Kultura nacionalnih manjina i etničkih zajednica sa sjedištem u Rijeci

ZAJEDNICA TALIJANA RIJEKA
COMUNITA DEGLI ITALIANI DI FIUME
Uljarska 1
Tel: +385 51 321- 999
Fax: 212-238
Predsjednica: Orietta Marot
E-mail: circolo@comunita-degli-italiani-fiume.hr  
Zajednica Talijana Rijeka je krovna udruga riječke talijanske nacionalne manjine s bogatim programom, koji se gotovo dnevno organizira u reprezentativnim prostorima Zajednice u palači Modello. Redovna aktivnost Zajednice odražava se u tiskovini La Tore, a tu je i bogati program koncerata talijanskih glazbenih ansambala, okrugli stolovi s uglednim znanstvenim djelatnicima iz gotovo svih znanstvenih disciplina, ugledni riječki Talijani sa svih krajeva svijeta, nastupi dramskih umjetnika i dr. 


KUD-SAC FRATELLANZA RIJEKA
Uljarska 1
Predsjednik: dr.sc. Denis Stefan
Tel: +385 51 321- 999
Fax: 212-238
E-mail: sac-fratellanza@email.t-com.hr
Kulturno umjetničko društvo Zajednice Talijana Rijeka KUD Fratellanza počinje djelovati 1946. godine utemeljenjem mandolinskoga orkestra, Godine 1947. osniva se muški pjevački zbor, a mnogo kasnije i ženski pjevački zbor. Održali su mnoštvo koncerata u zemlji i inozemstvu. U sklopu Društva djeluje jaka likovna sekcija imenom njena dugogodišnjeg voditelja i uglednog riječkog likovnog umjetnika “Romola Venuccija” sa sekcijama keramičara i batika, koja je za svoj rad osvojila brojna priznanja.


DRUŠTVO DANTE ALIGHIERI RIJEKA
SOCIETA’DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI FIUME- ODBOR RIJEKA
Uljarska 1
Predsjednica: Melita Sciucca
Tel.: 095 906 888 6
E-mail: melitasciucca@hotmail.com  
Društvo Dante Alighieri – Odbor Rijeka osnovano je 1993. godine i otada organizira brojne kulturne manifestacije u skladu sa svojim glavnim ciljem – promocijom talijanskoga jezika i kulture. Glavna se aktivnost manifestira u organizaciji tečajeva talijanskoga jezika pri Zajednici Talijana Rijeka, međutim tu su još izložbe poput Tisuću talijanskih knjiga, izložbe fotografije, koncerti talijanskih umjetnika i dr. 


ZAJEDNICA SRBA RIJEKA
Krešimirova 8/I
Tel: / fax: 332-178
GSM: 092 121 4783
Predsjednik: Milan Popadić, prof.
e-mail: zsr@ri.t-com.hr
Zajednica Srba Rijeka osnovana je 1993. godine i otad aktivno djeluje na očuvanju nacionalne kulturne baštine i surađuje s ostalim nacionalnim manjinama u Rijeci i PGŽ. Ciljevi Zajednice su što bolja afirmacija Srba na području djelovanja udruge i njeno uključivanje u svakodnevne životne tokove u Rijeci, PGŽ i Republici Hrvatskoj te sposobnost ostvarivanja specifičnih manjinskih prava Srba kao što su kulturna, vjerska, ekonomska, socijalna, ljudska i građanska prava. Zajednica aktivno sudjeluje u radu svih državnika i lokalnih organa na rješavanju pitanja poboljšanja položaja Srba u Rijeci i PGŽ te se zalaže za razvijanje duha tolerancije, razumijevanja i suradnje s matičnim hrvatskim narodom. Zajednica njeguje očuvanje i razvijanje identiteta Srba i svih njihovih organizacija i institucija. U suradnji s maticom zemljom njeguju tradiciju i očuvanje baštine i prezentiranja srpske kulture na ovim prostorima, organiziraju susrete i koncerte narodnih pjesama i kola. Zajednica radi na organiziranju i izdavaštvu književnih i pjesničkih djela i njihovoj prezentaciji, organiziranju kazališnih i satirično-humorističkih predstava te prikazivanju srpskih filmskih ostvarenja.
U okrilju Zajednice djeluje Društveni klub i Šahovski klub imenom Nikola Tesla, nalazi se čitaonica za praćenje dnevnih zbivanja i izdaje se mjesečni bilten.


SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA Zagreb – PODODBOR RIJEKA
Trg Sv. Barbare 1
Tel.: 330 867, 330 873; faks: 330 873
E-mail: prosvjeta_rijeka@yahoo.com
Predsjednica društva je Biljana Milošević.
SKD Prosvjeta djeluje u Rijeci od 1992. godine. U proteklih petnaest godina Društvo je izraslo u instituciju koja okuplja srpski narod s ciljem očuvanja i razvijanja nacionalnog i kulturnog identiteta Srba u Hrvatskoj rukovodeći se principima multikulturalnosti, interkulturalnosti te vlastite kulturne samosvijesti. Kulturno bogatstvo; narodne običaje, tradiciju, vjeru, jezik, pismo, bogatu narodnu i lijepu književnost, likovnu, scensku, glazbenu i tehničku kulturu Srba Društvo pridružuje zajednici kulturnih i civiliziranih naroda u čijem okrilju živi. Kontinuirano se provode ove kulturne aktivnosti: bogata i uspješna izdavačka djelatnost - dječji list Bijela pčela, stručni časopis za povijest Srba u Hrvatskoj Artefakti, dječje knjige iz edicije Bijela pčela. Svakodnevno je otvorena biblioteka i čitaonica Dositej; redovno djeluju folklorna i muzička sekcija; organiziraju se Muzičke večeri u hramu Sv, Georgija na Sušaku. Tu je i bogata likovna aktivnost, promocije knjiga, filmske večeri kao i obilježavanje raznih značajnih kulturnih obljetnica. 
  
  
ZAJEDNICA ROMA ROMSKO JEDINSTVO PGŽ
B. Polića 2/3
Tel/faks: 211 542
Predsjednik: Surija Mehmeti
098 8000 894 
Udruga je osnovana 2000. godine. Imala je znatnog uspjeha u okupljanju Roma, njihovoj edukaciji i razvoju kulturnih potreba. Krajem svake godine organizira tradicionalnu manifestaciju Susreti Roma.Udruga tiska i izdaje Informativni bilten. 


UDRUGA AŠKALIJA PGŽ
Plase 64B
tel: 251 – 189
Predsjednik: Sadik Krasnić


SLOVENSKI DOM KPD BAZOVICA RIJEKA
Podpinjol 43
Tel.: 21 54 06
Faks: 33 49 77
Predsjednik: Vitomir Vitaz
E-mail: slovenski-dom-ri@ri.t-com.hr
Društvo je osnovano 1947. godine. Otada do danas Društvo je postalo nezaobilazni čimbenik društvenog života Rijeke. Mnogi slovenski kulturni i javni djelatnici na literarnim su večerima, znanstvenim predavanjima dali svoj doprinos boljem međusobnom povezivanju što je obogatilo civilizacijsku i kulturnu razinu našega grada.
Prema statute Društva obveza je čuvanje slovenskoga jezika i kulture te predstavljanje svog kulturnog nasljeđa stanovnicima Rijeke. U tome se uspijeva upravo zahvaljujući radu  članova u brojnim skupinama: mješoviti pjevački zbor, dramska, plesna i planinarska grupa, studentski klub te dopunska nastava slovenskog jezika i kulture. Tijekom godina djelovanja Društvo je primilo brojna priznanja.


ČEŠKA BESEDA RIJEKA
Ćićarijska ulica 20
Tel.: 269 344
Faks: 269 345
Predsjednica: Franciska Husak 
Česka beseda Rijeka osnovana je 1994. i danas broji oko 200 članova. Aktivni su: folklorna skupina u tri sekcije; Riječke ribice, pjevački zbor Nostalgija, dramska i lutkarska sekcija, koje sve nastupaju u srodnim skupinama širom Hrvatske. Riječka Češka beseda organizator je glazbene manifestacije Krajanske spevanki – festivala čeških pjevačkih skupina u RH. Beseda izdaje i svoj Bilten, a od početka 2008. potpuno djeluje na adresi Ćićarijska b.b., novoizgrađenom kulturnom domu na Hostima, u čijem okrilju razvijaju dalje svoj rad kao suradnju sa srodnim udrugama u Rijeci, RH i inozemstvu.   


