Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rijeka, 16. 11. 2011.
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, održat će se u nedjelju, 4. prosinca 2011. godine, od 7 do 19,00 sati. Na temelju članka 68. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor ("N/N" br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 – proč. tekst, 167/03, 44/06, 19/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11 i 93/11 i 120/11-proč. tekst) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta.

Izbori 2011.jpg

Rješenje o određivanju biračkih mjesta:

 

 

 

 

 

 

 

Na području Grada Rijeke određuju se slijedeća biračka mjesta:
 

 1. biračko mjesto broj 1. COSTABELLA, prostorije Mjesnog odbora, Istarska 50,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Creska (brojevi od 1 do 23), Ede Jardasa (neparni brojevi od 1 do 35), Kastavska, Istarska, Izviđačka, Marina Jakominića, Pionirska (9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 11, 11/A, 11/B, neparni brojevi od 13 do 31 i brojevi 58, 58/A, 60, 62 i 64), Podkoludricu, Portić, Prolaz Marčeljeve Drage i Silva Milenića Lovre.

 2. biračko mjesto broj 2. COSTABELLA, Dom umirovljenika, Đure Cattia 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ede Jardasa (parni od 4 do 46), Đure Cattia, Ivana Milčetića, Ljubljanska cesta, Mate Balote, Minakov put, Opatijska, Pavlovac (brojevi 2 i 4), Preluk, Turan, Turanski put, Tenčićevo i  Žlebi.

 3. biračko mjesto broj 3. KANTRIDA, Dom Mirko Čurbeg, Lovranska 10,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bujska (brojevi od 1 do 24), Brsečka, Labinska (brojevi od 1 do 12), Lošinjska, Lovranska, Pulska i Vere Bratonje (brojevi od 1 do 20, 22, 24 i 26).

 4. biračko mjesto broj 4. KANTRIDA, OŠ "Kantrida", Izviđačka 9,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bujska (brojevi 25, 26, 28, 30, 32, 34 i 36), Labinska (brojevi od 13 do 47 i 49), Liburnijska (brojevi 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16/A, 16/B, 18, 20, 22, 24), Pionirska (brojevi od 1 do 8/A, 9, 33, parni brojevi od 10 do 56) i Vere Bratonje (neparni od 21 do 27, 28, 29, 30 i 31).

 5. biračko mjesto broj 5. ZAPADNI ZAMET, OŠ "Zamet", Bože Vidasa 12,
  koje obuhvaća birače s prebivališem: Ante Pilepića, Bože Vidasa (brojevi 5, 7, 9, od 11 do 47),  Diračje (od broja 80 do 91, i od broja 95 do 117, 147/A) i Petra Jurčića (neparni od 11 do 31).

 6. biračko mjesto broj 6. ZAPADNI ZAMET, OŠ "Zamet", Bože Vidasa 12,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Bačića, Dolčić, Ivana Ćikovića Belog (brojevi 3, 5, 7, 9, od 10 do 42), Marije Grbac (broj 1, 3, 5), Obitelj Sušanj, Plitvička (brojevi 7,9,11,15 i od 16 do 28 parni),  Primorska broj 1 i Slavka Tomašića.

 7. biračko mjesto broj 7. ZAPADNI ZAMET, OŠ "Zamet", Bože Vidasa 12,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Avelina Turka, Braće Cetine, Ivana Lenca, Ivana Zavidića, Milutina Bataje i Mirka Jengića.

 8. biračko mjesto broj 8. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem:Bartolovo, Bilogorska, Bogomira Ćikovića Marčeva, Brigača, Čavalsko (brojevi 1, 1/A, 3, 3/A, 5, 7, 9, 11, 11/A, 15 i 17), Frane Pilepića Pavina, Ivana Pilepića Franovičina, Josipa Lenca Spodolčeva, Josipa Mohorića (brojevi od 1 do 42, i parni od 44 do 56), Milice Jadranić, Obručka, Pužići, Selinari,  Stari put, Škrobotovac i Škarpa.

 9. biračko mjesto broj 9. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Bitorajska, Bože Starca Jurićeva, Ćićarijska (brojevi od 1 do 27 neparni ), Dražička (brojevi 1 i 3), Drnjevići, Grabovac, Ivana Grbca Strinina, Kudej, Plješevička, Soldanac, Tići (od broja 1 do 22 i brojevi 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 40), Trampi i Zametskog korena (neparni brojevi od 1 do 13, brojevi od 14 – 17 i parni od 18 do 40).

 10. biračko mjesto broj 10. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Kalići, Kapelska, Mosorska, Nehajska, Njivina, Pilepići, Primorska (brojevi 1/A, 1/B, 1/C, 6, 8, 8/A i 10/A), Ravnik, Slavinj, Snežnička, Starci, Šumci, Vladivoja i Milivoja Lenca (brojevi neparni od 29 do 45, od 46 do 73/A, svi neparni brojevi od 75 do 89) i Vrhovo (parni od 2 do 16).

 11. biračko mjesto broj 11. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Berte Jardas, Braće Fućaka, Ćirila Kosovela,Marijana Stepčića, Mate Sušnja, Milana Udovića i Zametska (neparni od 55 do 69, parni od 74/A, 76 do 102).

