Nastavak radova na prometnici Rujevica - Marinići, izgradnja 2. faze prometnice

Rijeka, 13. prosinca 2010.
Građevinski radovi na izgradnji 1. faze prometnice Rujevica–Marinići (dio buduće ceste Ž5025) u dužini od 680,00 m završeni su u listopadu. U petak, 10. prosinca, upisom u građevinski dnevnik započeli su radovi na izgradnji 2. faze prometnice temeljem dobivene potvrde na glavni projekt. Druga faza prometnice Rujevica–Marinići predstavlja dio buduće nove ceste Ž5025 koja vodi do budućeg županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

Predmetna faza prometnice Rujevica-Marinići proteže se od čvora Rujevica – spoja na riječku zaobilaznicu,  do budućeg čvora Hosti u naselju Hosti. Dužina dionice iznosi 1.195 m. Na dijelu 2. faze prometnice izgraditi će se priprema za buduće križanje Pilepići (prema budućoj sportskoj zoni Rujevica i naselju Mario Gennari, te Zametu) i čvor Hosti kojim će se promet usmjeriti na postojeću prometnicu Pehlin-Drnjevići. U sklopu izgradnje čvora Hosti izvršiti će se u dijelu zone zahvata i rekonstrukcija postojeće ceste Rujevica-Drnjevići u dužini od 310,00 m.

Prometnica je projektirana sa četiri prometna traka i nogostupom sa obiju strana kolnika. U trupu prometnice predviđa se izgradnja oborinske i sanitarne kanalizacije, javne rasvjete, polaganje elektroenergetskih kabela, te izgradnja kanalizacije i priprema za semaforizaciju križanja.

Izgradnjom ove 2. faze u potpunosti se osigurava funkcija dijela prometnice od čvora Hosti koji se spaja sa čvorom Rujevica, čime će se dobiti nova veza prema zapadnom dijelu prigrada, odnosno dijelom će se rasteretiti ulica Antuna Barca, gornji dio Vukovarske ulice i samo središte Pehlina.

Završetak radova predviđa se krajem 2011. godine. 

Investitor izgradnje prometnice je Rijeka promet d.d. Rijeka, a izgradnja 2. faze prometnice financira se iz sredstava korporativnih obveznica.
Projektant prometnice Rujevica-Marinići je Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.
Izvođači radova su Zajednica ponuditelja GP Krk d.d. iz Krka i Geoprojekt d.d. iz Opatije, nositelj posla je GP Krk d.d. iz Krka.
Nadzor je Institut IGH d.d. iz Zagreba, PC Rijeka
Vrijednost radova je ukupno 20.417.941,00 kn sa PDV-om.

 
mail print