Utorak, 3. travanj 2018.

Objavljeni dobitnici potpore književnom stvaralaštvu u 2018.

Grad Rijeka petu godinu zaredom dodjeljuje potpore za poticanje književnog stvaralaštva, pa će tako u 2018. godini po 15 tisuće kuna književne stipendije dobiti aktivistica za ljudska prava Šura Dumanić, sveučilišna profesorica i pjesnikinja Vjekoslava Jurdana, članica tima Rijeka 2020 Jelena Tondini te Sebastian Kukavica, dobitnik Književne nagrade Drago Gervais za 2015. godinu.

Više informacija

Petak, 30. ožujak 2018.

Iskoristite sredstva spomeničke rente za obnovu pročelja i krovova

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2019. i 2020. godini. O KOJIM SE OBJEKTIMA RADI? Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za…

Više informacija