 12. biračko mjesto broj 12. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antona Draženovića, Baredice, Becićeva (brojevi 1, 3, 5, 7 i 8), Bože Vidasa (brojevi 2, 3, 4, 6, 6/A, 8 i 10), Čavalsko (parni brojevi od 2 do 20), Ivana Ćikovića Belog (brojevi 1, 2, 4, 6, 8, 8/A, 8/B), Petra Jurčića (brojevi od 1 do 8, parni od 10 do 24 i 24/A) i Zametskog korena (parni brojevi od 2 do 12). 

 13. biračko mjesto broj 13. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Mandića, Braće Mohorića, Braće Monjaca, Lovorkin prolaz, Ludvetov breg, Marijana Vičića, Trstenička i Vladivoja i Milivoja Lenca (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 i 44).

 14. biračko mjesto  broj  14. SRDOČI, prostorije mjesnog odbora M. Krleže br.4.
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Andrije Mohorovičića, Baćići, Bartola Kašića, Dinka Šimunovića (brojevi 1, 3, 5, 7 i od 9 do 59), Dražice (Zamet), Furinac, Ive Vojnovića, Josipa Voltića, Jurja Dobrile, Martinkovac i Murini.

 15. biračko mjesto broj 15. SRDOČI, Dječji vrtić Srdoči, Srdoči 55,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Gustava Matoša, Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, Ivana Dončevića, Kurirski put, Mate Lovraka, Miroslava Krleže i Slavka Hrvatina

 16. biračko mjesto broj 16. SRDOČI, Dječji vrtić Srdoči, Srdoči 55,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Antuna Branka Šimića, Diraki, Dobriše Cesarića i Srdoči

 17. biračko mjesto  broj 17. SRDOČI, Dječji vrtić Srdoči, Srdoči 55,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Ante Modrušana, Josipa Mohorića (brojevi 53, 55, 82, 84, 86, 88), Marije Grbac (brojevi 48, 50, 52, te brojevi od 54 do 65), Markovići, Tina Ujevića, Tonžino i Vladimira Čerine (brojevi 1, 4, 5, 6, 7 i brojevi od 9 do 32)

 18. biračko mjesto broj 18. GRBCI, prostorije Mjesnog odbora, Dražička 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Borik, Buzetska, Crikvenička, Čabarska, Dalmatinska, Diračje (brojevi 73, 74, 74/A, 75, 92, 92/1, 130, 130/1,142 i 143,  Dražička (brojevi 2, od 4 do 30, i parni od 32 do 44), Josipa Mohorića (neparni brojevi od 43 do 49, 49/A, parni od 58 do 80), Košićevac, Marije Grbac ( brojevi  2, 4 i od 6 do 47 te brojevi 49, 51 i 53), Pazinska, Plitvička (brojevi 1 i parni od 2 do 14), Primorska (3, 3/A, 3/B, 3/C, 5, 7 i od 9 do 52), Sušačko-kastavskog odreda i Vrhovo (neparni brojevi od 1 do 29).

 19. biračko mjesto broj 19. PEHLIN, OŠ "Pehlin", Pehlin 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Blažićevo A, Blažićevo B, Blažićevo C, Blažićevo D, Hosti, Minakovo, Plasi
   
 20. biračko mjesto broj 20. PEHLIN, OŠ "Pehlin", Pehlin 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Androv breg, Ćićarijska (parni od 2 do 20, neparni od 29 do 47), Mihovilići, Pehlin, Pletenci, Rujevica (brojevi 6, od 6/1 do 6/8), i Vrh Seline (brojevi 12/A i 14).

 21. biračko mjesto broj 21. PEHLIN, OŠ "Pehlin", Pehlin 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica:Baretićevo, Turkovo, Tići ( brojevi 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 22/E, 22/F, 22/G, 22/H, 22/I, 22/J, 22/2, 22/3, 22/4, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12 i 22/14), Mario Gennari  (od broja 24 do 36, 38, 38/A, 39 i 61), Plase (brojevi 7, 9, 14/A, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 16/A, 16/B, 16/1,  18/A, 20/1, 20/2, 20/3, 20/A, 22/A,  22/1, 22/2, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 25, 25/A, 25/1, 26, 26/A, 27, 28, 29, 29/A, 29/B,  29/C, 30, 30/A, 30/B, 31, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 33, 33/A, 33/C, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 43/A, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 54/A, 54/B, 54/C, 55, 55/A, 55/B, 55/C, 56, 56/A, 57, 58, 60, 61, 62, 62/A, 62/B, 63, 64, 64/A, 64/B, 64/C, 64/D, 65, 65/A, 65/B, 66, 67, 70, 70/A, 70/B, 70/C, 70/D, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5,  71, 71/A, 71/B, 71/1, 71/2, 72, 72/A, 75, 76, 81, 82, 82/A, 83, 83/A, 84, 85, 86,  87, 88, 89 i 90).

 22. biračko mjesto broj 22. BELVEDER, Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giordana Bruna, Fućkovo, Ljudevita Matešića, Ivana Rendića (broj 5), Omladinska (brojevi 5, 5/A, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 16), Ruđera Boškovića, Senjskih uskoka, Stjepana Vidulića, Stube Marka Remsa (brojevi 9, 11, 13, 13/A, 14/A, 14/C i od 15 do 45) i Ukmarove stube.

