Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na namješteničko radno mjesto RECEPCIONAR – TELEFONISTA (1 izvršitelj/ica) 


Rijeka, 22. travnja 2016. godine

Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba za opće poslove, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na namješteničko radno mjesto RECEPCIONAR – TELEFONISTA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 37/16 od 22.04.2016. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 02.05.2016. godine.

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 - KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 13. travnja 2016. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo, Služba za komunalno redarstvo, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 - KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 32/16 dana 13.04.2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 21.04.2016. godine.

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PROJEKT ZDRAVI GRAD (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 13. travnja 2016. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PROJEKT ZDRAVI GRAD (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 32/16 dana 13.04.2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 21.04.2016. godine.

 
mail print