Osnovna škola "Eugen Kumičić"

Ravnatelj: Mr.sc. Ana Anić Opašić
Adresa:     Franje Čandeka 40, Rijeka
Telefon:    051/642-129, 641-136, 689-150 
Faks:        051/689-154
E-mail:     ek@os-ekumicic-ri.skole.hr
Web:        www.os-ekumicic-ri.skole.hr

Kratki povijesni pregled 

Nakon što je 1957. počela izgradnja novog naselja na Turniću, 1960. se počelo s izgradnjom nove školske zgrade za OŠ "Krnjevo". Zgrada je dovršena 8. ožujka 1963. pa je 11. ožujka 1963. godine 675 učenika okupljenih u 20 odjeljenja zajedno s nastavnicima preselilo iz zgrade OŠ "Turnić" u novoizgrađenu školu. Od 23. svibnja 1975. škola je nosila ime Veljka Vlahovića, a od 28. kolovoza 1991. godine zove se OŠ "Eugen Kumičić". Nemoguće je  navesti brojne zapažene rezultate koje je Škola ostvarila tijekom gotovo pet desetljeća plodnog djelovanja pa smo izdvojili samo neke.
Još davne 1974. godine mjuzikl «Volim te» u izvedbi dramske sekcije prikazan je na programu TV Zagreb. Škola je 1976.g. dobila Nagradu Grada Rijeke i proglašena je uzornom školom u Hrvatskoj zbog natprosječnih rezultata u odgojno-obrazovnom radu i organizaciji života i rada škole. Klub mladih tehničara nagrađen je 1985.g. Srebrnom plaketom, a godinu dana kasnije nagrađeni smo Republičkom plaketom za njegovanje povijesnih tradicija. Godinama smo bili među prvima u državi iz područja biologije i zemljopisa. Tamburaški orkestar  dugo je godina svojim nastupima pronosio dobar glas škole. U  usmjeravanju  slobodnog vremena djece veliku je ulogu odigrao i Savez izviđača (skauta). Učenici su tijekom više godina uspješno sudjelovali i bili nagrađivani na  Festivalu «Kvarnerić». Školske 2003./2004. godine snimili smo CD album «To smo mi…» koji sačinjavaju autorske pjesme samih učenika. Škola njeguje i likovno stvaralaštvo i estetsko uređivanje školskih prostora. U želji da pomognemo i ostvarimo što bolju povezanost između roditelja i Škole, pokrenuli smo Malu školu za roditelje gdje putem, najčešće roditeljskih sastanaka, radimo na pozitivnim stavovima i što uspješnijoj suradnji i time dobrobiti djece.
Često su nas posjećivale mnoge prosvjetne i kulturne delegacije iz zemlje i svijeta (Mađarske, Japana, Kine). Naši su djelatnici nagrađivani na razini grada, županije i države.
 
