Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Krešimirova 52A
Tel. (051) 666 000
Faks. (051) 337 405

 • Dežurne službe
  - dežurna služba - stomatološka, Cambierieva 7  (051) 335 588
  - dežurna služba, Martina Kontuša 18  (051) 453 542

 • Ordinacije za preventivnu i terapijsku stomatologiju i oralnu rehabilitaciju, Krešimirova 42
  - Šimunović-Šoškić Marica dr.  (051) 332 851
  - Milanović Kata dr.  (051) 213 859
  - Rački Darko dr.stomatolog  (051) 331 261
  - Hraste Tomislav dr.  (051) 213 507
  - Kocjan Willy dr.stomatolog  (051) 331 261

  Stomatološke ordinacije
  - Grenko Goran dr.  (051) 211 470
  - Foško-Glavaš Laura dr.  (051) 330 360
  - Mazzarolli Ines dr.  (051) 337 767

  Zubotehnički laboratoriji
  laboratorij I  (051) 336 645
  laboratorij II  (051) 336 637
  laboratorij III  (051) 336 639
  zubni rtg  (051) 330 292

 • Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, Krešimirova 52A  
  Ordinacija za šećernu bolest, kartoteka
  - Grba Vlasta dr.  (051) 666 025
  - Jović-Paškvalin Ljiljana dr.  (051) 666 023
  - Šulc Ranka dr.  (051) 666 023

  Centralni laboratorij  (051) 666 055
  - Pešut Vesna ing.med.biokem.  (051) 666 077
  - laboratorijska dijagnostika  (051) 666 030
  - uzimanje uzoraka  (051) 666 031

  Radiološka dijagnostika
  - prijem pacijenata  (051) 666 037
  - mamografija  (051) 666 036
  - ultrazvuk  (051) 666 038
  - Grgurević-Dujmić Emina dr.  (051) 666 039

 • Ordinacija za kožne i spolne bolesti, Trpimirova 3
  - Nežić-Kosanović Lidia dr.spec.dermatolog  (051) 333 523, telefaks  (051) 323 472

 • Ordinacije za dijagnostiku tbc i ostalih plućnih bolesti, Park Nikole Hosta 4
  - Ljubetić-Lelas Libuša dr.  (051) 327 122
  - Grbac-Gredelj Vanja dr.  (051) 327 122
  - Mataković-Mileusnić Nataša dr.  (051) 327 122
  - Petrušić Branimir dr.  (051) 336 126
  - rtg kabinet  (051) 327 123

 • Jedinica za mentalno zdravlje, Braće Monjaca 5
  - Varenina Gordana dr.  (051) 261 098
  - Šikić Gordana dr.  (051) 261 098

 • Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima domovinskog rata (PTSP), Braće Monjaca 5
  - Blečić Blaženka dr.  (051) 261 656, telefaks  (051) 261 656

 • Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Krešimirova 42
  - ordinacija za fizikalnu medicinu  (051) 335 980
  - Čehić-Žic Mina dr.  (051) 214 526
  - Vičević-Srdoc Violeta dr.  (051) 213 454

 • Brajda, Studentska 1
  Ordinacije opće medicine
  - Popović Branislava dr.  (051) 211 586
  - Ferri-Matić Mila dr.  (051) 211 586

  Stomatološke ordinacije
  - Fajdić-Furlan Ana dr.  (051) 336 295

 • Ordinacije opće medicine, Fiorella La Guardie 4
  - Beževan Anita dr.  (051) 213 760
  - Ambrozić-Pavković Laura dr.  (051) 322 481
  - Primorac Lidija dr.  (051) 331 415

 • Bulevard, Šet. Ivana Gorana Kovačića 14
  - Jakovac Slavica dr., ordinacija opće medicine  (051) 424 288

 • Centar medicina rada, Ive Marinkovića 11
  - Centrala  (051) 651 600
  - područni laboratorij  (051) 651 616

  Ordinacije opće medicine
  - Čargonja Zoran dr.  (051) 651 605
  - Mrakovčić-Jurović Ljiljana dr.  (051) 651 612
  - Kalčić Đurđica dr.  (051) 651 602
  - Baričev-Novaković Zdenka dr.  (051) 651 609
  - Dropulić-Bakračić Natalija dr. (051) 321 456
  - patronaža  (051) 651 615

  Stomatološke ordinacije
  - Bizjak Alma dr.  (051) 335 112
  - Badurina Marinka dr.  (051) 323 279
  - Srzentić Radovan dr.  (051) 322 271

