mr.sc. Željko Glavan

mr.sc. Željko Glavan.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mr.sc. Željko Glavan

 

Rođen u Rijeci, 5. listopada 1955.
Hrvat, stanuje u Rijeci, Drenovski put 2A.
Magistar znanosti, viši predavač na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

 

Pripadnost političkoj stranci:
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS

 

Izabran s kandidacijske liste:
SDP-HNS-IDS-HSLS-HSS-ARS-SDA Hrvatske

 

Kontakt:
Tel.: 098 21 60 40
e-mail: glavan@pfri.hr

 
mail print