oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto recepcionar - telefonista (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 9. rujna 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba za opće poslove, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Recepcionara - telefoniste (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 9. 9. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 17. 9. 2014. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za ekonomske poslove (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 8. rujna 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Višeg stručnog suradnika 1 za ekonomske poslove 
(1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana
8. 9. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 16. 9. 2014. godine.

 
mail print
 

natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 2 za pravne poslove
(1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 7. kolovoza 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, objavio je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika 2 za pravne poslove (1 izvršitelj/ica). Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 97/14 dana 6. 8. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 14. 8. 2014. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši referent analitičkog knjigovodstva prodanih stanova
(1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 31. srpnja 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije – Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda – Služba analitičkog knjigovodstva prodanih stanova, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Višeg referenta analitičkog knjigovodstva prodanih stanova (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 31. 7. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8. 8. 2014. godine.

 

 

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent 2 analitičkog knjigovodstva potraživanja
(1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 31. srpnja 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije – Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda – Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja , objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Referenta 2 analitičkog knjigovodstva potraživanja (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 31. 7. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8. 8. 2014. godine.

 

 

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent 2 - likvidator računa (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 31. srpnja 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije – Direkcija za računovodstvene poslove – Služba financijske operative, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Referenta 2 - likvidatora računa (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 31. 7. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8. 8. 2014. godine.

 
mail print