 
Osobitost stručnog rada i organizacije

• Škola radi u jednoj smjeni  za starije razrede (V.-VIII.), a u dvije smjene za mlađe razrede (I.-IV.)
• Produženi boravak organiziran je za učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda
• Izborna nastava: drugi strani jezik-talijanski od četvrtog razreda, vjeronauk rimokatolički i islamski, informatika od 5. do 8. razreda
• U našoj se školi polažu  državni stručni ispiti iz fizike. Škola je vježbaonica Filozofskog fakulteta (fizika) i Teološkog fakulteta (rimokatolički vjeronauk). Desetak godina se u našoj školi polagao i stručni ispit iz povijesti.
• Dvije su učiteljice (HJ i FI) sukladno odredbama Pravilnika o napredovanju unaprijeđene u zvanje učitelja-savjetnika.
• Dvije su naše učiteljice voditeljice Županijskih stručnih vijeća: za hrvatski jezik i za razrednu nastavu.
• Učenici su okupljeni u nizu slobodnih aktivnosti što omogućuje bogatu i jaku kulturnu i javnu djelatnost Škole.
• Dugogodišnje njegovanje povijesnih tradicija nastavlja se i danas. Učenici okupljeni u povijesnoj grupi « Ariadnina nit « marljivo vode Dnevnik rada u koji vrijedno bilježe sve svoje aktivnosti kao i zbivanja iz domovine i svijeta. Imali su i međunarodnu aktivnost, npr. pokrenuli su dopisivanje s moliškim Hrvatima, a radom o Trsatskom svetištu sudjelovali su na susretu mladih povjesničara u Sloveniji (Škofja Loka). Bavili su se istraživanjem i sakupljanjem podataka o riječkim nošnjama u 19.st. što je rezultiralo i stvaranjem tj. šivanjem te odjeće i njezinim predstavljanjem na jednom Danu škole.
• Posebnu pozornost pridajemo njegovanju glagoljaške tradicije.  Zahvaljujući našim povjesničarima uspostavili smo suradnju s Malom staroslavenskom akademijom « Dr. Antun Mahnić « na Krku i Malom glagoljskom akademijom « Juri Žakan « u Roču, a naši su učenici i sudjelovali u njihovu radu.  Otkad naša škola nosi ime Eugena Kumičića, u kontinuitetu različitim aktivnostima nastojimo učenicima približiti život i rad ovoga književnika i političara. To činimo organizacijom izleta u Kumičićev rodni kraj, posjetima i polaganjem cvijeća na njegov grob na Mirogoju u Zagrebu, radioemisijama o njegovu životu i radu, kvizovima znanja, dramskim predstavama, čitanjem i analizom njegovih djela, stvaranjem i objavljivanjem slikovnice prema romanu « Začuđeni svatovi «, za života književnikova unuka Eugena Kumičića organizirani su i susreti s njime i suprugom...
• Uz visoke  rezultate iz povijesti naši učenici već niz godina ostvaruju visoka mjesta na županijskim i državnim natjecanjima iz matematike, u poznavanju hrvatskoga jezika, na LIDRANU, a ističu se i sportskim rezultatima.
• Ponosni smo što smo prva škola u Rijeci uključena u Međunarodno matematičko natjecanje « Klokan bez granica «.
• Kroz sve odgojno-obrazovne djelatnosti ostvarujemo projekt „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja“, odnosno prevenciju ovisnosti popularizacijom zdravih stilova života i pozitivne komunikacije. Bili smo među prvim školama koje su prepoznale projekt NZJZ „Trening životnih vještina“ i od samog početka uključile šeste i sedme razrede, a proširenjem projekta uključili smo sve odjele od trećeg do sedmog razreda. 
• Pedagoginja Škole jedan je od osposobljenih voditelja prve generacije projekta „Pravo u svakodnevici“ Foruma za slobodu odgoja. Prepoznali smo projekte FSO kao kvalitetne i primjenjive u praksi, pa je više naših učitelja završilo edukacije „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“, „Vladavina prava“, „Zdravstveno obrazovanje“,  „Edukacija o Europskoj uniji“.
• Posebno smo ponosni na UNICEF-ovu plaketu „Škola bez nasilja“, koju nosimo od 2006. godine (na osnovi rezultata u projektu „Za sigurno i poticajno okruženje u školama – Stop nasilju među djecom“) i gdje smo prilikom dodjele bili jedna od posebno pohvaljenih škola na nivou Hrvatske. UNICEF-ovo povjerenstvo na osnovi uvida u uratke i rezultate te razgovora s učiteljima, učenicima i roditelja nam je potvrdilo status 2010.
• Jedna od prepoznatljivosti škole je humanitarni rad.  Humanitarnoj skupini Anđeli je 29. listopada 2011.  u Zagrebu u kategoriji „Grupno humano djelo“ dodijeljena nagrada Plavog telefona „Nipetnišest“.
• Naša je škola kao partner pokrenula pilot-projekt „Ja mogu, ja hoću“ – pomoć u učenju djeci s teškoćama lošeg imovinskog stanja u gradu Rijeci i PGŽ.
• Na zadovoljstvo roditelja njegujemo višegodišnju tradiciju realizacijom jednog mini-projekta svake jeseni interdisciplinarno kroz sve predmeta, grupe dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti, suradnjom učitelja, učenika i roditelja; dosadašnje teme bile su: „Edukativna čajanka“, „Jabuka-čuvarica zdravlja“, „Ča su jili naši stari“, „Čokolada“ i „Mendule i smokve“. Projektni dan koji smo prvi put uspješno realizirali u proljeće 2006. temom „Suživot u različitosti“ također je postao dio naše tradicije.
• Godinama masovno sudjelujemo na Riječkom karnevalu.
• Ozbiljno smo pristupili projektu NCVVO „Samovrjednovanje u osnovnim školama“, a pet naših učitelja je prisustvovalo instrukcijskim seminarima za vanjsko vrednovanje u organizaciji NCVVO.
• Sedmoro učitelja je u uspješno položilo ispite za računalnu ECDL Start-diplomu.


