Srijeda, 15. svibanj 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 35 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 31. svibnja 2019. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Utorak, 16. travanj 2019.

Savjetovanja: Prijedlozi novih odluka vezanih uz zakup poslovnih prostora

Otvorena su nova savjetovanja s građanima. Jedno se tiče odluke o zakupu poslovnog prostora, drugo natječaja kojima se prostori daju u zakup. Na stranicama E-konzultacija Grad Rijeka je otvorio dva nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Oba se ponajviše tiču onih građana koji imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke ili ga pak namjeravaju…

Više informacija

Srijeda, 10. travanj 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 30 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 26. travnja 2019. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Četvrtak, 14. ožujak 2019.

Javni poziv neposrednim posjednicima poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, poziva neposredne posjednike poslovnih prostora da podnesu zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Više informacija

Srijeda, 6. ožujak 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 35 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 22. ožujka 2019. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Skip to content