  Ordinacije medicine rada
  - Rodin Jasna dr.  (051) 651 606
  - Jakovac Darko dr.  (051) 212 041
  - Blažević Mirjana dr.  (051) 651 623
  - Lalić Hrvoje dr.  (051) 651 630
  - Fornazar-Knežević Branka dr.  (051) 651 634
  - Spadoni-Krivičić Vesna dr.  (051) 211 521
  - Rossi-Gašparović Dragica dr.  (051) 336 604
  - Božin-Juračić Jadranka dr.  (051) 336 499

  Kartoteka II kat  (051) 651 640

  Psihijatrijska ordinacija
  - Bučuk Ramiz dr.  (051) 211 730
  - Dadić-Hero Elizabeta dr. (051) 330-781

  Psiholozi
  - Abramić-Čehić Neli prof.  (051) 651 628
  - Pancić Vlatka prof.  (051) 651 629
  - Lukežić Mirta prof.  (051) 651 629

  Okulistika
  - Baričević-Mavrinac Dolores dr.  (051) 301 252

  Palijativna skrb  (051) 323 168

  Patronaža (051) 211 284

 • Centar za predškolsku djecu, Cambierieva 7
  - Obersnel Branka dr.  (051) 212 309
  - Gall-Sviderek Dolores dr.  (051) 212 235

  Savjetovalište za prehranu dojenčadi  (051) 336 046, telefaks  (051) 336 046

  - Batinić Štefica, ordinacija za očne bolesti predškolske djece i mladeži (051) 641 045

 • Stomatološka ordinacija, Cambierieva 7
  - dežurna služba  (051) 335 588

 • Ordinacija opće medicine - Karlović Eda dr., Cambierieva 11  (051) 330 765

 • Dolac, Trg Republike Hrvatske 2
  Stomatološke ordinacije
  - Borčić Sanda dr.  (051) 211 264

  Dermatološka ordinacija
  - Stanić Irena dr.  (051) 332 652

 • Dom umirovljenika Kantrida, Đure Cattia 1
  - kartoteka  (051) 612 290
  - Vlastelić-Belušić Ivana, dr., ordinacija opće medicine  (051) 622 402
  - Tomljanović-Vučković Adriana dr., stomatološka ordinacija  (051) 612 291

 • Draga, Brig
  - Šoić Jadranka dr., ordinacija opće medicine  (051) 458 272

 • Drenova, Ivana Žorža
  Ordinacije opće medicine
  - Bressan Leonardo dr.  (051) 541 632
  - Rašetina Klara dr.  (051) 541 634
  - Dušević Jasna dr.  (051) 541 633

  Stomatološka ordinacija
  - Gasparini Antica dr.  (051) 541 631

  Patronaža i područni laboratorij  (051) 541 107

 • Ina Mlaka, Milutina Barača 26
  - Tibljaš Maura dr., ordinacija opće medicine  (051) 201 263
  - Čabrajac-Grbac Snježana dr., ordinacija medicine rada  (051) 201 260, tel/faks  (051) 338 603
  - Kvasić Irena dr., stomatološka ordinacija  (051) 201 394
  - zubotehnički laboratorij  (051) 201 194
  - područni laboratorij  (051) 201 372

 • Kantrida, Pulska 46
  Ordinacije opće medicine
  - Vidović Miloška dr.  (051) 631 621
  - Jeremić Jasna dr.  (051) 632 165

  Stomatološka ordinacija
  - Dmitrašinović Mirjana dr.  (051) 685 274

  Patronaža  (051) 261 062

 • Kozala, Laginjina 22
  Ordinacije opće medicine
  - Žakula Gordana dr.  (051) 511 081
  - Hoić Ranka dr.  (051) 511 081
  - Lulić Jadranka dr.  (051) 512 059
  - Klarić Diana dr.  (051) 516 711
  - Gović-Golčić Lidija dr.  (051) 516 308
  - Matijašević Petar dr.  (051) 494 372 

  Patronaža I  (051) 511 085
  Patronaža II  (051) 504 801

  Stomatološke ordinacije
  - Sumić Harry dr.  (051) 515 711
  - Cimerman Vilim dr.  (051) 515 974

 • Križanićeva, Križanićeva 2
  Ordinacije opće medicine
  - Paliska-Jelušić Elvia dr.  (051) 373 505
  - Lukić Meri dr.  (051) 372 305

 • Liburnijska 2B
  - Dobija-Lukanović Tanja dr., ordinacije opće medicine  (051) 641 748

 • Luka, Cambierieva 2
  Ordinacije opće medicine
  - Ljubotina Aleksandar dr.  (051) 330 104
  - Rajnović Ana dr.  (051) 330 056