 23. biračko mjesto broj 23. BELVEDER, Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Moše Albaharija i Tizianova (brojevi od 1 do 32, 34 i 36, 36/A, 36/B, 36/C).

 24. biračko mjesto broj 24. BELVEDER, Dom mladih, Laginjina 15,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Franca Prešerna (brojevi 1, 1/A, 2, 3, 5, 7, 9 i od 11 do 52), Laginjina (brojevi 25, 27, 29, 31, 40, 42 i 44), Silvija Bačića i Uspon Irene Tomée.

 25. biračko mjesto broj 25. KOZALA, Dom mladih, Laginjina 15,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Finderleove stube (broj 1), Ivana Rendića (brojevi 8, 8/A, 8/B, 10 10/A), Josipa Račića, Laginjina (brojevi od 1 do 23 i brojevi 28, 30, 32, 36, 36/A, 36/B, 38, 38/A, 38/B, 38/C i 38/1), Omladinska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 3, 4 i 6), Stube Alberta Anđelovića  i Trinajstićeva.

 26. biračko mjesto broj 26. KOZALA, OŠ "Kozala", Ante Kovačića 21,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Kovačića.

 27. biračko mjesto broj 27. KOZALA, prostorije Mjesnog odbora, Volčićev trg 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Baštijanova, Brajšina, Mirka Franelića, Uspon Vlahe Bukovca i Volčićev trg (broj 2).

 28. biračko mjesto broj 28. KOZALA, prostorije Mjesnog odbora, Volčićev trg 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Aleksandra Mamića, Bože Milanovića, Franca Prešerna (brojevi 4, 6, 8 i 10), Kozala (brojevi 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 22, 22/A, 25, 27, 29, 31, 33 i 35), Kalvarija, Lorenzov prolaz, Mići Voljak, Park Nikole Hosta, Petra Kobeka, Stari Voljak, Šetalište Vladimira Nazora, Vjenceslava Novaka i Volčićev trg (broj 1, 1/A).

 29. biračko mjesto broj 29  Brašćine – Pulac, O.Š. "Belveder" Kozala 41.
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brašćine, Drenovski put (brojevi od 1 do 18 i brojevi 20, 22, i 24), Internacionalnih brigada, Kapitanovo, Kozala (brojevi 26, 26/A, 26/B, 32, 34, 34/A, 34/B, 35/A i brojevi od 36 do 92), Kvarnerska i Vinogradska.

 30. biračko mjesto broj 30. Brašćine – Pulac, O.Š. "Belveder" Kozala 41.
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Lukovići, Oktavijana Valića, Pulac, Zeleni Put

 31. biračko mjesto broj 31. DRENOVA, prostorije mjesnog odbora , Cvetkov trg 1.
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Bok, Fužinska, Mrkopaljska,

 32. biračko mjesto broj 32.  DRENOVA, prostorije mjesnog odbora , Cvetkov trg 1.
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Braće Hlača, Ivana Žorža, Kučićki put, Ružice Mihić

 33. biračko mjesto broj 33. DRENOVA, prostorije "Linguae" škole stranih jezika,  Cvetkov trg 1.
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Drenovski put (neparni brojevi od 45 do 93, te brojevi 96, 98/1, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 i 138, 138/A, 138/B), Frkaševo, Gromača, Kućina, Orlanda Kučića, Rakaljski put,  Škudarovska i Žminjska

 34. biračko mjesto broj 34. DRENOVA, Kulturni dom na Lokvi, Drenovski put 176,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Benaši, Benčani (brojevi 13, 13 B, 13C) Brune Francetića, Drenovski put (brojevi 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 109/A, 111, 113, 115, 117, 119, 119/A, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158/B, 158/C, 160, 160/A, 160/C, 160/D, 160/E, 162, 164, 164/A, 164/B, 166, 168, 168/A, 170, 172, 174 i 176, 176/A), Grohovo, Grohovski put, Humski put, Kablarska cesta, Kuzminački put, Lubanjski uspon, Lukovdolska, Mugarićka, Orešje, Pešćevac, Podbreg, Proslopski put, Put k igralištu, Ravan, Stranica, Svetog Jurja,  Šamburinski put, Tonići i Ursinjski uspon.

 35. biračko mjesto broj 35. DRENOVA, “DVD” Drenova, Cvetkov trg 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brca, Brdina, Cvetkov trg, Cvjetna, Drenovski put (brojevi 19, 19/1, 19/A, 19/B, 19/C, 19/D, 19/E, 21, 23, 25, 25/A, od 26 do 44, parni od 46 do 94), Kampanja, Gerovska, Goranska, Vrhak, Paškinovac, Severinska i Stanka Frankovića.

 36. biračko mjesto broj 36. ŠKURINJE, OŠ "Ivan Zajc", Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Lipa (broj 54/1), Osječka (brojevi 61, 65, 67, 67/A, 67/1, 67/2, 67/A, 67/B, 69, 69/A, 69/B, 70, 70/A, 71, 72, 72/1, 74, 74/A, 74/A1, 74/A2, 74/A3, 74/B, 74/B1, 74/C, 74/D, 74/E, 74/F, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 76, 78, 80, 82, 84 i 84/A), Put Lovrankini,  Škurinjska cesta i Škurinjskih žrtava.

