Provođenje mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Rijeci u 2012.

Rijeka, 6. ožujka 2012.
Grad Rijeka donio je Program  mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2012. godini.

S ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti, Grad Rijeka snosi troškove provedbe Programa:

  • u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada,
  • na grobljima u vlasništvu Grada,
  • na javnim plažama i kupalištima,
  • na javnim prometnim površinama,
  • na ostalim javnim površinama. 

 

Troškove provedbe mjera u prije navedenim objektima i prostorima te na površinama Grad nije dužan snositi u slučaju:

  • kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,
  • kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora sklopljenim između Grada kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

 

DDD mjere.jpgTroškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke snose njihovi vlasnici, odnosno korisnici.
 
Provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada provodit će Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, a stručni nadzor nad provedbom Programa Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.
 
Za provedbu Programa u 2012. godini u Proračunu Grada Rijeke osigurano je 2.581.050,38 kuna, uz 75.000,00 kuna za provedbu stručnog nadzora nad njegovom provedbom.
 
Sastavni dio Programa čine:

 

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2012. godini usvojen je na 68. Gradonačelnikovom kolegiju održanom 21. veljače 2012. godine.

 
mail print