Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica na državnom cestovnom pravcu D3

Cvor_Orehovica.jpg 
VRSTA PROJEKTA:  Izrada glavnog i izvedbenog projekta I faze rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, koji uključuje vođenje upravnog postupka za ishođenje građevinske dozvole uključujući ishođenje svih suglasnosti potrebnih u postupku


KRATKI OPIS: Zahvat rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica ima potvrdu u gradskim prostornim planovima i svoje puno funkcionalno opravdanje u korištenju. Za rekonstrukciju čvora Orehovica na autocesti A6 ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola u listopadu 2011. godine. Rekonstrukcija i dogradnja čvora je podijeljena u tri faze, od kojih je prva faza realizacija izlazne rampe sa obilaznice iz smjera zapada (Opatije) prema gradu.  Rekonstruirat će se postojeća rampa koja je kod izgradnje drugog kolnika zatvorena, te ju je potrebno obnoviti zajedno s raskrižjem na Ulici Kačjak.

KORIST ZA GRAĐANE: omogućen direktan izlaz sa čvora Orehovica na Ulicu Kačjak, odnosno u nastavku prema raskrižju na Orehovici i Ulici Franje Račkog, te prema Vežici i Trsatu.

POČETAK PROJEKTA: 2013. g.

STATUS PROJEKTA: u tijeku ishođenje građevinske dozvole u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja

 
mail print