Normativni akti.bmp

Normativni akti Vijeća Mjesnog odbora Centar - Sušak

više

Osnutak.jpg

Zaključak o osnutku MO Centar-Sušak

Rijeka, 1.veljače 2009.
Poglavarstvo Grada Rijeke je na temelju Odluke o mjesnoj samoupravi, na sjednici održanoj 21. prosinca 1993. godine, donjelo Zaključak o osnutku mjesnog odbora Centar-Sušak .

više

knjiga.jpg

Programi rada Vijeća MO Centar - Sušak za 2014. godinu

Vijeće Mjesnog odbora Centar - Sušak usvojilo je na svojoj 41. sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine, Programe rada za 2014. godinu. Više o svakoj pojedinoj programskoj aktivnosti, zbirni financijski proračun kao i dinamiku realizacije programskih aktivnosti, možete pogledati u privitku članka.

više

proračun.JPG

Financijski plan Vijeća MO Centar - Sušak za 2014. godinu

Temeljem usvojenih programskih aktivnosti Vijeća MO Centar - Sušak za 2014. godinu, sačinjen je Financijski plan za 2014. godinu kojeg je Vijeće MO Centar - Sušak usvojilo na svojoj 45. sjednici, održanoj 11. prosinca 2013. godine. Financijski plan za 2014. sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu pogledajte u prilogu članka.

više

OS CENTAR0.jpg

Usvojeni komunalni prioriteti na području MO Centar – Sušak za 2014. g.

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke i članka 46. Statuta Grada Rijeke, Gradsko vijeće je na 6. Sjednici održanoj 19. prosinca 2013. donijelo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini.

više

Rijekapromet 2.jpg

Dinamika izvršenja komunalnih prioriteta za 2014. godinu

U nastavku članka možete pogledati Dinamički plan realizacije komunalnih prioriteta u nadležnosti Rijeka prometa d.d., na području Mjesnog odbora Centar - Sušak za 2014. godinu.

više

izvještaj.jpg

Izvjesce o radu VMO Centar - Sušak za 2013. godinu

Na svojoj 44. sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine, Vijeće MO Centar - Sušak usvojilo je Izvješće o radu za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, koje možete pogledati u prilogu ovog članka. Rad Vijeća kroz fotografije pogledajte u ovoj prezentaciji.

više