 37. biračko mjesto broj 37. ŠKURINJE, OŠ "Ivan Zajc", Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: XIX. udarne divizije, Drežnička, Ive Lole Ribara, Negrijeva, Save Vukelića, Škurinje, Škurinjskih boraca i Tibljaška cesta.

 38. biračko mjesto broj 38. ŠKURINJE, OŠ "Ivan Zajc", Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Dvadesetdrugog lipnja, Sadska i Save Jugo Bujkove.

 39. biračko mjesto broj 39. ŠKURINJE, OŠ "Ivan Zajc", Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Budicinova i Milana Rustanbega.

 40. biračko mjesto broj 40. ŠKURINJSKA DRAGA, Geodetski zavod Rijeka, Frana Kresnika 33,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Jelićeva (brojevi 5, 7, 7 A, 9, 11 i 13), Osječka (brojevi od 1 do 24, 25, 25/A, 26, 28, 29, 29/1, 29/2, 30, 31 i 33), Prvoga maja (brojevi 1, 3, 5, 7, 34/1, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/A, 46/B, 46/C, 46/D, 46/E, 48, 50, 52, 54, 56 i 58) i Tizianova (brojevi 33, 35 i od 37 do 68).

 41. biračko mjesto broj 41. ŠKURINJSKA DRAGA, OŠ "Škurinje", Mihačeva Draga 13,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Jelićeva (broj 15) i Lukačićeve stube, Rastočine (brojevi 1, 3, 3A, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19).

 42. biračko mjesto broj 42. ŠKURINJSKA DRAGA, OŠ "Škurinje", Mihačeva Draga 13,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Mihića, Corrada Ilijassicha (broj 31), Jelićeva (brojevi 1 i 3), Lipa (brojevi od 2 do 50/14 i 59/1, 61/1 i 62/1), Mihačeva Draga, Osječka (brojevi od 34 do 58, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9 62/10, 62/11, 62/12, 62/A, 62/B, 64, 64/2, 64/3, 64/4, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8 i  68/9) i Porečka.

 43. biračko mjesto broj 43. ŠKURINJSKA DRAGA, prostorije Mjesnog odbora, Porečka 94,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Rastočine (brojevi 5, 5A, 6 i 7).

 44. biračko mjesto broj 44. OREHOVICA, prostorije Mjesnog odbora, Kalina 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 i 72), Braće Vlah, Dragutina Tomića, Grobnička cesta, Kačjak (brojevi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 A i 9), Kalina, Kljun, Koporovo, Marice Broznić, Petorice strijeljanih, Put pod rebar i Žakalj. 

 45. biračko mjesto broj 45. PAŠAC, Dom Pašac, Balde Fućka 39,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 15, 17, 21, neparni od 25 do 39, neparni od 43 do 49 i parni od 78 do 126), Pašac.

 46. biračko mjesto broj 46. SVILNO, Dom kulture "Svilno", Svilno 82,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Grbaste, Svilno i Tutnovo.

 47. biračko mjesto broj 47. BRAJDA, prostorije Mjesnog odbora, Pomerio 26,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Erazma Barčića (brojevi 6, 8, 9, 9/A, 10, 11, 11/A, 11/1, 13, 15 i 17), Frana Kurelca, Frana Supila (brojevi 11, 13 i 13/A), Finderleove stube (brojevi 2 i 4), Ivana Dežmana, Pomerio, Rudolfa Strohala, Željeznički prolaz i Žrtava fašizma (brojevi 15, 17 i 41)

 48. biračko mjesto broj 48. BRAJDA, Ekonomska škola “Mije Mirkovića”, Ivana Filipovića 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Alessandra Manzonia, Beli Kamik, Brajda, Ciottina (brojevi 17, 19, 19/A, 19/1, 20, 20/A, 20/B, 21, 22, 23, 24, 24/A, 24/B, 25, 26, 28, 28/A, 30, 30/A i 30/B), Ivana Pavla II, Ive Marinkovića, Krešimirova (brojevi 4, 6, 6/A, 8, 8/A, 10, 10/A, 12, 12/A, 12/B, 14, 16, 16/A, 18, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 24, 24/A, 24/B), Prolaz Marije Krucifikse Kozulić (brojevi 1, 2, 3 i 4), Prvoga maja (brojevi 2, 4, 4/A, 4/B, 6, 8, 10, 10/A, 12, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 18, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/E, 24, 26, 28, 30, 30/A, 32 i 34) i Stube Marka Remsa (brojevi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 i 14).

 49. biračko mjesto broj 49. BRAJDA, Ekonomska škola “Mije Mirkovića”, Ivana Filipovića 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Blaža Polića, Fiorella la Guardia, Ivana Filipovića, Ivana Rendića (brojevi 1, 3, 4, 6 i 6/A), Kalafati, Slaviše Vajnera Čiče i Studentska.

