Raspored postava kontejnera za glomazni otpad za 2014. godinu

Rijeka, 8 siječnja 2014.
Prema programu glomaznog otpada za Grad Rijeku u 2014. godini u prilogu ovog članka nalaze se datumi postave kontejnera (baja) za krupni otpad na području MO Podmurvice.

baje za glomazni otpad Svakog navedenog datuma postavljaju se dva kontejnera. Odvoze  se nakon 24 sata, osim kontejnera postavljenih u subotu koji se odvoze u ponedjeljak. Građani zainteresirani za postavu kontejnera (baja) mogu se javiti u tajništvo MO Podmurvice, Dubrovačka 2 ili na tel. 672-365, te na e-mail: mo.podmurvice@rijeka.hr 
 
 
 


Napomena: U postavljene baje otpad mogu odlagati svi mještani sa područja MO Podmurvice. Ne smije se odlagati građevinski materijal (šuta), niti električni otpad. Za odlaganje ove vrste otpada informacije možete dobiti u tajništvu.

 

Tokom mjeseca srpnja baje za glomazni otpad bit će postavljene:

10. srpnja

Dubrovačka ulica kod kbr. 2

25. srpnja

Bribirska ulica kod kbr. 8

Dubrovačka ulica kod kbr. 4

 

(Đ.D.)
 

 
mail print