MATICA SLOVAČKA RIJEKA-MATICA SLOVENSKA RIJEKA
Korzo 35
tel: 336-756
Predsjednik: Miroslava Gržinić
E-mail: matica.slovacka@ri.t-com.hr
Matica slovačka Rijeka osnovana je 1994. godine. U društvu djeluje folklorna, šahovska, foto.video i literarna sekcija. Osnovana je i biblioteka. Tradicionalno krajem kolovoza, u povodu slovačkog nacionalnog praznika  Matica organizira kulturno-zabavnu manifestaciju Tjedan slovačke kulture. Za svoj rad Matica je dobila niz priznanja.
 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE
UDRUGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Trg bana Jelačića 1
Tel/ faks: 330 311
Predsjednik:Eva Viola
E-mail: eva.viola@ri.t-com.hr
Udruga je registrirana 1994. godine. Aktivno sudjeluje u radu nacionalnih manjina grada Rijeke. Štoviše, pokrenula je neke zajedničke kulturne manifestacije poput Likovne kolonije nacionalnih manjina Grada Rijeke ili večeri poezije nacionalnih manjina sa sjedištem u Rijeci. Ima bogatu biblioteku knjiga na mađarskome jeziku. 


MAĐARSKA KULTURNA UDRUGA BAROSS
Užarska 2
tel: 514-728
fax: 272-707
Predsjednica: Erzsebet Kolar
E-mail: barossi@ri.t-com.hr
Udruga je osnovana 2002. godine i broji oko 80 članova. Osnovna je djelatnost orijentirana očuvanju i promicanju mađarskoga jezika, nacionalnih vrijednosti, kulturnih tradicija i običaja. Organizacijom kulturnih događanja – izložbi ili koncerata žele pridonijeti daljnjem razvoju hrvatske I mađarske kulturne suradnje. 
  

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA
Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka
Križanićeva 2/1
tel/fax: 371-003
Predsjednik: Jovan Abramović
e-mail: nzcgri@hi.t-com.hr
Udruga Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeke osnovana je 1995. godine. Okuplja građane crnogorske nacionalnosti. U svojim prostorijama priređuje likovne izložbe i održava probe pjevačke skupine Montenegrine. 


ZAJEDNICA CRNOGORACA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA
Adresa : Pomerio 22, 51 000 Rijeka
Tel/fax 00385 51 323155
e-mail. montenegrina@ri.t-com.hr
Predsjednik: Ljubo Radović


KULTURNO DRUŠTVO RUSINA I UKRAJINACA “RUŠNJAK” PGŽ
Branka Laginje 39
51211 Matulji
Tel: 275-418, 407-391
Predsjednik: Vladimir Provči 
Udruga je osnovana 2004. godine. Ima 25 članova Organizira manifestacije Dani rusinske i ukrajinske kulture, povremene individualne i grupne likovne izložbe. Učestvuje u radu riječkih likovnih kolonija. Aktivna je i pjevačka skupina. Obilježava vjerske praznike. Njeguje međunarodnu kulturnu suradnju. 


KPD RUSINA I UKRAJINACA RIJEKA
Kučićki put 31
Predsjednik: Slavica Dudaš
Tel.: 254 533
Mob: 098 97 50 443 
Ova udruga s malobrojnim članstvom ipak je prilično aktivna: redovno djeluje pjevački zbor, koji vodi maestro Boris Denisjuk, a osnovana je dječja literarno-dramska sekcija. Redovito se na organiziranim druženjima  PRADKI evociraju uspomene na stare nacionalne običaje. 
  

DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE MONTENEGRO
Zeleni put 1
Predsjednik: Ivan Brajović
Tel. Faks: 545 066
E-mail: montenegro.rijeka@ri.t-com.hr  

POLJSKA KULTURNA UDRUGA  “Fryderyk Chopin” Rijeka
Korzo 35
Tel.:  214- 707
Predsjednica: Jolanta Čar
E-mail: chopin.ri@ri.t-com.hr  
Poljska kulturna udruga F. Chopin djeluje na području Rijeke i PGŽ od 2001. godine. Mala, ali agilna udruga ima 36 članova. Cilj je njegovanje poljske kulture i tradicije te upoznavanje građana Rijeke i Hrvatske s njome putem manifestacija kulture. Dosad su tako u Rijeci predstavljeni nekolicina književnih, glazbenih I folklornih poljskih umjetnika. U prostorijama Udruge organizira se mala škola poljskoga jezika, a jednom mjesečno ugošćuje se i konzulat Veleposlanstva RP u RH, koji obavlja svoju djelatnost. 


ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA
Ivana Filipovića 9
Predsjednik: Vlado Kon 
tel: 211-160
Židovska općina Rijeka brine za očuvanje vjerskih obreda i tradicija svojih pripadnika, radi na unapređenju židovskih misli, jezika i kulture. Tu je i briga o zaštiti i obnovi židovskih kulturnih, povijesnih i umjetničkih spomenika. U proteklom je petogodišnjem razdoblju puno učinjeno na obnovi sinagoge, koja je jedna od tri sačuvane u RH. Riječka sinagoga vrijedan je spomenik kulture i tradicije Židova ovoga grada, koji je stjecajem sretnih i nerazjašnjenih okolnosti "preživio" razdoblje od 1939. do 1945. godine, za razliku od prvog Židovskog hrama - Sinagoge izgrađenog 1903. uništenog 1944. godine. Danas Sinagoga predstavlja sjedište Židovske općine u Rijeci. U organiziranju društvenog života svojim članovima (s naglaskom na radu s djecom i mladima) radi na unapređenju duhovnih i kulturnih veza s Izraelom i židovskim zajednicama u inozemstvu, kao i drugim židovskim organizacijama.


BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA za PGŽ, RIJEKA 
Vodovodna 15b
Predsjednik: Samir Galijašević
Tel/fax: 091/935 2506
E-mail: bosnjacka.zaj.pgz@gmail.com

Bošnjačka nacionalna zajednica za PGŽ djeluje od 1993. godine. Radi na njegovanju i očuvanju kulture, običaja i tradicije bošnjačkog nacionalnog korpusa koji žive na ovom prostoru.. Zajednica redovito izdanje periodičku publikaciju Bošnjački glas, a sudjeluje i u programima godišnjih Etno smotri nastupima pjevačke i folklorne sekcije, uz povremenu organizaciju gostovanja folklornih ansambla iz Bosne i Hercegovine. 


KUD Bosna Rijeka
Zagrebačka 16a
Predsjednik: Vinko Stamenić
Tel.: 095 852 36 86
Društvo je osnovano 2010. godine, okuplja oko 150 članova,( 11 nacionalnosti i 4 vjeroispovjesti) te promovira tradicijske vrijednosti sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine te njenih nacionalnih manjina. U programu KUD-a Bosna ističu se manifestacije: Travanjsko druženje nacija, amaterski šahovski turnir nacija te humanitarno-ekološke akcije.


ZAJEDNICA ALBANACA PGŽ
Pavlinski trg 5
tel: 337-529
Predsjednica: Ermina Lekaj Prljaskaj, dipl. iur.
E-mail: ermina_lekaj@hotmail.com   
Udruga Albanaca osnovana je devedesetih godina radi njegovanja albanskog jezika i tradicije. Aktivna je i uspješna folklorna skupina Shota. Udruga je 2006. održala izložbu tradicijske izrade filigrama kao i promociju albanskog jezičnog priručnika. 


MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO "ILINDEN" RIJEKA 
Matačićeva 5
Predsjednica: Ivona Dunoski Mitev
Tel.: 312 029/ faks: 312 175
E-mail: ilinden@ri.t-com.hr
Makedonsko kulturno društvo "Ilinden" je najstarije makedonsko društvo u RH. Osnovano je 13. siječnja 1991. godine na inicijativu nekolicine entuzijasta i vizionara makedonskog porijekla iz Rijeke. Ime "Ilinden" je odabrano, jer u sebi ima povijesno, vjersko i sudbinsko značenje i na taj način povezuje Makedonce u Rijeci. Sjedište Mkd Ilnden u Matačićevoj ulici na br. 5 je mjesto gdje Makedonci slobodno mogu sudjelovati u  kreiranju , njegovanju i promociji kulturnog bogatstva Makedonije, a time je i osnažilo vezu s rodnom grudom. Svojim dugogodišnjim djelovanjem, organizacijom i tolerancijom zasluženo je vrlo ugledno i poštovano kulturno društvo u Rijeci. Njegujući makedonsku kulturu u gradu Rijeci koji ga godinama podupire u tome, MKD Ilinden dio je kulture Grada Rijeke i s ponosom sudjeluje u svim dogadjanjima Grada Rijeke. Istovremeno predstavlja grad Rijeku izvan granica RH, a pogotovo radi na povezivanju svojih dviju domovina, Makedonije i Hrvatske. U aktivnostima  MKD "Ilinden" svakako treba naglasiti folklornu, pjevačku i glazbenu sekciju. Članovi tih sekcija su ujedno i najaktivniji članovi MKD "Ilinden". Njhov rad i trud je nadaleko poznat u Rijeci, okolici. ali i šire. Rado se odazivaju na mnogobrojne nastupe. a iza svakog kvalitetnog nastupa kriju se sati i sati rada. U planu je formiranje folklorne grupe za djecu kako bi "od malih nogu" usvajali narodne vrijednosti svojih korijena. Osim spomenutih sekcija, česte su i likovne izložbe u prostorima MKD "Ilinden". Autori su brojni riječki, ali i makedonski umjetnici.
U planu je jačanje književne aktivnosti kojom bi se kroz književni izričaj predstavljala makedonska povijest, ali i značajni pisci i utemeljitelji makedonske književnosti kao i suvremeni autori.

 

  
DRUŠTVA PRIJATELJSTVA
 
UDRUGA PRIJATELJA BUGARSKE
Franje Čandeka 23b, Rijeka
Predsjednica: Ljubinka Toševa Karpowicz
E-mail: toseva@hotmail.com   
Udruga je utemeljena  2001. godine. Dosad je ostvarila niz akcija predstavljajući u Rijeci i u Bugarskoj zajedničke povijesne bugarsko-hrvatske veze . 
 

HRVATSKO-TURSKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA
Braće Brachetta 37A, Rijeka
Predsjednica: Esma Halepović Đečević
Tel.: 675 659
E-mail: esma.halepovic-djecevic@ri.t-com.hr  
Udruga je utemeljena u studenom 1995. i djeluje u kontinuitetu do danas s 35 članova – građana Rijeke i PGŽ, poznatih gospodarstvenih, društvenih i političkih djelatnika.
Udruga je dosad organizirala niz zanimljivih akcija, prije svega u vezi s popisom, transkripcijom, tumačenjem i monografskim izdanjem likovnih motiva s fasade poznate “turske kuće” u Rijeci, posebnom spomeniku arhitekture u neomaurskom stilu te nekolicinu zanimljivih putopisnih tribina.
 

DRUŠTVO HRVATSKO-FRANCUSKOG PRIJATELJSTVA "FRANCUSKA ALIJANSA" RIJEKA
Zanonova 1
Predsjednica: Irena Kregar Šegota
E-mail: croatie-france@ri.t-com.hr  
Društvo hrvatsko-francuskog prijateljstva “francuska alijansa” Rijeka proširilo je svoje djelatnosti od 2002. kad je zaposlena jedna osoba što je omogućilo kvalitetniji rad uz promociju frankofonske kulture i jezika. Povećao se i broj polaznika tečaja  francuskog jezika, kao i broj članova Društva. U Društvu je na raspolaganju biblioteka s brojnim izdanjima na francuskom jeziku te program francuske televizije.
Najvažnija i najsloženija manifestacija u organizaciji Društva je Dan frankofonije koja je pristupačna sve većem broju građana uz organizaciju raznolikih umjetničkih sadržaja.. Stoga je potpora Grada ovoj manifestaciji svake godine sve veća. Tu je i svesrdna pomoć Francuskog instituta iz Zagreba te brojnih lokalnih sponzora kao i medijskih pokrovitelja.

 
mail print