Dom mladih Rijeka

Dom mladih gradska je ustanova koja se bavi organizacijom slobodnog vremena djece i mladih, a djeluje u dva objekta od kojih se jedan nalazi u Rijeci a drugi u Staroj Sušici.
Dom mladih provodi raznolike programe s učenicima osnovnih i srednjih škola i to putem učitelja glazbene, tehničke i likovne kulture te profesora informatike. Za provođenje određenih programa koriste se i vanjski suradnici, učitelji razredne nastave, profesori raznih nastavnih predmeta te istaknuti pojedinci u pojedinim područjima.

Dom mladih - upravna zgrada

Dom mladih
Adresa: Laginjina 15
Telefon: 051 516 247
Faks: 051 227 603
E-mail: dom-mladih-ri@ri.t-com.hr
Ravnatelj: Goran Gračanin

 

Ciljevi i funkcije Doma mladih mogu se opisati kao briga za djecu i mlade u području razvoja i zadovoljavanja potreba za interesnim aktivnostima u slobodnom vremenu. Djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kroz različite aktivnosti razvijaju svoje potencijale, istražuju svoje interese, razvijaju kreativnost i stvaralačku inteligenciju te usvajaju nova znanja na zanimljiv način.

Pri Domu mladih djeluje i plesna udruga Ri dance te Učenička udruga za posredovanje pri zapošljavanju redovnih učenika srednjih škola.

Dom mladih je jedinstvena ustanova ovoga tipa u Republici Hrvatskoj budući da nudi vrlo raznoliki program na jednom mjestu te je organizirana i djelomično financirana od strane lokalne samouprave. Grad Rijeka financira osnovno poslovanje Doma mladih dok se programi i projekti financiraju iz vlastitih prihoda Doma mladih.


 

Dvorac Stara Sušica

Odmaralište "Dvorac Stara Sušica"
Adresa: Karolinska cesta 85
51314 Ravna Gora
Telefon: 051 500 132
Faks: 051 500 142
E-mail:dom.mladih1@ri.t-com.hr

 

U odmaralištu "Dvorac Stara Sušica" u Ravnoj Gori, organiziraju se višednevni boravci djece, programi zimovanja, ljetovanja, Škole u prirodi te Vikend programi.
Za svaki program osiguran je profesionalni animator te svi izleti uključuju stručnog vodiča. Izleti su sadržajni, edukativni, a posebna pažnja se pridaje ekologiji kao i upoznavanju sa šumskom florom i faunom Gorskog kotara.

 

Aktivnosti u Rijeci:

Tehničke aktivnosti

 • Informatika
 • Filmska-video sekcija
 • Robotika
 • Elektronika
 • Mladi inovatori
 • Modelari
 • Astronomija

 

Umjetničko kreativne aktivnosti

 • Tečaj klavira
 • Tečaj gitare
 • Teorija glazbe
 • Zabavno glazbena sekcija

 

Društveno edukativne aktivnosti

 • Debatni klub
 • K.E.Š.

 

Aktivnosti za škole:

 • Prvi koraci u prometu
 • Sigurno u prometu
 • Tečaj upravljanja biciklom
 • Školske prometne jedinice 
 • Eko radionica

 

Aktivnosti za vrijeme školskih praznika

 • Zima u Domu mladih
 • Proljeće u Domu mladih
 • Razigrano ljeto

 
mail print