Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (privremeni poslovi) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA POSLOVE MARKETINGA, WEB ADMINISTRACIJU I ORGANIZACIJU KULTURNIH DOGAĐAJA (2 izvršitelja/ice)

Rijeka, 04. rujna 2015. godine
Grad Rijeka-Odjel gradske uprave za kulturu, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme (privremeni poslovi) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA POSLOVE MARKETINGA, WEB ADMINISTRACIJU I ORGANIZACIJU KULTURNIH DOGAĐAJA (2 izvršitelja/ice), uz probni rad od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 04.09.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 14.09.2015. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA EU PROJEKTE I RAZVOJ EUPRAVE (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 04. rujna 2015. godine
Grad Rijeka-Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (privremeni poslovi) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA EU PROJEKTE I RAZVOJ EUPRAVE (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.
Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 04.09.2015. godine.
Rok za podnošenje prijava je do 14.09.2015. godine.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRORAČUN (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 2. rujna 2015. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Direkcija za proračun, Služba za proračun, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRORAČUN (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca.

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 02. rujna 2015. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 10. rujna 2015. godine.

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU OPREMU I VODOINSTALACIJE (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 13. kolovoza 2015. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkciju zajedničke komunalne djelatnosti - Službu održavanja, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU OPREMU I VODOINSTALACIJE (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 88/15 od 12.08.2015. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 20.08.2015. godine.

 

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 10. kolovoza 2015. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA EKONOMSKE POSLOVE (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca. Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 10.08.2015. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 18.08.2015. godine.

 

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKE POSLOVE (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 10. kolovoza 2015. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme (zbog zamjene) na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKE POSLOVE (1 izvršitelj/ica), uz probni rad od 2 mjeseca. Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 10.08.2015. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 18.08.2015. godine.

 
mail print
 

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROGRAME (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 06. kolovoza 2015. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, objavio je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROGRAME (1 izvršitelj/ica), uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.                                                                                                                                                 Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 86/15 dana 04.08.2015. godine. Rok za podnošenje prijava je do 12.08.2015. godine.

 
mail print