Četvrtak, 14. ožujak 2019.

Javni poziv neposrednim posjednicima poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, poziva neposredne posjednike poslovnih prostora da podnesu zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Više informacija

Srijeda, 6. ožujak 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 35 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 22. ožujka 2019. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Srijeda, 23. siječanj 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 35 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 08. veljače 2019. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Utorak, 11. prosinac 2018.

Javni natječaj za zamjenu nekretnina na području Grada Rijeke

Pisane ponude sa svim prilozima predaju se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Rijeke, Korzo 16 ili Titov trg 3, ili se šalju poštom – preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za zamjenu nekretnina – ne otvaraj”, na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, zaključno do 17. prosinca 2018. godine u 12:00 sati.

Više informacija

Srijeda, 21. studeni 2018.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 38 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 06. prosinca 2018. godine do 15,30 sati.

Više informacija