Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Krešimirova 52A
Tel. (051) 666 000
Faks. (051) 337 405

Dežurna služba, Cambierieva  7

 • Dentalne medicine – Telefon  335-588
 • Opće medicine – Telefon  335-588
 • Zdravstvene zaštite djece Telefon  51 335-588
Po adresama:

 • Bože Vidasa 16a, Rijeka
  Ordinacije opće medicine
  dr. Bosiljka Horvat – Telefon 262-826
  dr. Ivana Vlastelić – Telefon 262-326


  Ordinacije za predškolsku djecu
  dr. Mia Brajović-Blašković – Telefon 262-822

  Ginekološke ordinacije
  dr. Branka Buneta – Telefon 264-866

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  dr.Aleksandra Nefat – Telefon 262-437

  Patronaža – Telefon 634-292
  Područni laboratorij-nije u funkciji – Telefon 634-297


 • Braće Monjac 5, Rijeka
  Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima domovinskog rata (PSP)
  sr Blaženka Blečić – Telefon 261-656


 • Franje Čandeka 6a, Rijeka
  Patronaža – Telefon  672-727


 • Cambierieva 2, Rijeka
  Stomatološka ordinacija
  dr. Zlatko Cirković – Telefon  330-740

  Ginekološka ordinacija
  dr. Jasna Gobić (Tim bez nositelja) – Telefon 330-691
  dr. Karolina Ćosić-Vušković – Telefon 330-691

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  dr. Višnja Pavić-Petković – Telefon  339-673

 • Cambierieva 7, Rijeka
  Ordinacije za predškolsku djecu
  dr. Madlen Mihalić – Telefon  301-583

  Savjetovalište – Telefon  336-046


 • Đ. Catti 1, Rijeka
  Ordinacija opće medicine
  Kartoteka – Telefon  612-290
  dr. Lea Tripar – Telefon  612-289,  622-402

 • Franje Čandeka 36b2, Rijeka
  Ordinacija opće medicine
  dr. Suzana Škrbić-Dubrović – Telefon   641-107
  dr. Elida Ćiković – Telefon  641-108

  Patronaža I – Telefon  645-933
  Patronaža II – Telefon  641-162

 • Ivana Žorža bb, Rijeka
  Stomatološka ordinacija
  dr. Nataša Bernetić – Telefon  541-631
  Patronaža – Telefon 541-107


 • Ive Marinkovića 11, Rijeka
  Ordinacija opće medicine
  dr. Zdenka Baričev-Novaković – Telefon  651-609
  dr. Natali Dropulić-Bakarčić – Telefon  321-456
  dr. Sunčica Mulc – Telefon  335-903
  dr. Gordana Mičetić Balog – Telefon  651-622
  Patronaža – Telefon  211-284

  Stomatološke ordinacije
  dr. Marinka Badurina – Telefon  323-279

  Ordinacije medicine rada
  dr. Hrvoje Lalić – Telefon  322-359
  dr. Fedor Dorčić – Telefon 651-634

  Psihijatrijska ordinacija
  dr. Elizabeta Dadić – Hero – Telefon 330-781
  dr. Ramiz Bučuk – Telefon 211-730


  Ginekološka ordinacija
  dr.Marija Prpić Gršković – Telefon  371-193

  Psiholozi
  prof. Mirta Lukežić – Telefon 651-632


 • Kalina 12, Rijeka
  Ordinacija opće medicine
  dr. Koraljka Čop – Telefon 459-112

  Sanitetski prijevoz – Telefon 338-110
  Damir Božić – voditelj – Telefon  400-802

 • Krešimirova 42, Rijeka
  Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
  Telefon  213-454
  dr. Ljiljana Bakić Štih – Telefon  335-980

 • Centralni laboratorij
  mag.med.biokem. Jelena Čargonja – Telefon  666-055
  mag.med.biokem. Jelena Čargonja – soba 201a – Telefon  666-077
  mag.med.biokem. Jelena Čargonja – soba 206 – Telefon  666-030
  mag.med.biokem. Jelena Čargonja – priz.šalter – Telefon  666-031


 • Kumičićeva 8, Rijeka
  Patronaža – Telefon 219-385
  Ordinacije opće medicine
  kartoteka – Telefon 452-288
  dr. Miljana Badurina – Telefon  452-289
  dr. Ljiljana Ćiković – Telefon  452-290,  400-649

