Rijeka ukratko


  • Nalazi se na  14 stupnju 26 minuta istočne  geografske dužne, 45 stupnju, 21 minuti sjeverne geografske širine
  • Broj stanovnika: 128.624 (popis stanovništva iz 2011. g.)
  • Površina: 44 km2
  • Srednja godišnja temperatura: 13,8  stupnjeva C
  • Prosječna vlažnost tijekom godine 58%
  • Ukupne padaline godišnje: 1228 mm
  • Prosječno 86 kišnih dana u godini

 
mail print