izgradnji oko 2,4 km dugog spojnog kanalizacijskog kolektora, vrijednih oko 9 milijuna kuna, Ulica Rački bit će šest mjeseci zatvorena za sav promet od raskrižja Orehovica do raskrižja Školjić, počevši od subote 12. siječnja. Radovi će trajati do ponedjeljka 7. srpnja 2008. godine. Tijekom izvođenja radova bit će omogućen samo lokalni promet uz trasu gradilišta.

Na konferenciji za novinare sudionici u prometu zamoljeni za dodatno strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije

Radovima u Ulici Franje Račkog nastavlja se izgradnja kanalizacijskog sustava Grobnik-Rijeka, čijom se realizacijom u okviru Projekta Jadran stvaraju uvjeti za zaštitu izvorišta pitke vode i očuvanje kvalitete mora.

Privremenu regulaciju prometa i projekt izgradnje spojnog kanalizacijskog kolektora na konferenciji za novinare predstavili su direktor KD Vodovod i kanalizacija Željko Mažar kao predstavnik investitora, voditelj projekta Željko Vasilj, rukovoditeljica PRJ Kanalizacija Jagoda Pilko, rukovoditelj Sektora prometa u TD Rijeka promet Danijel Frka, rukovoditelj RJ Poslovi prometa  Autotroleja Mladen Radojković te autor prometnog rješenja Sergej Babić.

Za vrijeme izvođenja radova, Ulica Franjo Rački, odnosno dio državne ceste D 404 od raskrižja Orehovica do raskrižja Školjić, zatvara se za sav promet do završetka radova planiranih za ponedjeljak, 7. srpnja 2008. godine. Tijekom izvođenja radova bit će omogućen samo lokalni promet uz trasu gradilišta.

Prije nego što je donesena odluka o zabrani prometa održani su brojni sastanci i konzultacije s predstavnicima Hrvatskih cesta, Rijeka prometa, Prometne policije, carine, Luke, Autotroleja te prometnim stručnjacima. Prilikom donošenja konačne odluke o preregulaciji prometa presudili su prometno-sigurnosni razlozi, jer se zbog neutvrđenog stanja potpornih zidova prema kanjonu Rječine nije željelo ulaziti u rizik pojačanog prometnog opterećenje samo jedne vozne trake, a s druge strane, potpunim zatvaranjem prometnice bitno će se skratiti rokovi izvođenja radova. Primjerice, za izgradnju tri kilometra kanalizacijske mreže od Orehovice do Svilnog, uz otvorenu jednu prometnu traku, bilo je potrebno godinu dana.

„Osjećam iskrenu potrebu i obvezu ispričati se svim sudionicima u prometu, građanima Rijeke i okolice, kao i svima onima koji dolaze u naš grad, bilo poslovno, privatno ili kao turisti, na eventualnim prometnim teškoćama na koje će nailaziti. Molim sve sudionike u prometu za dodatno strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije, kao i uputa prometne policije, jer se, pored svih mjera koje smo poduzeli, gužve nažalost vjerojatno neće moći izbjeći,“ kazao je Mažar, pojasnivši kako je , uzimajući u obzir stav Hrvatskih cesta, naručena izrada Prometnog rješenja koje je imalo zadatak sagledati odvijanje i regulaciju prometa na širem riječkom području, omogućiti prije svega odvijanje javnog gradskog prijevoza, normalno odvijanje lučke i gospodarske djelatnosti, kao i normalno prometno funkcioniranje grada i okolnih gradova i općina.

Prometna regulacija za vrijeme trajanja radova

Tijekom izvođenja radova na kolektoru, kojim se novi sustav odvodnje Rijeka – Grobnik spaja na postojeću kanalizacijsku mrežu grada Rijeke, promet će se odvijati alternativnim pravcima. KD Autotrolej za vrijeme trajanja radova uspostavit će privremene trase i nova privremena stajališta javnog prigradskog prometa za linije 12, 13, 14, 15 i 16, koje će voziti po dosadašnjem voznom redu. Privremena trasa za linije 12, 13, 14, 15 i 16 u polaksu je Delta – Piramida – Kumičićeva – Tome Strižića – Kačjak – Donja Orehovica i dalje redovnom trasom, a u povratku Donja Orehovica  – Kačjak – Tome Strižića  – Kumičićeva – Strossmayerova – Fiumara – Delta. Na spomenutim privremenim trasama javnog prigradskog prometa uspostavljaju se i nova privremena stajališta: u polasku Piramida i Sušačka bolnica, a u povratku Sušačka bolnica i Sušački neboder (Strossmayerova).

Alternativni istočni i zapadni prometni pravciMogući pravci dolaska i odlaska u grad Rijeku s istoka iz pravca Pašca, odnosno s područja Grobnika su Orehovica – Kačjak – Tome Strižića – Kumičićeva ili autocestom Zagreb-Rijeka preko čvora Čavle- čvor Orehovica – čvor Draga – Zdravka Kučića – Brdo – Kvaternikova. Zapadni alternativni pravci dolaska u grad Rijeku i odlaska iz grada Rijeke su preko čvorova Škurinje i Diračje.
Istovremeno se mijenja  i režim prometa na mostu Sveta Ana na način da će svim vozilima iz Rijeke ulicom Tome Strižića biti omogućeno prioritetno skretanje u Ulicu Kačjak prema Orehovici i obratno, a vozilima koja dolaze iz Ulice Kačjak bit će onemogućeno skretanje prema Ulici sv. Ana, odnosno Vežici.  

