Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto SAVJETNIK 2 ZA KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 18. lipnja 2015. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto SAVJETNIK 2 ZA KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 67/15 dana 17.06.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je 26.06.2015. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA POSLOVE ZAKUPA (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 12. lipnja 2015. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA POSLOVE ZAKUPA (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 12.06.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je 23.06.2015. godine.

 

 

 
mail print