Utorak, 11. prosinac 2018.

Javni natječaj za zamjenu nekretnina na području Grada Rijeke

Pisane ponude sa svim prilozima predaju se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Rijeke, Korzo 16 ili Titov trg 3, ili se šalju poštom – preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za zamjenu nekretnina – ne otvaraj”, na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, zaključno do 17. prosinca 2018. godine u 12:00 sati.

Više informacija

Ponedjeljak, 10. prosinac 2018.

Svijet u gradu u OŠ Eugen Kumičić

U Osnovnoj školi Eugen Kumičić u Rijeci tijekom prosinca, zahvaljujući projektu Svijet u gradu međunarodne organizacije mladih AIESEC, može čuti još jedan jezik: španjolski.

Više informacija