Sigurnost građana

Centar 112
Pozivanjem broja 112, jedinstvenog broja za hitne slučajeve, korisnik ne mora zvati posebne brojeve policije, hitne medicinske pomoći ili vatrogasaca. Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Centar 112) priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja.

Policija
Policija je javna služba primarno odgovorna za sigurnost građana, zaštitu njihovih prava i sloboda. Policija djeluje u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, na čijim se internetskim stranicama mogu pronaći niz korisnih informacija o tome kako povećati osobnu sigurnost ili kome se obratiti u slučaju potrebe za zaštitom.
 
Za područje grada Rijeke odgovorna je Policijska uprava primorsko-goranska, a u gradu se nalaze tri policijske postaje te postaje prometne i pomorske policije.
 
Reformom policije prije nekoliko godina započelo se s provođenjem programa Policije u zajednici, te je uvedena služba kontakt-policajaca, koji na terenu rješavaju probleme građana. Na stranicama MUP-a mogu se pronaći imena i kontakti kontakt-policajaca po policijskim upravama.

Vatrogasci
Na području grada djeluje Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak-Rijeka i Drenova. U samom gradu djeluju još tri vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, i to u tvrtkama Brodogradilište 3. maj, Luka d.d. Rijeka i SINACO u INA Mazivima Rijeka.
 
Hitna medicinska pomoć
U sklopu Kliničkog bolničkog centra Rijeka djeluje Centar za hitnu medicinu sa svoja dva odjela - Rijeka i Sušak, a u Rijeci djeluje i Zavod za hitnu medicinsku pomoć PGŽ.

Gorska služba spašavanja
Gorska služba spašavanja je dobrovoljna organizacija čija je zadaća spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnom području, prvenstveno u planinama i speleološkim objektima, gdje god druge službe (vatrogasci, policija, hitna pomoć) ne mogu pristupiti. Na području grada Rijeke djeluje Gorska služba spašavanja Rijeka, koja se 24 sata dnevno može kontaktirati na telefonu 091 721 0000. 
 
Traganje i spašavanje na moru
Osnovna zadaća Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) su usklađivanje akcija traganja i spašavanja na moru, obavljanje nadzora pomorskog prometa te kontrola sigurnosti plovidbe. Nacionalna središnjica ima sjedište u Rijeci, gdje održava 24 satno dežurstvo na besplatnom telefonu 9155. 

Civilna zaštita
U slučaju proglašenja neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće aktivira se Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke  (Službene novine PGŽ 29/09 i 06/12, stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Članovi Stožera, kojem rukovodi gradonačelnik, u pravilu se pozivaju putem Županijskog centra 112.

Grad Rijeka osnovao je i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 06/12, koje između ostalih poslova utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu. Gradsko povjerenstvo zaduženo je i za davanje podataka za proglašenje elementarne nepogode, koju proglašava župan Primorsko-goranske županije.


Sigurnost u prometu
 
Tehnička i tjelesna zaštita
U Hrvatskoj postoje brojne zaštitarske službe koje nude usluge zaštite nekretnina i osoba, a građani se mogu zaštititi i nabavkom nekog sigurnosnog uređaja. Više informacija može se pronaći na internetskim portalima posvećenim zaštiti:

 
mail print