Srijeda, 21. listopad 2020.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 40 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 03. studenog 2020. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Srijeda, 16. rujan 2020.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 40 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 28. rujna 2020. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Srijeda, 24. lipanj 2020.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 45 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 06. srpnja 2020. godine do 15,30 sati.

Više informacija