Srijeda, 13. veljača 2019.

Prijavite projekte i programe tehničke kulture za 2019. godinu

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu. Rok za prijavu projekata i programa je trideset dana, odnosno do 14. ožujka 2019. godine.

Više informacija