print
Iznajmljivanje prostora  - kako i pod kojim uvjetima
U ovom članku možete na jednom mjestu pronaći objedinjene najvažnije informacije kome se i kako obratiti za zakup poslovnog prostora, korištenje javnih površina, korištenje poslovnih prostora u objektima kulture, sporta i tehničke kulture, privremeno korištenje poslovnog i športskog prostora u ustanovama odgoja i školstva u vlasništvu Grada Rijeke, iznajmljivanje poslovnih prostora u Mjesnim odborima i Informativnom centru Grada Rijeke RI INFO na Korzu.
 • Kako zakupiti poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke?
  Zakupom poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke bavi se Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene  Odjela za gospodarenje imovinom. Slobodni poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja i to provođenjem usmenog natječaja (licitacija).

 • Zakup javnih površina
  Zakup javih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta određen je Odlukom o davanju u zakup javih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (SN PGŽ 51/06, 20/08, 6/10). Poslove vezane uz zakup javnih površina kao i za organiziranje prigodne prodaje u montažnim objektima vodi Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

 • Iznajmljivanje poslovnih prostora u mjesnim odborima
  Način korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave određen je Odlukom o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave (Službene novine PGŽ  7/04 ). Prostor mjesne samouprave daje se na korištenje temeljem podnesenog zahtjeva, uz plaćanje naknade ili bez naknade.
  Svaki mjesni odbor ima objavljen raspored korištenja prostorija mjesnog odbora, a uz raspored je priložen i tlocrt prostorija. Slobodni termini mogu se rezervirati kod tajnika mjesnih odbora Grada Rijeke.

 • Zakup javnih tunelskih skloništa i skloništa osnovne zaštite
  Javna tunelska skloništa i skloništa osnovne zaštite daju se u zakup sukladno Odluci o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa i skloništa osnovne zaštite u miru (Službene novine PGŽ 44/09) ) čiji je dio i tablica za utvrđivanje visine zakupnine. Namjenu skloništa radi obavljanja određene djelatnosti utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela za gradsku upravu i samoupravu te Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Sklonište se daje u zakup putem javnog natječaja. Informacije o zakupu skloništa mogu se dobiti u Odjelu za gradsku upravu i samoupravu.

 • Privremeno korištenje poslovnog i športskog prostora u ustanovama odgoja i školstva
  Poslovni i športski prostori ustanova odgoja i školstva čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih Rijeka i osnovne škole čiji je osnivač Grad) daju se na privremeno korištenje Odlukom o davanju na privremeno korištenje poslovnog i športskog prostora u ustanovama odgoja i školstva, (Službene novine PGŽ 40/09, 45/10, 37/12. Zahtjev za privremeno korištenje prostora korisnik podnosi Ustanovi u pisanom obliku. Za korisnike koji provode aktivnosti iz programa javnih potreba u športu, zahtjev za privremeno korištenje prostora podnosi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" u njihovo ime.

 • Korištenje  sportskih objekata i objekata tehničke kulture
  Zahtjeve za davanje na privremeno korištenje prostora korisnik podnosi Odjelu za sport i tehničku kulturu u pisanom obliku.
  Najvažnijim i najvećim sportskim objektima upravlja trgovačko društvo Rijeka Sport d.o.o. u vlasništvu Grada Rijeke. Preostalim objektima i prostorima sporta i tehničke kulture vlasništvu Grada Rijeke upravlja Odjel za sport i tehničku kulturu.

 • Zakup i povremeno odnosno privremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke
  Hrvatski kulturni dom na Sušaku

  Dvoranu, galeriju Kortil i atrij HKD-a možete rezervirati dopisom na adresu: Odjel gradske uprave za kulturu, N/r pročelnika; Korzo 16; 51000 Rijeka.

  Uvjeti i način davanja u zakup odnosno način davanja prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke na privremeno ili povremeno korištenje pojašnjeni su na stranicama  Odjela gradske uprave za kulturu.

 • Informativni centar Grada Rijeke RI INFO na Korzu
  Informativni centar Grada Rijeke služi za prezentacije i konferencije za novinare, kako gradske uprave, tako gradskih ustanova te udruga i organizacija s kojima Grad surađuje. U prostoru se također mogu održavati i manje prigodne izložbe. U Informativnom centru Grada Rijeke građanima je, uz obaveznu prethodnu najavu dostupna i mogućnost videokonferencije. Zahtjev za korištenje prostora podnosi se u Ured Grada.