Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta:

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

Cilj projekta:

Stvaranje kulturno-turističke destinacije koja uključuje nove kulturne i turističke sadržaje razvijene u sklopu reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u zajednički i jedinstveni kulturno-turistički proizvod što doprinosi turističkoj prepoznatljivosti i posjećenosti i održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. – 31. prosinca 2023.

Osnovne aktivnosti:

Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, trogodišnji je projekt koji provodi Grad Rijeka u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci i Turističkom zajednicom grada Rijeke. Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić. Program uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.

Po završetku rekonstrukcije i opremanja, objekti će na ukupno 9524,9 m² imati višestruku kulturnu i komercijalnu namjenu: za stalne muzejske postave, povremene izložbe, kreativne radionice, ljetno kino, tematske konferencije, smještajne kapacitete i niz komercijalnih usluga vezanih izravno za kulturnu baštinu.

Partneri:

  • Grad Rijeka (nositelj)
  • Turistička zajednica grada Rijeke
  • Sveučilište u Rijeci

Proračun:

  • Ukupni proračun projekta: 81.339.442,05 kn
  • Financiranje od strane EU: 68.891.606,18 kn

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Trenutno stanje:

Objavljena  je nabava Usluga revizije EU projekata Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Brod Galeb

Cilj:

Brod Galeb planira se pretvoriti u brod/muzej. Planirani zahvati odnose se na prenamjenu i izvođenje potrebnih zahvata za stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe broda/muzeja kao odjela gradskog muzeja (80% prostora kulturne namjene) i pratećih turističkih sadržaja (20% prostora kulturne namjene).

Opis projekta

Projektom je predviđeno da brod ostane privezan u riječkoj luci i da se svojim bogatim sadržajima uklopi u kulturno-umjetnička strujanja u gradu Rijeci. Predviđa se niz događanja koja će objedinjavati različite kulturne djelatnosti u gradu kao što su kazališne predstave, tribine, performansi, edukativne radionice, video projekcije i drugi sadržaji koje će provoditi riječke kulturne institucije. Provedbom projekta Brod će postati turistička atrakcija kulturnog predznaka. Otvaranje Broda kao novog kulturno-turističkog sadržaja potaknut će otvaranje novih radnih mjesta u sektoru kulture.

Zahvati na rekonstrukciji postojećeg broda za potrebe kulturne i ne-kulturne namjene planiraju se tako da se ne mijenja vanjski izgled, već se novi sadržaj uz što manje, ali ipak potrebne intervencije smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja broda, a on se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

U sklopu broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete kojima centar Rijeke oskudijeva, a na taj način i direktno doprinijeti povećanju broja noćenja i produženju turističke sezone s obzirom da je predviđeno kako će brod Galeb biti otvoren za posjetitelje i goste 365 dana u godini.

Koncept

Zahvati na rekonstrukciji postojećeg broda za potrebe kulturne i ne-kulturne namjene planiraju se tako da se ne mijenja vanjski izgled, već se novi sadržaj uz što manje, ali ipak potrebne intervencije smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja broda, a on se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

Namjena projekta:

Koncept stalnog i povremenog muzejskog postava na Galebu sastavljen je s namjerom da muzejski postav bude privlačan najširem krugu posjetitelja i svim dobnim skupinama što će ujedno i oživjeti ovaj brod.

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. – 31. prosinca 2023.

Vrijednost investicije: 38.543.243,81 KN

Sufinanciranje iz EU sredstava: 85%

Vrijednost investicije po natječaju s PDV-om: 58.572.773,64

Izvođač:  Dalmont d.o.o., Kraljevica
Ugovor o izvođenju radova potpisan je 29. studenog 2019.

Radovi remonta i rekonstrukcije broda Galeb koji se izvode u brodogradilištu Dalmont d.o.o. u Kraljevici bit će dovršeni 31. svibnja 2024. godine.

Trenutno stanje:

Objavljeno je prethodno savjetovanje u sklopu nabave – Nabava opreme stalnog muzejskog postava za m/b Galeb u trajanju do 11.03.2024. godine

 

Objekt Palače šećerane

Palača šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić  jedna je od građevina koje su do 90-tih godina prošlog stoljeća činile industrijski kompleks koji je kroz povijest bio središte industrije u zapadnom dijelu Rijeke. Palača Šećerane zaštićeno je kulturno dobro od 1970. godine. Grad Rijeka do sada je uložio oko 12 milijuna kuna u višegodišnja istraživanja i restauraciju vrijednih artefakata Palače, u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom po čijim su osnovama predložene smjernice za potrebu izrade projektne dokumentacije njene obnove. Kao rezultat opsežnih istraživanja na ovom vrijednom zdanju Grad Rijeka i Hrvatski restauratorski zavod pripremili su monografiju „Palača Šećerane u Rijeci – konzervatorska i restauratorska istraživanja“ te je izrađen i interaktivni CD ROM.

