Odjel gradske uprave za kulturu

Pročelnik :   Ivan Šarar  
Adresa        Korzo 16

Tajnica pročelnika: Silvana Brunjak
Telefon       051 / 209 555, 209 333
Faks.          051 / 209 560
E-mail         kultura@rijeka.hr

Ivan Šarar

Djelatnosti Odjela gradske uprave za kulturu:

  • praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač,
  • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
  • pružanje stručne pomoći u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi,
  • sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče predstavljanje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih.

 

 

 

 

Djelatnosti Odjela gradske uprave za kulturu:

  • praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač,
  • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
  • pružanje stručne pomoći u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi,
  • sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče predstavljanje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih. 

 

Odjel vodi brigu o objektima kulture.

  • Vođenje brige o objektima kulture obuhvaća poslove u svezi gospodarenjem, održavanjem i izgradnjom objekata od značenja za Grad.
  • Gospodarenje objektima podrazumijeva ugovaranje zakupa, odnosno načina korištenja, a poslovi vezani za održavanje i izgradnju objekata obuhvaćaju pripremu dokumentacije te vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama.

 

Odjel sustavno prati poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vodi i koordinira provedbu programa zaštite i očuvanja koji se financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke, surađuje s nadležnim službama i institucijama o svim pitanjima zaštite i očuvanja, izrađuje kratkoročne i dugoročne planove korištenja sredstava prikupljenih naplatom spomeničke rente. 
 
Odjel upravlja i Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku i Filodrammaticom, Art-kinom Croatia, objektima u kojima se održavaju gotovo svi kulturni programi izvan kulturnih ustanova u gradu Rijeci. Prostorni i tehnički kapaciteti omogućavaju održavanje glazbenih i scenskih programa, filmskih projekcija, izložbenih postava, kongresa, simpozija i sličnih sadržaja pa, u nedostatku sličnih prostora u gradu, u ovim se objektima svakodnevno događaju predstave, dječji programi, filmski ciklusi, koncerti, izložbe, seminari, prigodni programi udruga, kulturne manifestacije uključujući festivale kulturnog, znanstvenog ili tehnološkog karaktera. Pored održavanja programa prostore u ovim objektima koristi kao svoje sjedište ili na privremeno korištenje petnaestak udruga iz kulture.

U sklopu HKD-a djeluje od 1997. godine galerija Kortil. Zahvaljujući profiliranom izložbenom programu, galerija je 2001. godine uvrštena na popis relevantnih izložbenih prostora od strane Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

 
mail print