Ponedjeljak, 9. rujan 2019.

Rijeka se kulturnim programima predstavila u Crnoj Gori

U organizaciji Saveza Crnogoraca Hrvatske u Rijeci u crnogorskim gradovima Kotoru i Cetinju od 4.-7. rujna 2019. održano je nekoliko kulturnih programa kojima su se predstavili riječki pisci i djelatnici Katedre za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Više informacija