oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 2 za provedbu projekata (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 20. studenoga 2014.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Višeg stručnog suradnika 2 za provedbu projekata 
(1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 20. 11. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 28. 11. 2014. g.

 
mail print
 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (povećan opseg posla u trajanju od 6 mjeseci) na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za pravne poslove uz legalizaciju (1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 11. studenoga 2014.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija plana, razvoja i gradnje, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme , Višeg stručnog suradnika 2 za pravne poslove uz legalizaciju (1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 11. 11. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 19. 11. 2014. g.

 
mail print
 

oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za javne površine i osiguranje
(1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 14. listopada 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti – Služba održavanja, objavio je oglas za prijam u službu, na određeno vrijeme, Višeg stručnog suradnika 1 za javne površine i osiguranje 
(1 izvršitelj/ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 14. 10. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 22. 10. 2014. godine.

 
mail print
 

natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 2 za poslove zakupa 
(1 izvršitelj/ica)

Rijeka, 6. listopada 2014. godine
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene, objavio je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika 2 za poslove zakupa (1 izvršitelj/ica). Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 118/14 dana 3. 10. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je 13. 10. 2014. godine.

 
mail print