Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Projektom će se pomaknuti fokus s kupališnog na prirodnu baštinu te na taj način doprinijeti geografski ravnomjernijem i sezonski uravnoteženijem razvoju cijelog područja. Putem interpretacijskih točaka na odredištima prirodne baštine u Rijeci i diljem Županije predstavit će se, promovirati i tumačiti vrijedni elemente prirodne baštine: klima, reljef, geološka podloga, flora, vegetacija, staništa i fauna. Projekt će uključiti i edukacijske programe za turističke vodiče te promidžbene aktivnosti.

Cilj:

Povećanje regionalno i sezonski ujednačenijeg, održivog turizma temeljenog na prirodnoj baštini cijele Primorsko-goranske županije, uz kvalitetno upravljanje posjetiteljima i njihovu edukaciju, stvaranjem novih edukativnih programa za različite ciljne skupine te korištenjem suvremenih tehnologija i pristupa.
Povećanje turističke privlačnosti, uz očuvanje prirodne baštine i izobrazbu stanovništva, jedan je od ciljeva zaštite prirode na području Primorsko-goranske županije koji je potrebno provoditi organizirano te sa spoznajama o vrijednostima pojedinog područja.

Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ

Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ

Projektne aktivnosti:

 1. Uređenje interpretacijskog centra na Kampusu (park sa 11 interpretacijskih točaka, staklenik za proizvodnju sjemena/suvenira i pohrana sjemena)
 2. Postava interpretacijskih točaka na odredištima prirodne baštine Strogi rezervat Bijele i Samarske stijene u Gorskom kotaru, Značajni krajobraz Lopar na Rabu te odredišta na području NATURA2000 područja Zebar, Lič Polje, Obruč, Platak, Kupska dolina, Osor, okolica Baške, kao  i parkovi u Rijeci
 3. Izrada Akcijskih planova upravljanja za 11 zaštićenih područja
 4. Uređenje podzemnog dijela Zametske pećine
 5. Edukacijski programi za turističke vodiče
 6. Promidžbene aktivnosti

Nositelj projekta:

 • Grad Rijeka

Projektni partneri:

 • Primorsko-goranska županija
 • Javna ustanova Priroda
 • Turistička zajednica

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Trajanje projekta:

1. veljače 2017. –  31. prosinca 2021.

Proračun:

 • Ukupna vrijednost projekta:  16.174.168,41 kn
 • Financirano iz programa:  11.288.395,30 kn
 • Proračun Grada Rijeka: 2.793.584,69 kn

Povezane novosti

Ponedjeljak, 30. srpanj 2018.

24,3 milijuna kuna za Interpretacijski centar prirodne baštine i Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac potpisala je danas u Prirodoslovnom muzeju u Rijeci dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova ukupne vrijednosti 24,3 milijuna kuna za projekte Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko-goranske županije te Centra za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici u Gorskom kotaru.

Više informacija