Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto REFERENT 1 TAJNIK MJESNOG ODBORA (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 14. listopada 2016. godine

Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto REFERENT 1 TAJNIK MJESNOG ODBORA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 92/16 dana 14.10.2016. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 24.10.2016. godine.

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  REFERENT 2 ZA PRIJEM I OTPREMU POŠTE (1 izvršitelj/ica)


Rijeka, 10. listopada 2016. godine

Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba kadrovskih poslova i pisarnica, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  REFERENT 2 ZA PRIJEM I OTPREMU POŠTE (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 90/16 dana 07.10.2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 17.10.2016. godine.
 

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog privremenih poslova na 6 mjeseci) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PRIPREMU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (1 izvršitelj/ica)
   


Rijeka, 10. listopada 2016. godine 
 

Grad Rijeka – Ured Grada, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog privremenih poslova) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PRIPREMU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.
 
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 10.10.2016. godine
Rok za podnošenje prijava je do 18.10.2016. godine.
 

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog privremenih poslova), na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PROVEDBU PROJEKATA (2 izvršitelja/ice)


Rijeka, 6. listopada 2016. godine


Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog privremenih poslova), na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PROVEDBU PROJEKATA (2 izvršitelja/ice), uz probni rad od 2 mjeseca.


Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 06.10.2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 14.10.2016. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla (6 mjeseci) na radno mjesto REFERENT 1 ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA POTRAŽIVANJA (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 16. rujna 2016. godine

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za financije – Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda – Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja, je objavio oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla (6 mjeseci) na radno mjesto REFERENT 1 ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA POTRAŽIVANJA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 16.09.2016. godine.


Rok za podnošenje prijava je do 26.09.2016. godine.

 

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto DOSTAVLJAČA (1 izvršitelj/ica)
 


Rijeka, 16. rujna 2016. godine
 
Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba kadrovskih poslova i pisarnica, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto DOSTAVLJAČA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 83/16 od 16.09.2016. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 26.09.2016. godine.

 
mail print