Sastav Gradskog vijeća

Članovi Gradskoga vijeća u mandatnom razdoblju 2013. – 2017. g.

Klikom na ime možete dobiti više podataka o svakom članu Gradskoga vijeća.    


      Predsjednica:
  

Potpredsjednici:   

Članovi:

SDP:

 

HNS:

 

HSU:

 

ARS:

 

SDSS:

HDZ:

 

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA:

PGS:

 

AM:

RI:

      NEZAVISNI:

 
mail print

Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću Grada Rijeke

(na dan konstituiranja)

više

Statistički podaci o sastavu Gradskog vijeća Grada Rijeke

više

Klubovi članova Gradskog vijeća Grada Rijeke

više

Članovi Gradskog vijeća kojima mandat miruje

više

Članovi Gradskog vijeća kojima je prestao mandat

 

više

 

Sastav Gradskog vijeća - mandatno razdoblje 2009. - 2013.

Članovi Gradskoga vijeća u mandatnom razdoblju 2009. – 2013. godine

 
mail print