Uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića

Rijeka, 26. siječnja 2012.
Započelo je uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića, koje predstavlja nastavak uređenja pješačke zone Starog Grada, prema projektu "Uređenje dijela javnog prostora Starog Grada". Uređenje će pored novog estetskog ugođaja donijeti i bolju kvalitetu pješačkog prometa te bolje funkcioniranje poslovnih prostora.

Radovi na uređenju Vitezovićeve ulice Zona zahvata je na površini od  740 metara kvadratnih, sveukupne dužine 110 metara, a obuhvaća dio Ulice Pavla Rittera Vitezovića od Trga bana Jelačića do križanja s Agatićevom ulicom i od križanja Fiumara do križanja s Ulicom Đure Šporera.
 
Uređenjem je obuhvaćena zamjena postojećeg partera novim kamenim opločenjem i zamjena dotrajale infrastrukture. U ulici će biti postavljeni "kandelabri" istovjetni onima u Ulici Ante Starčevića, a na nivou hodne površine bit će postavljeni "podni reflektori". 
 
Radovi na uređenju Vitezovićeve uliceLokacija se nalazi u pješačkoj zoni u kojoj mogu prometovati isključivo interventna vozila, te je u tu svrhu  predviđena postava "pilomata" (stupa na spuštanje i podizanje) na spoju s Fiumarom.
 
Realizacija projekta je zahtjevna obzirom se nalazi u zoni "zaštite kulturnog dobra", uključuje izvedbu spoja infrastrukture na četiri križanja, pri čemu treba voditi računa o zaštiti kanala vodotoka Lješnjak i izvora kojima nije moguće utvrditi precizne pozicije. Također, projekt se realizira u uvjetima blizine razine mora. Za vrijeme trajanja radova bit će osiguran stalan prilaz ulazima u sve prostore koji se nalaze u zoni zahvata. 
 
Radovi na uređenju Vitezovićeve uliceProjektnu dokumentaciju izradio je projektantski ured Rožić arhitekti i partneri d.o.o., izvođač radova je Zanatska zadruga Gradin Rijeka, a poslove nadzora izvršava AG Projekt d.o.o. Kostrena.
 
Dovršenje radova vrijednih oko 3,4 milijuna kuna predviđa se u roku od 90 radnih dana.

 
mail print