 50. biračko mjesto broj 50. DOLAC, Prva riječka gimnazija, Frana Kurelca 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Adamićeva (brojevi 17, 19, 19/A, 21, 21/A, 26, 28, 28/A, 28/B, 30, 30/A, 32, 34, 34/A i 36, Ciottina (brojevi 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 7, 7/A, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A, 10/B, 12, 12/A, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 14/B, 14/C, 16, 16/A, 16/B, 16/C, 17/A, 17/B i 18), Dolac, Erazma Barčića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 3, 3/2, 4, 4/A, 4/B, 4/C,  5, 7), Gnambova, Hauszmanov trg, Jadranski trg, Korzo (brojevi 26, 26/A, 26/B, 26/C, 28, 28/A, 30, 30/A, 32, 32/A, 32/B, 33, 33/A, 33/B, 34, 35, 35/A, 35/B, 35/C, 36, 37, 37/A, 37/B, 38, 38/A, 38/B, 39 i 40, 40/A, 40/B, 40/C, 41/A, 41/B, 41/C, 41/D, 41/E), Krešimirova (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 2/H, 2/I i 2/J), Kružna, Kapucinske stube, Muzejski trg, Riva (brojevi 1, 10, 12, 12/A, 14, 14/A, 16, 18, 20, 20/A, 20/B, 22, 22/B i 24), Splitska, Školski prolaz, Trg Republike Hrvatske (broj 2 i 2/A), Trg 128. brigade Hrvatske vojske (brojevi 1, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 6), Trpimirova, Uski prolaz, Zadarska, Zanonova, Žabica.

 51. biračko mjesto broj 51. LUKA, prostorije Mjesnog odbora, Verdieva 11,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Adamićeva (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 3/B, 4, 5, 5/A, 5/B, 6, 6/A, 7, 8, 9, 9/A, 9/B, 9/C, 9/E, 9/F, 10, 11, 11/A, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 16/A, 18, 18/A, 20, 20/A, 22, 24 i 24/A), Bačvarska, Bazarigov prolaz 2/A, Demetrova, Ignacia Henckea, Ivana Zajca, Jedrarska, Jelačićev trg (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A, 7/B, 8, 9, 9/A i 10), Korzo (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 3, 3/A, 4, 4/A, 4/C, 5, 5/A, 6, 6/A, 6/B,6/C, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/A, 18/B, 19, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 23, 23/A, 24, 25, 25/A 27, 29 i 31), Matačićeva, Matije Gupca, Ribarska, Riva (brojevi 2, 2/A, 4, 4/A, 4/B, 6 i 8), Riva boduli, Veslarska, Verdieva, Trg Republike Hrvatske (brojevi 1, 3, 3/A, 5 i 5/A), Trg 111. brigade Hrvatske vojske (brojevi 7 i 9), Trninina, Scarpina, Uljarska, Vatroslava Lisinskog, Zagrebačka i Wenzelova.

 52. biračko mjesto broj 52.  ŠKOLJIĆ, OŠ "Nikola Tesla", Trg Ivana Klobučarića 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Agatićeva, Alda Colonella, Andrije Medulića, Ante Starčevića, Antuna Dalmatina, Đure Šporera, Fiumara, Frana Supila (brojevi 6, 8, 10, 12, 12/A, 12/B, 14, 14/A i 16), Grivica, Janeza Trdine, Krojačka, Marina Držića, Marka Marulića, Pavla Rittera Vitezovića, Pavlinski trg, Petra Hektorovića, Pod Kaštelom, Pod Voltun, Pul Vele crikve, Slogin kula, Sokol kula, Stara vrata, Stipana Konzula Istranina, Šime Ljubića, Šišmiš, Tkalačka, Trg Riječke rezolucije, Trg Ivana Klobučarića, Trg Svete Barbare i Užarska.

 53. biračko mjesto broj 53. ŠKOLJIĆ, OŠ "Nikola Tesla", Trg Ivana Klobučarića 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Gornja vrata, Hanibala Lucića, Ivana Grohovca,  Jelačićev trg (brojevi 11, 12, 12/A i 13), Mljekarski trg, Školjić, Titov trg (brojevi 4, 4/A, 4/B, 4/C, 6, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 10, 10/A, 12, 12/A, 14, 16 i 16/A), Trg Ivana Koblera, Trg Jurja Klovića (brojevi 2, 3 i 4), Trg Matije Vlačića Flaciusa, Trg 128. brigade Hrvatske vojske (broj 8, 8/A, 10), Vodovodna i Žrtava fašizma (brojevi od 1 do 12).

 54. Biračko mjesto broj 54. MLAKA, Osnovna škola Podmurvice, Podmurvice 6
  koje obuhvaća ulice: Krešimirova (brojevi 11, 13, 52, 54, 54 A, 56, 56 A, 56 B, 56 C, 58, 60, A, B, C, D, E, F, G, H, I i 60/1), Luki, M. Barača (brojevi od 1 do 14/A, 16 do 20/A, 22, A, B, 26, 28, 30, 32 i 38), Podmurvice, Podpinjol, i Zvonimirova (parni od 2 do 22).

 55. biračko mjesto broj 55. MLAKA, Elektrotehnička škola, Zvonimirova 12,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Branka Blečića (brojevi 1 i 2), Eugena Kovačića, Franje Čandeka (brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/A, 23/B i 23/1), Ivana Sušnja, Remigia Picovicha i Rikarda Benčića.

 56. biračko mjesto broj 56. MLAKA, prostorije Mjesnog odbora, Giuseppea Duelle 2/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giuseppea Duelle i Vitomira Širole Paje.

 57. biračko mjesto broj 57.  BANDEROVO, Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Branchetta, Vukovarska (brojevi od 1 do 44, 44/A, 44/ B i od parni brojevi broja 46  do 60), Uspon Ladislava Tomee i Zatvoreni prolaz.

