Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (radi zamjene), na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za podršku razvojnim projektima (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 12. srpnja 2016.
Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (radi zamjene), na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PODRŠKU RAZVOJNIM PROJEKTIMA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 12. 7. 2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 20. 7. 2016. godine.

 
mail print
 

Viši stručni suradnik 2 - novinar u Ured Grada

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (3 mjeseca) na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 - novinar  (1 izvršitelj/ica) u Grad Rijeku – Ured Grada – Službu za odnose s medijima i online komuniciranje, uz probni rad od 2 mjeseca. 
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 5. 7. 2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 13. 7. 2016. godine.

Tekst natječaja - Viši stručni suradnik 2 - novinar u Ured Grada   (Word dokument)

Poziv za pisano testiranje i intervju  (Word dokument)

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za poslove protokola i organizacije manifestacija

Rijeka, 27. lipnja 2016.
Grad Rijeka – Ured Grada – Kabinet Gradonačelnika – Služba za odnose s javnošću i protokol, objavila je natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za poslove protokola i organizacije manifestacija (1 izvršitelj/ica) u Grad Rijeku – Ured Grada – Kabinet Gradonačelnika – Službu za odnose s javnošću i protokol, uz probni rad od 2 mjeseca. 

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 27.06.2016. godine
Rok za podnošenje prijava je do 05.07.2016. godine.

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 27. lipnja 2016.
Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke  – Direkcija plana, razvoja i gradnje, objavila je natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca. 
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 27. 6. 2016. godine
Rok za podnošenje prijava je do 5. 7. 2016. godine.

 
mail print