Odlaganje otpada

Komunalno društvo Čistoća Kućni odvozi komunalni i krupni otpad, uspostavlja sustav primarne selekcije otpada, a otvorilo je i dva reciklažna dvorišta, na Pehlinu i Mihačevoj dragi, gdje građani sami mogu donijeti odbačeni namještaj, kućanske aparate i slični neopasni otpad. Također, na području Rijeke organizirano je besplatan odvoz otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme.

Komunalni otpad
Organizirani odvoz kućnog komunalnog otpada za stambeni i garažni prostor za područje grada Rijeke u nadležnosti je Komunalnog društva Čistoća

Od 1. travnja 2012. godine primjenjuje se nova Odluka o cijeni odvoza komunalnog otpada iz kućanstva i gospodarstva.
 

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada Odvojeno prikupljanje otpada
Na području Rijeke započelo je uspostavljanje sustava primarne selekcije otpada, odnosno omogućavanje odvajanja otpada ''na kućnom pragu'' i to postavljanjem seta tipiziranih spremnika od tri posude za prikupljanje ukupno pet reciklabilnih frakcija.

Set tipiziranih spremnika uključuje spremnike ŽUTE boje za prikupljanje stakla, metala i plastike, PLAVE boje za prikupljanje papira i kartona te NARANČASTE boje za prikupljanje tetra ambalaže, a postavljeni su uz već postojeće spremnike za miješani komunalni otpad.

Mobilno reciklažno dvorište Također, kao nadogradnja sustava odvojenog prikupljanja otpada, u Rijeci postoje mobilna reciklažna dvorišta, koja služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.
 
  

 

 

 

Odvajanje otpada od malih nogu Kako bi se najmlađe Riječane poučilo važnosti odvajanja otpada, KD Čistoća je na nekoliko lokacija u gradu postavilo setove posuda u obliku dupina (za papir), medvjedića (plastična ambalaža) i žabe (tetrapak). 
 
U ljekarnama se mogu odlagati stari lijekovi


  
 

 

 

Posuda za staru odjeću i obuću.jpg

Od listopada 2011. godine građani mogu u posebne žute spremnike odlagati i staru odjeću i obuću

KD Čistoća nudi i mogućnost postave tipiziranih kartonskih kutija za odlaganje papira unutar poslovnih prostora, a zbrinjavanje otpada ostvaruje se bez naknade.

 

 

 

 

 

 

Krupni otpad
Odvoz krupnog otpada obavlja KD Čistoća, na način da na godišnjoj razini planira datume kada će se po mjesnim odborima postaviti baje za glomazni otpad, a u suradnji s mjesnim odborima određuju se lokacije za postavu kontejnera. 
 
Baja za krupni otpadGodišnji plan postave baja nalazi se na stranicama KD Čistoća, a lokacije se objavljuju na oglasnim pločama i web-stranicama mjesnih odbora Grada Rijeke. 
 
Građani mogu naručiti i odvoz glomaznog krupnog otpada izvan godišnjeg programa postavljanja baja, no uz plaćanje.
 
KD Čistoća otvorila je na Pehlinu i Mihačevoj dragi reciklažna dvorišta gdje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti svoj neopasni otpad. 
  
 
Električni i elektronički otpad
Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz:


EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva. Skupljanje i prijevoz EE otpada obavljaju se bez naplate.
 
Besplatan odvoz samo velikih kućanskih aparata u Rijeci obavlja tvrtka Metis. Odvoz se može naručiti na besplatan broj telefona 0800 0051 i putem on-line obrasca na web-stranicama tvrtke Metis.

Tvrtka FRIGOMATIC temeljem dobivene regionalne koncesije ovlaštena je također za prikupljanje EE otpada od 1. - 10. kategorije, a kao ugovorni partner nacionalnog koncesionara za prikupljanje tvrtke Flora - VTC d.o.o. i ovlašteni je skupljač EE otpada na području Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na Vaš poziv, naša tvrtka će besplatno preuzeti sav EE otpad te izdati potvrdu o primopredaji EE otpada, čime pred nadležnim tijelima potvrđujete da ste sve otpisane električne i elektroničke uređaje i opremu zbrinuli na zakonom propisani način. Dolazak na Vašu adresu u prosjeku 3 dana od Vašeg poziva.


Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može se pronaći popis tvrtki po županijama gdje se električni i elektronički otpad može osobno predati.
 
EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
 
Više informacija o tome što je elektronični i elektronički otpad i druge korisne informacije mogu se saznati na stranicama nacionalnog koncesionara za prikupljanje elektrootpada.

 
mail print