Blok bivšeg kompleksa nalazi se u centru grada, u blizini željezničkog i autobusnog kolodvora, u okruženju drugih zgrada javne namjene, ali i poslovnih i stambenih sadržaja. Izvrsno je prometno povezan javnim prijevozom i pješačkim tokovima. Rekonstrukcijom i opremanjem ova barokna palača postat će sjedište gradskog muzeja. Riječ je o projektu „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, za koji je Gradu odobreno 69 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“  uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute, te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.
Realizacija ovog projekta sastavni je dio Europske prijestolnice kulture u Rijeci 2020.

Cilj:

Rekonstrukcijom i opremanjem Palače Šećerane omogućit će se korištenje kulturnog dobra koje trenutno nije u funkciji. Obnovom i kreiranjem novih sadržaja te preseljenjem Muzeja Grada Rijeke u uređeni objekt sačuvat će se baština bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci te staviti na korištenje budućim generacijama.
Novi sadržaji u Palači Šećerane sastoje se od četiri prostorno-funkcionalne cjeline u zatvorenom prostoru.

  1. Ulazni i zajednički prostori – Ulaz i info, poslovni prostori
  2. Javni sadržaji muzeja – Dnevni boravak, kafeterija, čitaonica, izložbeni prostori, konferencijski prostori
  3. Administracija – Zajedničke službe, muzejsko osoblje, kustosi.
  4. Tehnički prostori – restauratorski prostori, depo, tehnički prostori i spremišta

O projektu:

Planirani zahvati odnose se na prenamjenu i izvođenje potrebnih zahvata za stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja i pratećih turističkih sadržaja.

Koncept

Zahvatima na rekonstrukciji postojećeg prostora za potrebe galerijskog prostora ne mijenjaju se gabariti, vanjski izgled i nosiva konstrukcija objekta, već se novi sadržaj, uz što manje intervencije smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja građevine, koja se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

Organizacija prostora

Ulazni prostor nalazi se u sredini prizemlja uz južno pročelje. Iz ulaznog prostora-halla, moguć je prolaz u glavno stubište te iz glavnog stubišta u unutrašnjost bloka. Svi katovi povezani su vertikalnim komunikacijama, stubištem i liftom. Muzejski depo povezan je dodatno teretnom platformom s prizemljem.
U prizemlju, u nizu prostorija uz južno pročelje zgrade, koje gleda na Krešimirovu ulicu smješteni su poslovni prostori. U nizu prostorija uz sjeverno pročelje, na istočnoj strani prizemlja su servisni prostori muzeja (strojarnica, teretna platforma, čuvarska služba).

U istočnom dijelu polukata je muzejski depo, a u zapadnom dijelu polukata su prostori vezani za rad muzejskog pedagoga i muzejska knjižnica.

Prvi i drugi kat rezervirani su kao izložbeni prostori muzeja. Na drugom katu u velikoj dvorani i manjem tzv. lovačkom salonu u zapadnom dijelu moći će se odvijati i razna kulturna događanja. Na trećem katu se nalaze prostori za rad kustosa i ostalog pratećeg osoblja.

U potkrovlju biti će tehnički prostori muzeja i spremišta. Izvodi se i novo stubište za potrebe evakuacije uz istočno pročelje zgrade. 

Kome je projekt namijenjen

Sukladno planiranim aktivnostima u novoj infrastrukturi i procjenama koje se baziraju na utemeljenoj procjeni od strane muzejskih stručnjaka godišnji broj posjetitelja novo uređenoj infrastrukturi iznositi će 67.750 posjetitelja godišnje samo za kulturne svrhe i programe u sklopu Palače. Za izračune turističkih pokazatelja za manji dio komercijalnih prostora (kafić, turistička agencija) nisu pravljene projekcije broja posjetitelja s obzirom da će komercijalne prostore koristiti privatni najmoprimci, dok je upravitelj infrastrukture Grad Rijeka direktno odgovoran za provedbu kulturnih sadržaja u operativnom vijeku nove infrastrukture stoga podatke o tim kulturnim pokazateljima koristimo kao indikator Integriranog programa za potrebe ove aplikacije.

Trajanje projekta:

1. lipnja 2017. – 31. prosinca 2023.

Vrijednost investicije:

39.114.193,81 kn

Sufinanciranje iz EU sredstava: 85%

Trenutno stanje:

Na  natječaje za koncesije u prostorima Palače Šećerane nije bilo pristiglih ponuda te će se isti ponoviti.

Povezane novosti

Utorak, 9. srpanj 2024.

Novi sjaj Riječkog tunela

Turistička zajednica grada Rijeke započela je niz aktivnosti kojima planira revitalizirati Riječki tunel, dati mu novi sjaj dostojan njegovog povijesnog značaja, pretvarajući ga istovremeno u omiljeno mjesto posjeta, susreta i druženja.

Više informacija

Četvrtak, 7. prosinac 2023.

Otvorena dva natječaja za davanje koncesije u prostorima Palače šećerane

Grad Rijeka je, sukladno projektu „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio natječaje za dodjelu dvije koncesije za gospodarsko korištenje poslovnih prostora koji se nalaze u prizemlju Palače šećerane. Natječaji su otvoreni do 22. siječnja 2024. godine.

Više informacija