oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši referent za administrativno i financijsko vođenje projekata sufinanciranih iz eu fondova (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 22. prosinca 2014.
Grad Rijeka, Ured Grada, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Višeg referenta za administrativno i financijsko vođenje projekata sufinanciranih iz EU fondova (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 22. 12. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 30. 12. 2014. g.

 
mail print
 

oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 2 za provedbu projekata (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 20. studenoga 2014.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Višeg stručnog suradnika 2 za provedbu projekata 
(1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 20. 11. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 28. 11. 2014. g.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (povećan opseg posla u trajanju od 6 mjeseci) na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za pravne poslove uz legalizaciju (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 11. studenoga 2014.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija plana, razvoja i gradnje, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme , Višeg stručnog suradnika 2 za pravne poslove uz legalizaciju (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 11. 11. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 19. 11. 2014. g.

 

 

 
mail print