Četvrtak, 12. ožujak 2020.

Odgađa se rok za podnošenje prijava poreza na kuću za odmor do 31.08.2020. godine

Odjel gradske uprave za financije obavještava pravne i fizičke osobe da je u skladu s priopćenjem Gradonačelnika Grada Rijeke o poduzetim mjerama kako bi se ublažile posljedice izazvane pandemijom COVID-a 19 i mjerama Vlade Republike Hrvatske kojima je omogućena odgoda roka za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor do 31.kolovoza 2020. godine uz mogućnost…

Više informacija

Četvrtak, 20. veljača 2020.

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

U skladu sa člankom 12. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te člankom 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19), Grad Rijeka objavljuje godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu.

Više informacija

Utorak, 15. listopad 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu

Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine prihvatilo je izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2019. godine u iznosu od 488.553.248 kuna ili 41,4% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 386.601.266 kuna…

Više informacija

Petak, 21. lipanj 2019.

Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine

U skladu s odredbama članka 27. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade Proračuna Grada Rijeke za 2020.-2022. godinu, Odjel gradske uprave za financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu proračuna i financijskih planova upravnih tijela…

Više informacija