Osnovnoj školi Podmurvice i Dječjem vrtiću Rijeka dodijeljene su Erasmus akreditacije u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Erasmus+Dodijeljena akreditacija omogućit će lakši pristup financiranju našoj Ustanovi u okviru Ključne aktivnosti 1 u novom programu Erasmus+ i na taj način omogućiti daljnje unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja djelatnika te jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja u našim vrtićima.

Sve su prijavljene ustanove trebale predočiti Erasmus plan, odnosno plan aktivnosti unutar Erasmusa kojima će ostvariti ključne potrebe svoje ustanove i tako unaprijediti kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja te ojačati europsku dimenziju poučavanja i učenja.

Agencija za mobilnost i programe EUAkreditacije je nakon raspisanog natječaja dodijelila Agencija za mobilnost i programe EU. Na natječaj za dodjelu Erasmus akreditacija prijavile su se 33 odgojno-obrazovne ustanove, dok je tek 13 ustanova s područja čitave Hrvatske zadovoljilo uvjete i kvalitetom prijave zaslužilo dodjelu Erasmus akreditacije. Naime, sve pristigle prijave prošle su postupak provjere formalne prihvatljivosti, nakon čega su podvrgnute provjeri kvalitete. Provjere formalne prihvatljivosti i kvalitete prijava izvršene su sukladno kriterijima iz Poziva, Pravilima za podnošenje prijava, Erasmus standardima kvalitete te Smjernicama za ocjenjivanje prijava za akreditacije u području obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te odgoja i općeg obrazovanja.