Srijeda, 23. studeni 2016.

Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine

U skladu s odredbama članka 27. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade Proračuna Grada Rijeke za 2017. – 2019. godinu, Odjel gradske uprave za financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu proračuna i…

Više informacija

Ponedjeljak, 3. listopad 2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Poračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2016. godine u iznosu od 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.

Više informacija

Ponedjeljak, 3. listopad 2016.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Time je  Proračun za 2016. godinu povećan za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun.

Više informacija

Utorak, 5. srpanj 2016.

Grad Rijeka dobio priznanje za transparentnost proračuna

Gradu Rijeci danas je od strane Instituta za javne financije uručeno priznanje za transparentnost proračuna. Grad Rijeka nalazi se na petoj, najvišoj razini proračunske transparentnosti u ovom istraživanju, a od ukupno 127 gradova ovu razinu dosegla su još samo 24 grada. U istom vrhu transparentnosti nalazi se tek 8 od 428 općina, ali i 11…

Više informacija

Skip to content