Za vrijeme trajanja radova, zbog veće protočnosti prometa, uvodi se kontrola zabrane parkiranja u Ulici Tome Strižića (od križanja s Ulicom S. Krautzeka do ulaska u bolnicu)  i Strossmayerovoj ulici (od Piramide do Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku). Kako bi se rasteretilo šire područje Sušaka, uključujući dio Bulevarda i Pećina, a napose područje Vežice i Podvežice, pored kontrole parkiranja, reprogramirat će rad semafora.

Kretanje teških teretnih vozila odvijat će se u suradnji s prometnom policijom, TD-om Rijeka promet, Lukom i Carinskim terminalom. Ovisno o opterećenosti glavnih prometnica, teška teretna vozila će se propuštati u određenim vremenskim intervalima kako bi se izbjegla njihova kretanja u većem broju napose u vršnim prometnim opterećenjima.
Ujedno su sa svim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada, kao i drugim javnim poduzećima obavljeni dodatni razgovori kako bi se na najopterećenijim prometnicama za vrijeme trajanja radova u Ulici Rački izbjeglo izvođenje radova, naravno, izuzev neodložnih intervencija.

Kako je istaknuo direktor Mažar, redovito će se pratiti i ocjenjivati odvijanje prometa prema predloženim prometnim rješenjima i prema potrebi poduzimati dodatne mjere, o čemu će javnost na vrijeme biti izviještena.

Projekt izgradnje kanalizacije Rijeka-Grobnik od dugoročnog strateškog interesa

Izvođač radova vrijednih 6,69 milijuna kuna je „Dira gradnja“ iz Rijeke, nadzor u vrijednosti od 111 tisuća kuna obavlja tvrtka House iz Rijeka, dok je nabava i isporuka materijala povjerena tvrtki CNM & CO, za što je osigurano 3,8 milijuna kuna.

Skica postojeće i nove regulacije prometa u Ulici sv. AnaRadovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora u Ulici Franje Račkog dio su prve faze projekta izgradnje kanalizacije Rijeka-Grobnik, kao podprojekta velikog projekta Jadran. Taj se projekt realizira kreditom Svjetske banke za obnovu i razvoj, uz sufinanciranje Vlade RH, Hrvatskih voda, te sredstvima jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekt i koje su za njegovu realizaciju utvrdile posebnu namjensku cijenu za financiranje projekta i povrat kredita. Rijeka je prvi grad koji je za realizaciju projekta kanalizacije Rijeka-Grobnik uveo namjensku cijenu već 2004.  godine, pa prosječna cijena za realizaciju projekta u kubiku vode iznosi 0,32 kune.

„Prva tranša kredita Svjetske banke u visini od 40 milijuna eura ističe krajem ove godine. U protekle tri godine utrošeno je preko 227 milijuna kuna, a vrijednost ugovorenih radova je gotovo dvostruko veća (435 milijuna). Do sada je izgrađeno preko 120 kilometara kanalizacije, 20 crpnih stanica , 5 uređaja za pročišćavanje te 2 podmorska ispusta. Nadam se i vjerujem da će nova Vlada RH imati dovoljno mudrosti i razumijevanja ugovoriti i drugu transu kredita na iznos od 50 milijuna eura za period od 2008 do 2012. godine, čime bi se stvorili uvjeti za nastavak 36 započetih projekata, pa i projekta izgradnje kanalizacije Rijeka-Grobnik, ali i otvaranje novih koji su u pripremi. Ovo je projekt od dugoročnog strateškog i nacionalnog interesa i bez njegove realizacije nema očuvanja Jadrana niti uvjeta za daljnji razvoj turizma i ukupnog gospodarstva, a niti ZERP nema puno smisla,“ kazao je Mažar.

KD Vodovod i kanalizacija krajem 2005. godine s tvrtkom Jadranski projekt i Hrvatskim vodama potpisalo je Ugovor o financiranju I. faze kanalizacijskog sustava Rijeka-Grobnik na okvirni iznos od 37 milijuna kuna. Prva faza projekta Rijeka-Grobnik, osim već izvedenih radova od Orehovice prema Svilnom, obuhvaća radove u Ulici Rački, te oko 4 kilometra kanalizacije na području Pašca. Ukupno se u okviru I. faze planira izgraditi oko 13 kilometara kanalizacijske mreže čime će se stvoriti uvjeti za priključenje na razdjelni sustav odvodnje oko 350 novih priključaka.

Do sada je izgrađeno preko 6 kilometara kanalizacije i 2 crpne stanice te izvršena je priprema za oko 200-ak kućnih priključaka u što je utrošeno oko 11 milijuna kuna. Tim je sredstvima izgrađen kolektor od Orehovice do Svilnog, te kolektori i dio kanalizacijske mreže na području naselja Hrastenice i Kosorci na Čavlima. Radovi su, kao što znate nakon urušavanja oborinskog kanala na Orehovici okončani prošle godine uz neznatno zakašnjenje.
(S.R.)

 
mail print