Rijekci sredstva za projekte E&E Regional Participant Training Programa pod pokroviteljstvom USAID-a

Rijeka, 12. prosinca 2003.
Grad Rijeka se s dva projekta uključio u Small Grants projekt koji vodi World Learning Zagreb. Radi se o projektu pod nazivom „Uključivanje građana u učinkovito upravljanje vlasništvom“, koji vodi Ksenija Linić, pročelnica Ureda Grada, i projektu  “Marketinški plan za  Porin   kao razvojne agencije”, koji vodi Doris Sošić.

World Learning/PTP (WL), koji je registriran je za provedbu projekata u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu, prihvatio je financirati dva projektna prijedlog iz djelokruga riječke samouprave
 
Radi se o projektima „Uključivanje građana u učinkovito upravljanje vlasništvom“, gospođe Ksenije Linić, te projektu transformacije Poduzetničkog inkubatora - Porina u razvojnu agenciju,  “Marketinški plan za  Porin  kao razvojne agencije”, koji vodi Doris Sošić.
Odabrani projekti bit će podržani financijskom donacijom  u visini 5.000 US.  Aktivnosti vodi World Learning, lnc. (WL), američka privatna neprofitna organizacija pod donacijskim ugovorom s USAID-om.
 
U skladu s odredbama i uvjetima specificiranim u donacijskoj dokumentaciji, donacija se dodjeljuje isključivo za one aktivnosti koji su navedeni u projektima. Tako će se projektom pod nazivom „Uključivanje građana u učinkovito upravljanje vlasništvom“ građane uključiti u učinkovito upravljanje vlasništvom kroz raspravu pitanja o klasifikaciji vlasništva, sistematizaciju zemljišnih knjiga te oblikovanje biltena s procjenom nekretnina. U ovom slučaju radi se o pitanjima kako i na koji način revitalizirati napuštene tvorničke prostore u Rijeci.
 
Transformacija Porin-a u razvojnu agenciju - “Marketinški plan za  Porin   kao razvojne agencije”.
Budući da riječki poduzetnički inkubator - Porin posjeduje šestogodišnje poslovno iskustvo kao potporni i institucijski centar, a aktivnosti koje provodi nadilaze okvire djelovanja poduzetničkog inkubatora, pokrenut je projekt osnivanja regionalne razvojne agencije s namjerom da se Porin d.o.o., uz pomoć nadležnih tijela Grada Rijeke, PGŽ i Riadria banke koji su i njegovi osnivači, transformira u razvojnu agenciju.
 
Jedan od problema koji se nametnuo je predstavljanje Porina, ne više kao poduzetničkog inkubatora, nego kao  razvojne agencije – institucije koja će biti orijentirana na razvoj gospodarstva, te će poticati sve projekte od značaja za područje PGŽ, te projekte jedinica lokalne i regionalne samouprave koji su u funkciji gospodarskog razvitka. U tom cilju, dobivena će financijska potpora poslužiti za izradu i provođenje kvalitetnog Marketing plana koji će projekt preoblikovanja Porina u razvojnu agenciju predstaviti svim zainteresiranim subjektima i na taj način promovirati značaj i uloga Porina kao razvojne agencije  za razvoj gospodarstva cijele regije odnosno predstavljanje proširenog djelokruga rada i budućih novih aktivnosti koje će biti sastavni dio RRA, a nisu bile uključene u rad inkubatora.
 
Cjelokupan proces osmišljavanja marketing strategije kao i izrade i provođenja marketing plana, odnosno pojedinih marketinških akcija, zahtijevati će niz aktivnosti, a odnose se na: istraživanja vezana uz ciljana tržišta i njihove mogućnosti, suradnju sa marketinškom agencijom ili konzultantom, razradu strategije promocije i reklame s posebnim naglaskom na aktivnosti vezane uz odnose s javnošću, Analiza tržišnih mogućnosti postavit će strategiju cijena i vrsta usluga razvojne agencije koje će se naplaćivati. Bitan dio marketing plana bit će i uočavanje mogućih problema u ostvarivanju pojedinih ciljeva i akcija kao i prijedlog njihovih rješenja.
 
Korist od ovog projekta imat će cijelo šire područje Grada Rijeke i Primorsko – goranska županija odnosno svi subjekti koji bi se uključili u rad razvojne agencije i time sustavno radili na gospodarskom razvitku cijele regije.
 
Rezultat predviđenih aktivnosti bit će predstavljanje Porina, ne više samo kao poduzetničkog inkubatora, već kao razvojna agencija , ključnog aktera gospodarskog razvitka regije. Svim zainteresiranim stranama približit će se vizija, misija, strategija i ciljevi kao i sada prošireni djelokrug rada razvojne agencije i njene nove aktivnosti koje do sada nije provodio poduzetnički inkubator, što će doprinijeti funkcioniranju te lakšem i bržem ispunjenju  njenih ciljeva, odnosno bržem i jednostavnijem razvoju regionalnog gospodarstva.
(I.N.)

 
mail print