Obavijest javnosti o početku izrade prostornog plana izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela sportsko - rekreacijskog područja Kantrida

Rijeka, 16. rujna 2011.
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavještava javnost da se pristupilo izradi - izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela sportsko-rekreacijskog područja Kantrida u Rijeci. Objava prethodne i javne rasprave o prijedlogu navedenog prostornog plana bit će objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka javne rasprave.

DPUizmDopKANTRIDA.jpgOdjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana obavještava javnost da se pristupilo izradi - izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela sportsko-rekreacijskog područja Kantrida u Rijeci.

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11) pristupilo se izradi - izmjeni i dopuni navedenog prostornog plana.

 
mail print