  Stomatološka ordinacija
  - Fućak-Pavešić Lovorka dr., stomatološka ordinacija  (051) 330 740
  - Radić Marija dr.stomatolog  (051) 330 740

  Ginekološka ordinacija
  - Krešić Darja dr.  (051) 321 552
  - Ćosić-Vušković Karolina dr. i Krištofić Ines dr. 330-691 

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije  
  - Pavić-Petković Višnja dr.  (051) 339 673 

 • Orehovica, Kalina
  Stiplošek Vesna dr., ordinacija opće medicine  (051) 459 112

 • Park I, Park Nikole Hosta 3
  Ordinacije opće medicine
  - Mrđen Nada dr.  (051) 212 310
  - Samardžija Anđelka dr.  (051) 327 321
 • Park II, Park Nikole Hosta 4
  Ordinacije opće medicine
  - Čargonja-Mikuličić Neda dr.  (051) 335 903
  - Sobol-Redić Alenka dr.  (051) 336 106

  Ordinacija medicine rada
  - Marjanović Marija dr.  (051) 335 209

 • Pehlin-Marinići, Pehlin
  Ordinacije opće medicine
  - Pavić Sanja dr.  (051) 682 071
  - Greblo Mirna dr.  (051) 682 074

  Ordinacije za predškolsku djecu
  - Gordana Pelčić dr.  (051) 681 803
  - Lenac Gordana dr.  (051) 682 076

  Ginekološka ordinacija
  - Štefanić-Dukić Ksenija dr.  (051) 682 093

  Stomatološka ordinacija
  - Zaher Zvonko dr.  (051) 682 075
  - Modrić-Brzica Gordana dr.  (051) 682 075

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  - Mihelčić-Dominis Dubravka dr.  (051) 682 073

  Patronaža  (051) 681 803

 • Piramida, Strossmayerova 24
  - Kovačević-Capan Marija dr.  (051) 371 193

 • Podmurvice, Branka Blečića 2
  Ordinacije opće medicine
  - Bradičić-Vivoda Zrinka mr.sc.  (051) 672 126
  - Rokić-Žegarac Katija dr.  (051) 671 223
  - Ruso Zdenka dr.  (051) 677 221
  - Šuljić Sandra dr.  (051) 672 657

  Ordinacija za predškolsku djecu
  - Prospero Jasenka dr.  (051) 672 590

  Patronaža  (051) 672 727

 • Stomatološka ordinacija, Vukovarska 57A
  - Ljuboja Vera dr.  (051) 672 116
  - Matešić Željka dr.  (051) 671 998

 • Riva, Riva Boduli 5
  Ordinacije opće medicine
  - Jelovica Biserka dr.  (051) 313 033
  - Ševeljević Damir dr.med.  (051) 211 430

  Stomatološka ordinacija
  - Krmpotić Milan dr.  (051) 212 514

 • Sušak, Kumičićeva 8
  Ordinacije opće medicine  
  -
  Badurina Miljana dr.  (051) 452 289
  - Ćiković Ljiljana dr.  (051) 452 290
  - kartoteka  (051) 400 651
  - kartoteka  (051) 452 288

  Ordinacije za predškolsku djecu
  - Kilvain Sanjin dr.  (051) 424 893
  - Tomašić-Čubranić Gordana dr.  (051) 424 864

  Patronaža  (051) 219 385

  Psihijatrijska ambulanta
  - Ahel Tomislav dr. (051) 400 650, 400 651

  - kontakt mob. dr. Tomislav Ahel 091/538 8901  Stomatološke ordinacije
  - Barić Tiana dr.  (051) 424 865
  - Bonifačić Irena dr.  (051) 218 335
  - Butković-Boršić Vesna dr.  (051) 218 335

  Ginekološka ordinacija
  - Škunca-Radman Elvira dr.  (051) 218 420

  Područni laboratorij  (051) 424 893

 • Škurinje, Osječka
  Ordinacije opće medicine
  - Mikašinović-Arbanas Jadranka dr.  (051) 268 388
  - Delpin-Kosjek Radojka dr.  (051) 266 454
  - Ćuk Neda dr.  (051) 268 342
  - Krga-Gardić Jadranka dr.  (051) 266 406
  - Ivošević Dean dr.  (051) 266 408
  - Matijašević Maja dr.  (051) 268 296

  Ordinacija za predškolsku djecu
  - Sišul Jadranka dr.  (051) 268 541

  Stomatološke ordinacije
  - Valić-Srzentić Mary dr.  (051) 266 411
  - Adžić Mario dr.med.dent.  (051) 266 409
  - Oguić Gordana dr.  (051) 268 341
  - Tomljenović Klaudija dr.  (051) 266 412 

