baja1.jpg

Plan odvoza glomaznog otpada u 2014. godini

Rijeka, 28. prosinca 2013.
KD Čistoća d.o.o. sačinila je program za odvoz glomaznog otpada u 2014. godini. U skladu s programom, baje za glomazni otpad na području MO Centar - Sušak biti će postavljene po datumima navedenim u priloženoj tabeli. 

više

policajac1.jpg

Kontakt policajac

Rijeka, 17. svibnja 2012.
Obavještavaju se građani s područja MO Centar – Sušak da svoje primjedbe, pritužbe ili sugestije mogu dostaviti kontakt policajcu nadležnom za ovaj mjesni odbor, g. Daliboru Matijeviću, osim telefonom na broj 439-610 ili 439-639 (3.PP) i putem e-mail-a na adresu: dalibor.matijevic@yahoo.com .

više

Rijekapromet 2.jpg

Dinamički plan realizacije komunalnih prioriteta za 2010. godinu u MO Centar - Sušak

Rijeka, 11. veljače 2010.
Ovdje možete pogledati Dinamički plan realizacije komunalnih prioriteta u nadležnosti Rijeka prometa d.d. za 2010. godinu za područje MO Centar - Sušak.

više

Foto prostorija_1 C-S.JPG

Korištenje prostora

Rijeka, 1.veljače 2009.

Ovdje možete pogledati:

 

Slike prostora koji se iznajmljuje:

Fotografije prostorija

 

 

 

 


 

 

Fotografije prostorija

 

 

 

 


 

 

Fotoografije prostorija

 

više

Prijava komunalnog nereda, oštećenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u MO Centar-Sušak

Rijeka, 2. lipnja 2006.
Ovdje možete otvoriti obrazac putem kojeg možete prijaviti komunalni nered i oštećenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Mjesnom odboru Centar-Sušak.

više

Metis.jpg

Besplatno skupljanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme

Tvrtka Metis d.d. dobila je koncesiju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za skupljanje otpadnog EE otpada - veliki kućanski uređaji, za područje Primorsko-goranske Županije.

više