Direkcija poslovni objekti

Ravnatelj: v.d. ravnateljica Marina Superina
Tel: 051/209-423
Faks: 051/209-424

Direkcija poslovni objekti bavi se:

 • zakupom poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, odnosno provođenjem postupaka licitacija i zaključivanja ugovora o zakupu,
 • kontrolom provedbe ugovora o zakupu,
 • pokretanjem postupaka zbog nepoštivanja ugovora o zakupu,
 • fakturiranjem i naplatom zakupnine,
 • izdavanjem suglasnosti zakupnicima za uređenje poslovnih prostora,
 • obradom zahtjeva za povrat uloženih sredstava za uređenje poslovnog prostora,
 • zaprimanjem zahtjeva za prenamjene i dopune djelatnosti u prostoru,
 • zaprimanjem zahtjeva za kupnju i zamjenu nekretnina i razvrgnuće suvlasničke zajednice,
 • zaprimanjem zahtjeva za izdavanje suglasnosti na elaborat o etažiranju.


Odgovorne osobe:

 • Edo Damjanović 051/209-427, Velinka Parun 051/209-426 - provođenje postupaka licitacije i zaključivanja ugovora o zakupu, zaprimanje zahtjeva za prenamjene i dopune djelatnosti u prostoru


 • Boris Jakovac 051/209-430 - primopredaja poslovnih prostora


 • Loretta Sošić 051/209-432, Marina Superina 051/209-425 - pokretanje postupaka zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora o zakupu, postupci povrata u vlasništvo nacionaliziranih poslovnih prostora


 • Sonja Vorkapić 051/209-429, Marija Marić 051/209-212, Iva Udović Mladenić 051/209-428, Mladenka Amančić 051/209-420 - informacije o visini cijene zakupnine, fakturiranje i naplata zakupnine i kamate

 • Aleksandra Jurić-Židanik 051/209-384, Tajana Jukić Neznanović 051/209-421 - investicijsko održavanje slobodnih poslovnih prostora, izdavanje suglasnosti zakupnicima za uređenje poslovnih prostora

 
mail print