Srijeda, 16. rujan 2020.

Informacija o izradi stručnih podloga za izradu akcijskog plana i nacrtu prijedloga akcijskog plana za naseljeno područje „grad Rijeka“ za 3. krug ocjenjivanja i izvještavanja o upravljanju bukom okoliša

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem daje Informaciju o izradi stručnih podloga za izradu akcijskog plana i nacrtu prijedloga akcijskog plana za naseljeno područje „grad Rijeka“ za 3. krug ocjenjivanja i izvještavanja o upravljanju bukom okoliša

Više informacija