Prijam za bivšeg predsjednika Republike Kosovo Fatmira Sejdiua

Rijeka,  4. ožujka 2013.
U povodu obilježavanja pet godina neovisnosti Republike Kosovo, kao gost Zajednice Albanaca, u Primorsko-goranskoj županiji boravi bivši predsjednik Republike Kosovo Fatmir Sejdiu. Tim povodom u sjedištu Županije održan je prijam kojem je uz obnašatelja dužnosti župana prof.dr.sc. Vidoje Vujića nazočio i Miroslav Matešić, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke.

Gani Xharrahi, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine PGŽ, Suada Shahini, predsjednica Vijeća albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku i bivši predsjednik Republike Kosovo Fatmira Sejdiu sa suprugom Prijamu su nazočili i Gani Xharrahi, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije te Suada Shahini, predsjednica Vijeća albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku. 
Pozdravljajući uglednog gosta obnašatelj dužnosti župana prof.dr.sc. Vidoje Vujić je naglasio izuzetno dobru suradnju s Vijećem albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije i Vijećem albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku. Oba Vijeća izuzetno su aktivna i svojim brojnim programima aktivno doprinose zajednici. Vujić je iznio podatak da prema popisu stanovništva ovdje živi oko 2.500 albanaca, a među njima je velik broj uspješnih poduzetnika i obrtnika.
Vujić je kazao kako vjeruje da će se Kosovo nastaviti razvijati na demokratskim načelima kao zemlja koja će i dalje graditi dobrosusjedske odnose sa svim zemljama iz okruženja, a u Hrvatskoj će uvijek imati zemlju partnera. Vujić je bivšem predsjedniku Republike Kosovo čestitao na osobnom doprinosu koji je dao prigodom osamostaljenja Kosova, a čestitke povodom pet godina neovisnosti uputio je i svim političkim strankama koje djeluju na Kosovu.

Miroslav Matešić, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke i Fatmir SejdiuČestitke je u ime Grada Rijeke uputio i Miroslav Matešić, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke također naglasivši izuzetno dobru suradnju s Vijećem albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku, a ta će se suradnja nastaviti i unaprjeđivati kako bi se i dalje promovirala albanska kultura i tradicija. Sva vijeća nacionalnih manjina doprinose boljitku suživota i njegovanju multikulturalnosti, što Rijeka naglašava kao europski standard, rekao je Matešić.  
 
Bivši predsjednik Republike Kosovo Fatmir Sejdiu zahvalio je na prijamu naglasivši da mu je veliko zadovoljstvo biti u Rijeci i posjetiti svoje sunarodnjake. Bez obzira što više nije na funkciji, Sejdiu je kazao kako i dalje ima obavezu poticati suradnju među narodima, na dobrobit mira i sigurnosti regije te dobrobit razvijanja gospodarstva. Za albansku zajednicu u Hrvatskoj je rekao da mora djelovati kao most suradnje dviju zemalja. „Problemi koje smo u prošlosti imali bili su apsolutno nepotrebni i u čitavoj se regiji ne bi više smjelo dogoditi da itko potiče mržnju, nesuradnju i nerazumijevanje. Treba poticati razvoj gospodarstva i dobrosusjedske odnose sa svim susjedima“ rekao je Sejdiu naglasivši kako vjeruje da će se dobrosusjedska suradnja uspostaviti i sa Srbijom. 
 
Prijam za bivšeg predsjednika Republike Kosovo Fatmira Sejdiua u sjedištu županijeSejdiju je profesor je na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti  u Prištini. Objavio je mnoge znanstvene radove, te se bavio pravnim, povijesnim i pravno-ustavnim pitanjima. 
 
Gani Xharrahi, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije je kazao kako su predstavnici Vijeća upoznali Sejdiua sa svojim aktivnostima izrazivši želju i za poticanjem uspostave prijateljskih odnosa između gradova, dok je Suada Shahini, predsjednica Vijeća albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku naglasila da albanska djeca imaju mogućnost u Rijeci pohađati dopunsku školu na albanskom jeziku u OŠ Nikola Tesla, a želja im je da se stvore uvjeti za nastavak učenja albanskog jezika i na višim razinama, uključujući i osnutak katedre za albanski jezik.
(I.N.)

 
mail print