Utorak, 15. listopad 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu

Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2019. godine u iznosu od 488.553.248 kuna ili 41,4% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 386.601.266 kuna…

Više informacija

Petak, 21. lipanj 2019.

Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine

U skladu s odredbama članka 27. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade Proračuna Grada Rijeke za 2020.-2022. godinu, Odjel gradske uprave za financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu proračuna i financijskih planova upravnih tijela…

Više informacija

Skip to content