Uspjeh učenika škole

Praćenjem i komparativnim analizama u školi  ustanovili smo stalnost kriterija, time i  i jasnoću očekivanja. Uočava se i da je već godinama evidentan pomak Gaussove krivulje uspjeha udesno – prema višim rezultatima; u razrednoj nastavi je to izrazito (76  % odličnih), ali i u predmetnoj nastavi je 65 % učenika završilo razred odličnim ili vrlo dobrim.
Pedagoške mjere poticanja (na kraju 2010./11. 127 pohvala i 4 nagrade, 73 pohvale ravnatelja za doprinos na natjecanjima) prevladavaju nad „kaznenim“ mjerama koje služe usmjeravanju (25 učenika na kraju 2020./11.: 7 opomena, 7 ukora i 11 strogih ukora).
 
Iznjedrili smo niz znanstvenika, npr. Ankicu Sarapu, Igora Žlimena, Denisa Gračanina. Osobito nas raduje uspjeh Zlatka Dembića, dr. znanosti , koji je iz Zagreba upućen na Max Planck institut u Tubingen, zatim na institut za imunogenetiku u Baselu gdje postaje šef laboratorija istraživačkog centra Laroche za molekularnu imunogenetiku. U najvećim svjetskim časopisima dr. Dembić objavio je otkrića iz molekularne imunogenetike u svezi s limfocitima. Zastupljen je u «Tko je tko«.
Isto tako nas veseli uspjeh našeg učenika Roberta Morića koji je 1989.g. proglašen najboljim studentom u posljednjih 10 godina Arizona State Universityja. Time je kao student arhitekture ušao u knjigu najboljih studenata u povijesti američkih sveučilišta. Javnosti će zasigurno poznatiji biti naši bivši učenici sportaši, npr. biciklist Vladimir Miholjević, kuglašica Vera Begić, nogometaš Boško Balaban.

Što o nama kažu...

Roditelji: Uglavnom su zadovoljni s kvalitetom rada i brigom o učenicima.
Učenici: Kažu da je to najstroža škola u gradu.
Djelatnici: Zadovoljni uvjetima rada, što se prenosi i na kvalitetu rada.
Ostali: Prepoznatljiva škola po uspjesima učenika koji se nastavljaju i u srednjoj školi.

Planovi za budućnost

Zadovoljiti kriterije uspješne i sigurne škole; permanentno stručno usavršavanje i neprestani rad na kvaliteti odgojno-obrazovnog rada i komunikacije. Neprestano unaprjeđivati kvalitetu školskog ozračja, zadržavajući pri tom zahtjevnost, kvalitetnu disciplinu i jasne granice.

Moto škole

"Nije dovoljno steći znanje: treba ga i upotrijebiti!" (Marko Tulije Ciceron)

Himna škole

"Eugenijalci"

Boje škole

plava i žuta

 
mail print