Odlaganje otpada

Kućni komunalni i krupni otpad odvozi Komunalno društvo Čistoća, ali je organizirano i razvrstavanje otpada na ekootocima te besplatno skupljanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme. Otvorena su i dva reciklažna dvorišta, na Pehlinu i Mihačevoj dragi, gdje građani sami mogu donijeti odbačeni namještaj, kućanske aparate i slični neopasni otpad.

Komunalni otpad
Organizirani odvoz kućnog komunalnog otpada za stambeni i garažni prostor za područje grada Rijeke u nadležnosti je Komunalnog društva Čistoća

Od 1. travnja 2012. godine primjenjuje se nova Odluka o cijeni odvoza komunalnog otpada iz kućanstva i gospodarstva.
 

Eko otok Odvojeno prikupljanje otpada
Na području Rijeke na brojnim lokacijama KD Čistoća postavila je eko-otoke, posebno uređene površine za odvojeno skupljanje otpada. U posude se mogu odvojiti staklo, papir i tetrapak (pravilno recikliranje tetrapak ambalaže). 
  

 

 

 

Odvajanje otpada od malih nogu Kako bi se najmlađe Riječane poučilo važnosti odvajanja otpada, KD Čistoća je na nekoliko lokacija u gradu postavilo setove posuda u obliku dupina (za papir), medvjedića (plastična ambalaža) i žabe (tetrapak). 
 
U ljekarnama se mogu odlagati stari lijekovi
  
 

 

 

Posuda za staru odjeću i obuću.jpg

Od listopada 2011. godine građani mogu u posebne žute spremnike odlagati i staru odjeću i obuću

 

 

 

 

 

 

 

Krupni otpad
Odvoz krupnog otpada obavlja KD Čistoća, na način da na godišnjoj razini planira datume kada će se po mjesnim odborima postaviti baje za glomazni otpad, a u suradnji s mjesnim odborima određuju se lokacije za postavu kontejnera. 
 
Baja za krupni otpadGodišnji plan postave baja nalazi se na stranicama KD Čistoća, a lokacije se objavljuju na oglasnim pločama i web-stranicama mjesnih odbora Grada Rijeke. 
 
Građani mogu naručiti i odvoz glomaznog krupnog otpada izvan godišnjeg programa postavljanja baja, no uz plaćanje.
 
KD Čistoća otvorila je na Pehlinu i Mihačevoj dragi reciklažna dvorišta gdje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti svoj neopasni otpad. 
  
 
Električni i elektronički otpad
Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz:


EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva. Skupljanje i prijevoz EE otpada obavljaju se bez naplate.
 
Besplatan odvoz samo velikih kućanskih aparata u Rijeci obavlja tvrtka Metis. Odvoz se može naručiti na besplatan broj telefona 0800 0051 i putem on-line obrasca na web-stranicama tvrtke Metis.

Tvrtka FRIGOMATIC temeljem dobivene regionalne koncesije ovlaštena je također za prikupljanje EE otpada od 1. - 10. kategorije, a kao ugovorni partner nacionalnog koncesionara za prikupljanje tvrtke Flora - VTC d.o.o. i ovlašteni je skupljač EE otpada na području Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na Vaš poziv, naša tvrtka će besplatno preuzeti sav EE otpad te izdati potvrdu o primopredaji EE otpada, čime pred nadležnim tijelima potvrđujete da ste sve otpisane električne i elektroničke uređaje i opremu zbrinuli na zakonom propisani način. Dolazak na Vašu adresu u prosjeku 3 dana od Vašeg poziva.


Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može se pronaći popis tvrtki po županijama gdje se električni i elektronički otpad može osobno predati.
 
EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
 
Više informacija o tome što je elektronični i elektronički otpad i druge korisne informacije mogu se saznati na stranicama nacionalnog koncesionara za prikupljanje elektrootpada.

 
mail print