Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za poslove najma (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 12. ožujka 2014. godine
Grad Rijeka,Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Višeg stručnog suradnika 1 za poslove najma (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 12.3.2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 20.3.2014. godine.

 
mail print