Četvrtak, 2. ožujak 2023.

Tebe se pita – kakav portal za mlade želiš?

Grad Rijeka kreće u preobliku portala Moja Rijeka i tijekom 2023. pretvorit će ga u portal za mlade zato što su mladi rekli da im fali online mjesto, web portal na kojem će moći brzo i lako naći sve informacije koje su im bitne.

Više informacija

Srijeda, 1. ožujak 2023.

Započela provedba EU projekta Grad po MjeRi mladih

Cjelodnevnim programom održanim u zgradi gradske uprave Grada Rijeke održana je prva aktivnost u sklopu EU projekta Grad po mjeRi mladih. Cilj projekta je povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

Više informacija