Utorak, 14. studeni 2017.

Prijedlog liste prioriteta za dodjelu stanova u najam

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, objavljuje Prijedlog liste prioriteta za davanje stanova u najam koja će vrijediti od 2018. do 2021. godine, kao i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Više informacija

Nedjelja, 5. studeni 2017.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 41 poslovnog prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 23. studenog 2017. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Četvrtak, 28. rujan 2017.

Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova. Obavijest o namjeri davanja koncesije za usluge ispod EU praga, te Dokumentacija za nadmetanje i sva četiri pojašnjenja Dokumentacije nalaze se u priloženoj objavi Natječaja. Rok za dostavu ponuda je 12.10.2017. do 10:00 sati.  

Više informacija

Nedjelja, 24. rujan 2017.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 35 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 12. listopada 2017. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Ponedjeljak, 28. kolovoz 2017.

Prolazak specijalnog tereta ulicama Vojaka

Obavještavaju se stanovnici i  sudionici u prometu na području Vojaka da će se u periodu od 28. kolovoza do 12. rujna 2017. godine u sklopu radova na gradnji DV Đurđice (Marohnićeva 12) vršiti doprema i istovar modula na gradilište.

Više informacija

Petak, 21. srpanj 2017.

Kako će se formirati nova Lista prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje 2018. -2021. godine

Odlukom o najmu stanova (“Službene Novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12) propisani su uvjeti i mjerila za davanje stanova u najam. Prema navedenoj Odluci stanovi kojima gospodari Grad Rijeka dodjeljuju se u najam temeljem Liste prioriteta za davanje stanova u najam (što predstavlja osnovni vid dodjele stanova u najam) i izuzetno, izvan Liste…

Više informacija

Utorak, 18. srpanj 2017.

Kreće postupak za utvrđivanje nove Liste prioriteta za davanje stanova u najam

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je izvještaj Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, o dodjelama stanova u najam u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 5. srpnja 2017. godine. Istodobno, gradonačelnik je pokrenuo postupak za utvrđivanje nove Liste prioriteta za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam za razdoblje od 2018./2021. godine. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na novu Listu prioriteta za davanje stanova u najam, bit će objavljen krajem kolovoza.

Više informacija

Srijeda, 21. lipanj 2017.

Iskoristite mogućnost kupnje stana kojeg koristite temeljem ugovora o najmu

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom uputio je svim najmoprimcima Obavijest svim najmoprimcima vezano uz mogućnost kupnje stana kojeg koriste temeljem ugovora o najmu. Tko može kupiti stan? Novom Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke omogućuje se najmoprimcima, kako sa zaštićenom tako i slobodno ugovorenom najamninom, da kupe stan kojeg koriste…

Više informacija