print
Knjige i časopisi

Nakladnici

Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Rijeci
Društvo hrvatskih književnika najstarija je književnička udruga u republici Hrvatskoj, osnovana s ciljem okupljanja profesionalnih književnika. Riječki Ogranak DHK okuplja 20 redovnih članova i 24 člana suradnika. DHK – Ogranak u Rijeci je 1996. godine pokrenuo časopis za književnost i prosudbe o književnosti "Književna Rijeka", koji izlazi četiri puta godišnje. Pokrenuta je i naklada u kojoj, osim riječkih autora u biblioteci Suvremena književna obzorja, objavljuje značajne hrvatske i svjetske pisce u biblioteci Prijevodi i prepjevi, a isto tako pruža priliku i mladim autorima u biblioteci Prvijenac. Do sada je objavljeno oko sto naslova. Također od 2004. godine DHK - Rijeka organizira manifestaciju Susreti mladih pisaca i pjesnika, koja se odžava jednom godišnje, a cilj joj je otvaranje vrata i suradnja s mladima.
Kontakt: Silvija Benković Peratova
Adresa: Korzo 28/II, 51 000 Rijeka
Telefon i faks: 051 214 206 
E-mail adresa: drustvo-knjizevnika@ri.t-com.hr , silvija.benkovic@skole.hr
 

Udruga Katapult

Udruga je osnovana 2006. godine. Pokrenuli su projekt pod nazivom Katapultiranje mladih autorica i autora u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka, s ciljem promoviranja mladih autorica i autora koji su objavili knjigu u ediciji Katapult. Udruga surađuje s Gradskom knjižnicom Rijeka, obrtom ZIGO, Udrugom SMART i književnim klubom Booksa iz Zagreba.
Kontakt osoba: Tea Tulić
Adresa: Delta 5, 51 000 Rijeka
Telefon: 091 573 8312
Faks: 051 678 058
E-mail adresa: tea@katapult.com.hr  


Klub Sušačana
Klub Sušačana osnovan je 1992. Želja da se očuva identitet Sušaka, njegova građanska, gospodarska i kulturna pripadnost srednjoj Europi i Mediteranu, navela je grupu Sušačana da pokrene osnivanje Kluba. Za prvog predsjednika izabran je Zdravko Ćiro Kovačić, koji i danas obavlja tu dužnost. Svojim djelovanjem Klub je ubrzo stekao ugled u gradu kao značajan čimbenik civilnog društva. Ubrzo nakon osnivanja Kluba Sušačana 1992. godine javila se zamisao izdavanja časopisa, kako bi se nove generacije građana što bolje upoznale s kulturnim, gospodarskim i civilizacijskim baštinama ovoga grada i ovoga kraja. Prvi broj Sušačke revije izašao je u travnju 1993. godine. Kombinacijom tema iz prošlosti s aktualnim događanjima časopis je vrlo prihvatljiv širem krugu čitatelja, što ga uz maksimalnu otvorenost prema suradnicima čini vrlo životnim. Klub ima preko 3200 članova.
Kontakt osoba: Igor Koprivnikar
Adresa: Ulica Franje Račkoga 1 b,  51 000 Rijeka
Telefon: 051 377 320
Faks: 051 377 322 
E-mail adresa: klub-susacana@ri.t-com.hr 


  
Knjižničarsko društvo Rijeka 
Knjižničarsko društvo Rijeka osnovano je 1950. godine. Član je Hrvatskog knjižničarskog društva, a djeluje na području Primorsko-goranske županije. Ciljevi Društva su poticanje, osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica, širenje zanimanja za knjigu i knjižnice, podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine, promicanje kvalitetnih knjižničnih i informacijskih službi za društvo i pojedince.
Djelatnosti Društva su zastupanje interesa djelatnika s knjižničarskim zvanjima, praćenje zakonskih propisa iz područja knjižničarstva te pružanje stručne pomoći u njihovoj izradi, poticanje suradnje među knjižnicama i sa srodnim djelatnostima, sudjelovanje u organiziranju stalnog stručnog usavršavanja i izradi programa tog usavršavanja, podupiranje UNESCO- vog Manifesta za narodne i Manifesta za školske knjižnice, povezivanje i koordinacija rada članova te zajedničko istupanje u svrhu unapređenja knjižničarske struke i djelatnosti, poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima, izdavanje stručnih publikacija o knjizi, knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, sudjelovanje u kreiranju i provedbi politike na području knjižničarstva.
Kontakt osoba: Ivana Vladilo
Adresa: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51 000 Rijeka
Telefon: 051 336 911
Faks: 051 332 006 
E-mail adresa: kontakt@kdr.hr

Udruga parNas
Udruga za umjetnost i kulturu parNas osnovana je 2004. godine, s ciljem okupljanja mladih ljudi pružajići strukturne i materijalne uvjete za njihovo raznovrsno i kvalitetno djelovanje te afirmaciju na polju umjetnosti i kulture.

Najveći projekt Udruge je časopis za umjetnost i kulturu Re. Časopis Re je 2001. godine pokrenut je kao časopis za jezik i književnost studenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Profiliranjem u kulturno-umjetnički časopis velikog raspona tema i interesa te osiguravanjem širokog kruga suradnika i autora časopis izlazi iz studentskih okvira, pa članovi uredništva osnivaju Udrugu parNas koja je postala nakladnik časopisa. Časopis izlazi dvaput godišnje, početkom lipnja i početkom prosinca. U časopisu se objavljuju i foto-priče, tematski ovisne ili neovisne o sadržaju časopisa. Časopis Re ima i svoju internet stranicu (http://www.parnas.hr/) koja potencijalno može uključivati i druge kulturne sadržaje. Kao izdavački projekt koji otvara mladim i kvalitetnim autorima prostor za objavljivanje opsežnijih djela (knjiga) i afirmaciju osnovana je Naklada parNas. Unutar Naklade prvo je pokrenuta Biblioteka Crno nam se piše, u kojoj se objavljuju poezija i proza mladih, neafirmiranih autora.

Odgovorna osoba
Matija Budimir, predsjednik Udruge parNas
e-mail: info@parnas.hr
gsm: 098 439 913

Kontakt osoba
Krešimir Vogrinc, glavni urednik časopsa Re
e-mail: casopis-re@parnas.hr
gsm: 091 504 5193
Adresa
Dubrovačka 4, 51000 Rijeka


Udruga Štovatelja Spomeničke zbirke i knjižnice Mažuranić-Brlić-Ružić 
Udruga je osnovana 2004. godine s namjerom pokretanja inicijative za vrednovanje zbirke i knjižnice, organiziranja znanstvenih i stručnih skupova, publiciranja radova s ciljem približavanja vrijednosti zbirke i knjižnice javnosti te organizacije stručnih predavanja, književnih večeri i izložbi. Posebna je namjera Udruge da približi nacionalnu, spomeničku i kulturnu baštinu mladim generacijama (osobito školskoj djeci) koje će na taj način naučiti cijeniti kulturu i baštinu te naučiti o povijesti Hrvatske, srednje Europe i svog zavičaja.
Kontakt osoba: Theodor de Canziani Jakšić
Adresa: Pećine 5, 51 000 Rijeka
Telefon: 091 512 72 54