Statističke zanimljivosti o Rijeci

Stanovništvo u Rijeci

 • Broj stanovnika Grada Rijeke iznosi 128.624  (Popis stanovništva 2011.)
 • U 2010. godini u Rijeci je ukupno rođeno 1.087 djece.
 • Stopa nataliteta iznosi 7,55, a stopa mortaliteta 11,09

Stanovništvo prema državljanstvu (prema popisu iz 2011.)

 • hrvatsko - 127.352      
 • hrvatsko i drugo - 3823      
 • strano - 1 102  
 • bez državljanstva - 65          
 • nepoznato - 105

 

 

Stanovništvo prema vjeri (prema popisu iz 2011.)

 • katolička - 92 559
 • pravoslavna - 8 939
 • protestanti - 341
 • islamska - 5 820
 • židovi - 12 
 • ostali kršćani  - 536
 • istočne religije - 168
 • ostale religije, pokreti i svjetonazori -158
 • agnostici i skeptici -  2 146
 • nisu vjernici - 11 890
 • ne izjašnjavaju se - 5 786
 • nepoznato - 269

 

 

Srednje godišnje i godišnje vrijednosti važnijih meteoroloških elemenata u 2010.

 • Srednja godišnja vrijednost temperature zraka:  13,9 °CKnjižnice u 2011. (Gradska knjižnica Rijeka)

 • 4 središnja odjela, 3 ogranka, gradski i županijski bibliobus
 • Članova 18 740, od čega 14 946 odraslih i 3 794 djece 
 • Knjižnična građa - knjiga 287 362, Periodika 8.099, od čega časopisa 564, novina 55,  video kazeta 815, video DVD 2.209, Multimedijalni CD ROM-ovi 440, glazbeni CD ROM-ovi 4.807
 • Posuđeno 445 866 knjiga


Dječji vrtić Rijeka (pedagoška 2013./2014. godina)

 • Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 centara predškolskog odgoja i 28 podcentara predškolskog odgoja
 • Upisano je 3315 djece

 

Osnovne škole Grada Rijeke (školska 2012./2013. godina)

 • U Rijeci djeluju 24 osnovne škole u vlasništvu Grada
 • Upisano 8.697 učenika
 • 474 razrednih odjela
 • Produženi boravak je omogućen u 24 škole u 87 skupina (49 skupina produženog boravka i 38 razredna odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada)
  Programom je obuhvaćeno cca. 2000 učenika

 

Ostale osnovne škole u Rijeci (početak školske 2012./2013. godine)

 • Privatna Osnovna škola Grivice
 • Osnovna waldorfska škola

 
Socijalni programi Grada Rijeke u 2012.

 • Različite oblike pomoći u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo ukupno 13.678 korisnika koji su ostvarili ukupno 22.807 prava na različite oblike pomoći

Javni gradski prijevoz u 2011.g. (KD Autotrolej)

 • Autobusi prešli 9.475.007 kilometara
 • Prevezeno  46.129.480 putnika, od čega 14.522.790 putnika – korisnika socijalnog programa

 

Otpad u 2010.g. (KD Čistoća)

 • Odvezeno 63.305.272 L komunalnog otpada
 • Iz domaćinstva odvezeno 41.470.987 L otpada
 • Iz gospodarstva odvezeno 21.834.285 L otpada
 • Broj korisnika odvoza komunalnog otpada  84.138
 • Ostvareno je ukupno čišćenje 311.677.186 m2 javno-prometnih površina

 

Toplinska energija, topla voda prirodni plin u 2011.g. (TD Energo)

 • Broj korisnika toplinske energije 10.010
 • Utrošena toplinska energija u kWh 79.085.106
 • Broj korisnika tople vode 7.375
 • Potrošnja prirodnog plina 22.328.172 m³
 • Broj korisnika plina 20.802

 

Groblja u 2011.g. (KD Kozala)

 • Sahrana i eshumacija - 1.328
 • Sahrane su obavljene na 8 groblja kojima upravlja Društvo

 

Opskrba pitkom vodom i odvodnja u 2011. (KD Vodovod i kanalizacija)

 • Isporučeno je 15.029.134 m³ vode, od čega 9.707.296 m³ domaćinstvima, a gospodarstvu 2.263.223 m³
 • Od ukupne količine isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe u 2011. godini na Grad Rijeku
  otpada 9.239.060 m³
 • Ostvarene količine prodane vode za otok Krk iznose 465.643 m³, za potrebe područja Opatije 1.143.069 m³, za Jadranovo 263.000 m3
 • Zbrinjavanje otpadnih voda - 9.781.960 m³, od čega 6.564.304 m3 iz domaćinstva, a 2.077.349 m3 iz gospodarstva
 • Od ukupno zbrinute otpadne vode od 9.707.296 m³ na Grad Rijeku otpada 8.438.868 m³

Promet i parkiranje u 2011. (TD Rijeka promet)

 • Obilježenih parkirnih mjesta  4.608
 • Prodano parkirnih kartica - 2.466.631
 • Premješteno je 2.757 nepropisno parkiranih vozila
 • postavljene lisice: 1

 
mail print