 58. biračko mjesto broj 58. BANDEROVO, prostorije Mjesnog odbora, Rudolfa Tomšića 15, koje obuhvaća birače s prebivalištem: Corrada Ilijassicha (brojevi od 1 do 25/3), Frana Kresnika, Kraška, Mire Radun Ban, Obitelj Duiz, Ogulinska, Rudolfa Tomšića i Velebitska.

 59. biračko mjesto broj 59. POTOK, prostorije Mjesnog odbora, Milana Butkovića 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Cambierieva, Josipa Završnika, Krešimirova (brojevi 3, 3/A, 5, 7, 9, 26, 26/A, 26/B, 26/C, 28, 28 B, 30, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 34/D, 36, 36/A, 36/B, 36/C, 36/D, 36/E, 36/F, 38, 40, 42 i 52/A), Milana Butkovića, Nikole Cara, Nikole Tesle, Potok, Rikarda Katalinića Jeretova, Stane Vončine, Trg Kralja Tomislava, Viktora Cara Emina i Zdenka Petranovića.

 60. biračko mjesto broj 60. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andree Benussia, Emilija Randića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 13) i Marija Špilera.

 61. biračko mjesto broj 61. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Branimira Markovića, Čepićka, Emilija Randića (parni brojevi od 10 do 22), Hahlić, Lužine, Plase (brojevi 1, 3, 5, 6, 6/2, 6/3,  8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/D, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/A, 17/B, 17/C, 17/D, 18, 19, 19/A, 19/B, 19/3, 20, 21, 21/A, 22, 22/B, 22/C, 22/D), Rujevica (brojevi 1, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 4/A, 5, 8 i 11), Vlatke Babić, Vrh Seline (brojevi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12) i Vukovarska (broj 99 i od parni brojevi od 120 do 134).

 62. biračko mjesto broj 62. PODMURVICE, prostorije Mjesnog odbora, Dubrovačka 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Cavtatska, Dubrovačka i Franje Čandeka (brojevi 8, 8/A, 8/B, 8/D i 10).

 63. biračko mjesto broj 63. PODMURVICE, Dječji vrtić “Podmurvice”, Cavtatska 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Marčelje Viškovića, Bakarska, Bihaćka, Branka Blečića (brojevi 3, 4 i 5), Bribirska, Delnička, Frane Mladenića, Franje Čandeka (brojevi 2, 2/1, 4, 6, 6/A i 6/B), Karlovačka, Lička i Vukovarska (brojevi 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57/A, 59, od broja 62 do broja 98 i od broja 106 do 116).

 64. biračko mjesto broj 64. SVETI NIKOLA, OŠ "San Nicolo", Mirka Čurbega 18,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giordana Smolikara, Ivana Luppisa, Jože Vlahovića i  Mirka Čurbega.

 65. biračko mjesto broj 65. SVETI NIKOLA, OŠ "San Nicolo", Mirka Čurbega 18,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Becićeva (brojevi 2, 4 i 6), Crnčićeva, Liburnijska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 4, 6, i 8), Medovićeva (brojevi 35, 37 i 39), Milutina Barača  (brojevi 15, 15/1, 15/2, 48, 48/A, 48/B, 48/C, 48/D, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50, 54, 56/A i 58) i Pod Jelšun.

 66. biračko mjesto broj 66. SVETI NIKOLA, prostorije Mjesnog odbora, Zametska 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Franje Čandeka (brojevi 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48 i 50), Ivana Matetića Ronjgova, Karasova (brojevi od 3 do 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26), Krnjevo, Zametska (brojevi od 1 do 54, te brojevi 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72 i 74) i Zvonimirova (brojevi neparni od 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5 do 23 i brojevi 60, 62, 64, 66, 66/A, 68, 68/A, 70, 70/A, 70/B  i 72).

 67. biračko mjesto broj 67.  SVETI NIKOLA, prostorije Mjesnog odbora, Zametska 6, koje obuhvaća birače s prebivalištem: Medovićeva (brojevi od 1 do 17,  te neparni od 19 do 33 i brojevi 41 i 45).

 68. biračko mjesto broj 68. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giuseppe Carabino (brojevi 7, 11, 12 i 14), Ivekovićeva, Karasova (brojevi 1 i 2), Maria Gennaria (od broja 15 do 23A, 23/B) i Meštrovićeva (brojevi od 2 do 12 te parni  od 14 do 38).

 69. biračko mjesto broj 69. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić "Krnjevo", Karasova 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Kosića Rika (brojevi 11, 11/A, 11/B, 11/C, 12, 12/A, 12/B, 15 i 17), Nova cesta, Simonettieva, Udatnoga i Venuccieve stube.

 70. biračko mjesto broj 70.  SVETI NIKOLA, Dječji vrtić "Krnjevo", Karasova 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Hegedušićeva, Kršinićeva i Vidovićeva cesta.

 71. biračko mjesto broj 71.  TURNIĆ, OŠ "Turnić", Franje Čandeka 20,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bračka, Franje Čandeka (brojevi 12, 14, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28/A, 28/B, 29, 29/A, 30, 31, 31/A, 31/B, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 32/D, 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 33, 33/A, 33/B, 34, 34/A, 34/B, 35, 35/A, 35/B, 36, 36/B, 36/B1, 36/B2, 36/B3, 36/C, 36/E, 38, 38/A, 38/B i 40), Krčka, Rapska, Trogirska, Turnić i Vinka Benca.