  Ginekološka ordinacija
  - Traven Marina dr.  (051) 266 414

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  - Štraser Radojka dr.  (051) 266 413 

  Patronaža I  (051) 266 823
  Patronaža II  (051) 266 127

 • Transadria, Riva Boduli 1
  - Nikolić Nebojša dr., ordinacija opće medicine  (051) 213 605
  - Nikolić Saša dr., stomatološka ordinacija  (051) 313 325
  - kartoteka  (051) 313 322

 • Trsat, Slavka Krautzeka 25
  - Bukmir Leonardo dr., ordinacija opće medicine  (051) 216 925
  - patronaža  (051) 216 299

 • Turnić, Franje Čandeka bb
  Ordinacije opće medicine
  - Drinković Mirjana dr.  (051) 641 108
  - Gračanin Nada dr.  (051) 641 758
  - Mavrić Maja dr.  (051) 641 108
  - Prpić Valter dr.  (051) 644 617
  - Prunk Sušić-Milena dr.  (051) 641 107
  - Zeba Smilja dr.  (051) 641 758
  - područni laboratorij  (051) 641 758

  Patronaža I  (051) 645 933
  Patronaža II  (051) 641 162

  Stomatološke ordinacije
  - Šustić Tanja dr.  (051) 643 106
  - Starčević-Mišić Zrinka dr.  (051) 643 106

 • Vežica, Martina Kontuša 18
  Ordinacije opće medicine
  - Kuftinec-Jolić Nella dr.  (051) 455 039
  - Tadin Tomislav dr.  (051) 453 551
  - Klarić Nada dr.  (051) 453 546
  - Grgić Vesna dr.  (051) 453 546
  - Diminić-Lisica Ines dr.  (051) 455 035
  - Kaštelan-Grginović Asja dr.  (051) 455 032
  - Jovandić Mirjana dr.  (051) 455 032
  - Kraljić-Sužberić Vesna dr.  (051) 455 037
  - Uroda-Rušinić Alenka dr.  (051) 453 544
  - patronaža  (051) 455 031

  Stomatološke ordinacije
  - Milardović Silvana dr.  (051) 454 655
  - Štimac Dinka dr.  (051) 453 548
  - Glavan Vesna dr.  (051) 453 548
  - Njegovan Marija dr.  (051) 453 550
  - Krstić-Pašić Sanja dr.  (051) 455 029

  Zubotehnički laboratorij  (051) 453 548

  Ginekološka ordinacija
  - Mihovilović-Vuković Delija dr.  (051) 453 543

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  - Vizintin Gordana dr.  (051) 453 549

  Patronaža  (051) 453 547

  Područni laboratorij  (051) 453 544

 • Zamet, Avelina Turka 2
  Ordinacije opće medicine
  - Smokrović-Frankić Marica dr.  (051) 263 298
  - Lah Tonica dr.  (051) 262 326
  - Rajković Boženka dr.  (051) 263 396
  - Janko Eldo dr.  (051) 262 322

  Ordinacije za predškolsku djecu
  - Horvat Bosiljka dr.  (051) 262 826
  - Rena Volga dr.med.  (051) 262 822

  Stomatološke ordinacije
  - Jonjić-Ahel Silva dr.  (051) 262 433
  - Balić-Berek Patricia dr.  (051) 264 270
  - Hlebec Božica dr.  (051) 631 320
  - Modrčin Stjepan dr.  (051) 262 433
  - Poljanić Željka dr.  (051) 631 828

  Zubotehnički laboratoriji
  - Drenjančević Marija  (051) 633 300

  Ginekološke ordinacije
  - Domika Gordana dr.  (051) 264 715
  - Buneta Branka dr.  (051) 264 866

  Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
  - Petrinović-Bradičić Sunčica dr.  (051) 262 437

  Patronaža  (051) 634 292

  Područni laboratorij  (051) 634 297

 • Ordinacija opće medicine, Zametska 63
  - Radović-Antolović Ljiljana dr.  (051) 684 191
  - kartoteka  (051) 631 082

  Stomatološka ordinacija
  - Dužević-Srejić Andreja dr.  (051) 645 642

  Patronaža  (051) 641 014

 • Žabica, Splitska 2
  Ordinacije opće medicine
  - Kilvain Nataša dr.  (051) 213 759
  - Škarpa-Gudelj Danijela dr.  (051) 212 745

  Patronaža  (051) 211 919

 
mail print