Građevinski otpad u ulici Mihačeva draga

Rijeka, 7. veljače 2008.
Predstavnici Komunalnog redarstva, Rijeka prometa i Mjesnog odbora Škurinjska draga izvršili obilazak terena s ciljem utvrđivanja stanja oštećenja objekata komunalne infrastrukture i komunalnog nereda. Loša situacija utvrđena je na vrhu Ulice Mihačeva draga gdje se u duljini od preko 20 metara nalazi velika količina građevinskog otpada. Najveći dio otpada je na privatnom zemljištu pa je Komunalno redarstvo nemoćno u smislu sankcioniranja počinioca ili određivanja sanacije prostora.

Deponij građevinskog otpada u ulici Mihačeva Draga Ipak Direkcija zadjedničke komunalne djelatnosti osmislila je način da se onemogući konstantno odlaganje svakovrsnog otpada na tom području. Ubrzo će Vodovod i kanalizacija vršiti radove na kolniku u tom dijelu Ulice, nakon čega će se prostor očistiti a  uz rub postaviti cca 45 metara već spremne ograde, sa svrhom da onemogući odlaganje otpada ubuduće.
(D.I.)

 
mail print