 72. biračko mjesto broj 72.  TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi od 1 do 9, 11 i 13).

 73. biračko mjesto broj 73.  TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Kosića Rika (brojevi 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 6, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A i 10/B), Giuseppea Carabina (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10) i Zvonimirova (brojevi 1, 1/A, 3, 3/A, parni brojevi od 24 do 38 i parni od 46 do 58).

 74. biračko mjesto broj 74.  TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi 10, 10/A, 10/B, 10/C, 12, 14, 16, 18 i 20), Antuna Raspora Španca i Šibenska.

 75. biračko mjesto broj 75. BULEVARD, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bosiljke Rakić, Bulevar oslobođenja (brojevi 8, 9/A, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22/A, 22/B, 23, 24, 24/A, 25, 25/A, 25/B, 26, 26/A, od 27 do 33 i 35), Derenčinova, Gajeva, Gimnazijske stube, Gundulićeva, Kranjčevićev klanac, Morettiev prolaz, Švalbina, Trg Braće Mažuranić, Vitezićeva i Vrazov prijelaz.

 76. biračko mjesto broj 76. BULEVARD, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Prijelaz Franje Paravića, Radićeva 23/B, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Šetalište Joakima Rakovca (od 1 do 32/B i od 36 do 60), Trsatske stube Petra Kružića (brojevi od 6 do 30/A) i Vidikovac.

 77. biračko mjesto broj 77. KRIMEJA, prostorije Mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Horvatića,  Krimeja, Kumičićeva (brojevi 46, 48, 48/A, 50, 52, 54, 54/A, 56, 57, 58, 60, 60/A, 61, 61/1, 61/A, 61/B, 61/C, 62, 62/A, 63, 63/A, 64, 65, 65/A, 66, 67, 69, 71 i 73), Stube Branka Žakule i Stube Rudolfa Džodana.

 78. biračko mjesto broj 78. KRIMEJA, prostorije mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Danijela Godine, Janka Polić Kamova (broj 9), Kumičićeva (brojevi od 2 do 45 A, 47, 47a i 55 A) i Podvoljak.

 79. biračko mjesto broj 79. KRIMEJA, prostorije Mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Gervaisa (brojevi od 1 do 24, 26, 28 i 30) i Kvaternikova (broj 1, 3, 3/A, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 A i 12).
 80. biračko mjesto broj 80. CENTAR-SUŠAK, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Andrije Kačića Miošića 8 A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bulevar oslobođenja (brojevi 1, 2/A, 3, 5, 7 i 9), Delta, Janka Polić Kamova (brojevi 8, 10 i 12), Križanićeva, Strossmayerova, Šetalište XIII. divizije (brojevi  1/A, 2, 4, 5, 5/A, 6, 7, 8, 9, 9 A, 9 C, 10, 10 A, 12, 12/A, 12/B i 14), Titov trg (brojevi 1/C, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3, 3/A, 3/B, 3/C i 3/D) i Trsatske stube Petra Kružića (brojevi 2, 5).

 81. biračko mjesto broj 81. CENTAR-SUŠAK, OŠ "Centar", Podhumskih žrtava 5,
  koje obuhvaća birače  s prebivalištem: Bošket (brojevi od 1 do 13), Brajdica (brojevi 2, 3, 4, 5, 5/A, 6, 6/1, 6/2, 6/3 i od 8 do 13/A), Franje Brentinija, Franje Račkoga, Milana Smokvine Tvrdog, Podhumskih žrtava, Ružićeva, Rade Šupića, Slavka Cindrića i Šetalište Andrije Kačića Miošića.

 82. biračko mjesto broj 82. PEĆINE, prostorije Mjesnog odbora, Janka Polića Kamova 73/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Janka Polić Kamova (brojevi 92, 93, 94, 95, 95/A, 95/B, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 109/A i 111) i Pećine.

 83. biračko mjesto broj 83. PEĆINE, prostorije Mjesnog odbora, Janka Polića Kamova 73/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Janka Polić Kamova (brojevi 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65/A, 65/B, od 67 do 87/A, 89, 90 i 91) i Šetalite XIII. divizije (brojevi od 47 do 139).

 84. biračko mjesto broj 84. PEĆINE, OŠ "Pećine", Šetalište  XIII divizije 25,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brajdica (brojevi 2/1 i 7), Janka Polić Kamova (broj 11 i od broja 13 do 56) i Šetalište XIII divizije (broj 11, 13 i od broja 15 do 46/A).

 85. biračko mjesto broj 85. PODVEŽICA, Dom učenika, Drage Gervaisa 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Gervaisa (brojevi 25, 27, 29 i od 31 do 78) i Naselje Vulkan.

 86. biračko mjesto broj 86. PODVEŽICA, prostorije Mjesnog odbora, Kvaternikova 58 B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Radnička, Tihovac i Vlade Grozdanića.

 87. biračko mjesto broj 87. PODVEŽICA, prostorije Mjesnog odbora, Kvaternikova 58 B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andrije Peruča i Franje Matkovića.

 88. biračko mjesto broj 88. PODVEŽICA, OŠ "Vežica", Kvaternikova 49,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Kvaternikova (brojevi 9, 11 i od 13 do 91).

