Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto REFERENT 2 TAJNIK MJESNOG ODBORA (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 24. rujna 2015. godine
Grad Rijeka - Odjel za gradsku samoupravu i upravu - Direkciju za mjesnu samoupravu, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto REFERENT 2 TAJNIK MJESNOG ODBORA (1 izvršitelj/ica).
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 24.09.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 02.10.2015. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI REFERENT ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 09. rujna 2015. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkciju zajedničke komunalne djelatnosti, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI REFERENT ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 09.09.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 17.09.2015. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (privremeni poslovi) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA POSLOVE MARKETINGA, WEB ADMINISTRACIJU I ORGANIZACIJU KULTURNIH DOGAĐAJA (2 izvršitelja/ice)

Rijeka, 04. rujna 2015. godine
Grad Rijeka-Odjel gradske uprave za kulturu, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme (privremeni poslovi) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA POSLOVE MARKETINGA, WEB ADMINISTRACIJU I ORGANIZACIJU KULTURNIH DOGAĐAJA (2 izvršitelja/ice), uz probni rad od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 04.09.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 14.09.2015. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA EU PROJEKTE I RAZVOJ EUPRAVE (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 04. rujna 2015. godine
Grad Rijeka-Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (privremeni poslovi) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA EU PROJEKTE I RAZVOJ EUPRAVE (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 04.09.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 14.09.2015. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRORAČUN (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 2. rujna 2015. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Direkcija za proračun, Služba za proračun, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRORAČUN (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 02. rujna 2015. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 10. rujna 2015. godine.

 
mail print