  Psihijatrijska ordinacija
  kartoteka – Telefon  400-651
  dr. Tomislav Ahel, dr.psihijatar – Telefon  400-650

  Zdravstvena njega u kući Natali Tavra Smojver,ms - Telefon  218-335 • Laginjina 22, Rijeka
  Stela Gabrić,ms- Telefon  218-335


 • Laginjina 22, Rijeka
  Patronaža I – Telefon 511-085
  Patronaža II – Telefon  504-801

 • M. Kontuša 18, Rijeka
  Ordinacija opće medicine
  dr. Jasna Rodin – Telefon  455-032
  dr. Alenka Uroda-Rušinić – Telefon   453-544
  dr. Tanja Katinić Zorić – Telefon  639-567

  Stomatološke ordinacije
  dr. Lovorka Fućak-Pavešić – Telefon  453-548
  dr. Kristina Klausberger – Telefon 453-548

  Patronaža I – Telefon  453-547
  Patronaža II – Telefon  455-031 • Osječka 72/1, Rijeka
  Ordinacije opće medicine
  dr. Dejan Ivošević – Telefon  266-408

  Stomatološke ordinacije
  dr. Mario Adžić – Telefon  266-409

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  dr. Nives Jerkić – Telefon  266-413

  Patronaža I – Telefon  266-823
  Patronaža II – Telefon  266-127


 • Park N. Hosta 3, Rijeka
  Ordinacija opće medicine
  dr. Anđelka Samardžija – Telefon  327-321


 • Park N. Hosta 4, Rijeka
  Centar za prevenciju kroničnih masovnih bolesti
  Telefon: +327-122, 327-123, 336-126

  Pulmologija
  dr. Branimir Petrušić

  Okulistika
  dr. Dolores Baričević-Mavrinac

  Radiološka dijagnostika
  dr. Emina Grgurević-Dujmić
  dr. Denis Zvonarić

  Ordinacija za šećernu bolest
  dr. Vlasta Grba

  Ordinacija za koronarne bolesti
  dr. Nenad Kovačević


 • Tizianova 15, Rijeka
  Centar specijalističke dentalne zdravstvene zaštite
  Telefon: 213-507

  Stomatološke ordinacije
  dr. Marina Smojver – Telefon  454-655

  Spcijalistička ordinacija dentalne protetike
  dr. Marica Šimunović-Šoškić – Telefon 332-851
  dr. Tomislav Hraste – Telefon 213-507

  Spcijalistička ordinacija ortodoncije
  dr. Kata Milanović – Telefon  213-859
  dr. Ferri Sandra – Telefon  213-859

  Spcijalistička ordinacija oralne kurirgije
  dr. Willy Kocjan – Telefon  331-261

  Zubni RTG – Telefon  330-292 • Krešimirova 52a, Rijeka
  Palijativna skrb – Telefon  323-168
  dr. Iva Pizent, dr. Vedrana Teskera, dr. Davor Romić


 • Turkovo 40/1, Rijeka
  Ordinacije za predškolsku djecu
  dr. Gordana Pelčić – Telefon  681-803

  Ginekološka ordinacija
  dr. Ivana Šimunović – Telefon  682-093

  Stomatološke ordinacije
  dr. Milena Batinić – Telefon  682-075

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  dr. Magda Rajković Ojurović – Telefon  682-073

  Patronaža – Telefon 681-803


 • Pulska 46, Rijeka
  Patronaža – Telefon 261-062


 • Riva Boduli 5, Rijeka
  Stomatološka ordinacija
  dr. Milan Krmpotić – Telefon  212-514

 • S. Krautzeka 25, Rijeka
  Patronaža – Telefon  216-299


 • Splitska 2, Rijeka
  Ordinacije opće medicine
  dr. Nataša Kilvain – Telefon  213-759

  Patronaža – Telefon  211-919


 • Studentska 1, Rijeka
  Ordinacija opće medicine
  dr. Mila Feri-Matić – Telefon  211-586

 • Zametska 63, Rijeka
  Patronaža – Telefon 641-014


 • Čavle 213, Rijeka
  Ordinacije opće medicine
  dr. Sandra Ušljebrka Šimunović – Telefon  259-624
  dr. Sanja Dokoza Matejčić – Telefon  259-868

  Patronaža – Telefon 549-270

 
mail print