 89. biračko mjesto broj 89. PODVEŽICA, OŠ "Vežica", Kvaternikova 49,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Jože Garbovšeka i Martina Kontuša.

 90. biračko mjesto broj 90. PODVEŽICA, OŠ "Vežica", Kvaternikova 49,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Pavlinića, Brdo, Ede Starca i Tuhobićki uspon.

 91. biračko mjesto broj 91. TRSAT, Osnovna škola ''Trsat'', Slavka Krautzeka 23,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Glavinićeva, Partizanski put, Put Bože Felkera, Strmica, Vrlije, Josipa Kulfaneka, Špina, Vere Nikolić-Podrinski, Anke Krizmanić, Slave Raškaj,  Naste Rojc,  Rose Leard i Božene Vilhar-Žirovnik.

 92. biračko mjesto broj 92. TRSAT, Osnovna škola ''Trsat'', Slavka Krautzeka 23,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bošket (brojevi 14, 14/1, 14/2, 14/A, 14/C, 15, 15/A, 15/B, 16, 16/1, 16/A, 16/B, 16/C, 16/D, 17 i 19), Frankopanski trg, Linićeva, Petra Zrinskog, Radićeva (brojevi 23, 23/A, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/A, 43, 44, 44/A, 44/B, 45, 46, 47, 47/A, 48, i neparni brojevi od 49 do 67), Put Vinka Valkovića Poleta, Slavka Krautzeka (brojevi od 1 do 66/A, 67, 67/1, 67/2, 67/A, 67/B, 68, 71, 71/1, 72, 75, 77, 77/A, 79, 79/A, 83 i 83/A), Šenoina, Šetalište Joakima Rakovca (brojevi 33 i 62), Trg Viktora Bubnja, Ulica fra Serafina Schöna,  Vrtlarski put i Zorana Kompanjeta.

 93. biračko mjesto broj 93. VOJAK, OŠ "Vladimira Gortana", Prilaz Vladimira Gortana 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Šćitara (brojevi 7, 9, od 10 do 18, 20, 22, 24, 26, 28), Mihanovićeva (brojevi od 1 do 18), Mirka Piškulića, Nike Katunara, Prilaz Vladimira Gortana, Radićeva (brojevi od 1 do 22, 24, 26 i 28) i Slavka Krautzeka (brojevi 66/B, 66/C i 66/D).

 94. biračko mjesto broj 94. VOJAK, OŠ "Vladimira Gortana", Prilaz Vladimira Gortana 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Šćitara (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 5/A, 6 i 8), Kumičićeva (brojevi 77, 79 i 81), Marohnićeva,  Mihanovićeva (brojevi od 20 do 55, 55/A) i Slavka Krautzeka (brojevi 76, 78, 82, 84, 84/A, 84/B, 85, 88, 89, 91, 92, 92/A, 92/B, 92/C, 93, 95, 96, 97).

 95. biračko mjesto broj 95. GORNJA VEŽICA, Hrvatski dom Vežica, Zdravka Kučića 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Gornja Vežica, Sveta Ana i Zdravka Kučića (brojevi od 1 do 25, te od 27 do 32).

 96. biračko mjesto broj 96.  GORNJA VEŽICA, OŠ "Gornja Vežica", Gornja Vežica 31,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Ružić, Franje Belulovića, Ivana Matrljana, Kačjak (brojevi 8, 8/A, 10,  te parni brojevi od 16 do 32), Tome Strižića i Vjekoslava Dukića.

 97. biračko mjesto broj 97. GORNJA VEŽICA, OŠ "Gornja Vežica", Gornja Vežica 31,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ratka Petrovića (brojevi od 14 do 41 i parni brojevi od 42 do 80).

 98. biračko mjesto broj 98. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić "Morčić", Braće Stipčića 32,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Stipčić, Ratka Petrovića (brojevi parni od 82 do 92) i Sveti Križ.

 99. biračko mjesto broj 99. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić "Morčić", Braće Stipčića 32,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Marči, Ratka Petrovića (brojevi od 1 do 13) i Zdravka Kučića (brojevi od 33 do 44, i parni od 46 do 52, 56, 58, 60 i 62).

 100. biračko mjesto broj 100. DRAGA, Hrvatski dom Draga, Brig 24,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brig, Gušć, Orlići, Pelinova gora, Pod Ohrušvom, Tijani i Tomasići.

 101. biračko mjesto broj 101. SVETI KUZAM, Hrvatski dom "Sveti Kuzam", Sveti Kuzam 19,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Sveti Kuzam.


 102. POSEBNO biračko mjesto broj 102. Prva riječka gimnazija, Frana Kurelca 1, obuhvaća birače koji glasaju izvan mjesta prebivališta, a koji su privremeno upisani u popis birača na području Grada Rijeke, Grada Kraljevice, te Općine Kostrena.

Predsjednik
Veljko Miškulin, v.r.

 

Napomena za dežurstvo:


Gradsko izborno povjerenstvo dežurat će:

 • u subotu, 3. prosinca o.g od 8,00 do 18,00 sati
 • nedjelju, 4. prosinca o.g. od 7,00 sati do 24,00 sati.

 

Kontakt brojevi telefona: 209 569, 209 569, fax. 209 612,

e-mail: izbori@rijeka.hr

 
mail print