Putem interpretacijskih točaka na odredištima prirodne baštine u Rijeci i diljem Županije predstavit će se, promovirati i tumačiti vrijedni elemente prirodne baštine: klima, reljef, geološka podloga, flora, vegetacija, staništa i fauna. Projekt će uključiti i edukacijske programe za turističke vodiče te promidžbene aktivnosti.

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta:

Primorsko-goranska županija među turistički je najatraktivnijim županijama u Hrvatskoj, druga po broju dolazaka u Hrvatskoj (2.420.000 dolazaka), odlikuje je velika prostorna neujednačenost i sezonalnost u dolascima turista. Tako su kvarnerski otoci i priobalje, među kojima otok Lošinj, Baška, otok Cres, Rijeka, Lopar i Punat, top destinacije po broju turističkih dolazaka i noćenja, dok su zaleđe i Gorski kotar znatno slabije posjećeni. Interes turista za cijelu je Županiju izrazito sezonalan – u 2015. godini je čak 87% noćenja ostvareno u ljetnom razdoblju od 6. do 9. mjeseca.

Iako Županiju odlikuje velika raznolikost staništa i vrsta, 35 pojedinačno zaštićenih područja te 113 područja obuhvaćenih mrežom NATURA 2000, primarni je motiv dolaska na Kvarner uglavnom pasivan odmor i opuštanje (77%), dok su prirodne ljepote motiv dolaska za samo 13% turista. Turističke zajednice, agencije i vodiči rijetko u svoju ponudu aktivno uključuju prirodnu baštinu područja, a prirodne se ljepote koriste uglavnom kao kulisa za kupališni, zdravstveni ili sportsko-rekreacijski turizam. Edukacija za turističke vodiče uključuje samo opća znanja o prirodnoj baštini regije, a na području Županije se ne provode specijalizirani seminari na ovu temu.   Projektom ćemo usmjeriti turiste iz visoko posjećenih krajeva Županije, poput Rijeke, otoka Cresa, Krka i Lopara u odredišta prirodne baštine najmanje posjećenih dijelova (Kupska dolina, Mrkopalj, Čavle) te pomaknuti fokus s kupališnog turizma i ljetne sezone u priobalju i otocima, kulturnopovijesnog naslijeđa u Rijeci te sportsko-rekreacijskog posjećivanja Platka zimi, na prirodnu baštinu istih odredišta, atraktivnu u razdobljima izvan glavne sezone te na taj način doprinijeti geografski ravnomjernijem i sezonski uravnoteženijem razvoju cijelog područja.

Projektne aktivnosti temeljit ćemo na održivom korištenju 11 odredišta prirodne baštine (strogi rezervat Bijele i Samarske stijene, geomorfološki spomenik prirode Zametska pećina, značajni krajobraz Lopar te Natura 2000 područja i vrste, uz prirodnu baštinu urbanog područja Rijeke) uz kvalitetno upravljanje posjetiteljima i njihovu edukaciju, promociju i interpretaciju prirodne baštine Županije u atraktivnom interpretacijskom centru na otvorenom te na samim lokacijama, stvaranjem novih edukativnih programa za različite ciljne skupine na svakoj lokaciji uz korištenje suvremenih tehnologija i pristupa, edukaciju i certificiranje turističkih agencija i vodiča te osmišljavanje i proizvodnju autohtonih i živih suvenira.

Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ

Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ

Projektne aktivnosti:

 1. Uređenje interpretacijskog centra na Kampusu (park sa 11 interpretacijskih točaka, staklenik za proizvodnju sjemena/suvenira i pohrana sjemena)
 2. Postava interpretacijskih točaka na odredištima prirodne baštine Strogi rezervat Bijele i Samarske stijene u Gorskom kotaru, Značajni krajobraz Lopar na Rabu te odredišta na području NATURA2000 područja Zebar, Lič Polje, Obruč, Platak, Kupska dolina, Osor, okolica Baške, kao  i parkovi u Rijeci
 3. Izrada Akcijskih planova upravljanja za 11 zaštićenih područja
 4. Uređenje podzemnog dijela Zametske pećine
 5. Edukacijski programi za turističke vodiče
 6. Promidžbene aktivnosti

Nosioc projekta:

 • Grad Rijeka

Projektni partneri:

 • Primorsko-goranska županija
 • Javna ustanova Priroda
 • Turistička zajednica

Program iz kojeg se financira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Trajanje projekta: 1. veljače 2017. – 1. siječnja 2021.

Proračun:

 • Ukupna vrijednost projekta:  16.174.168,41 kn
 • Financirano iz programa:  11.288.395,30 kn
 • Proračun Grada Rijeka: 2.793.584,69 kn

Službena stranica projekta  – u izradi

Povezane novosti

Ponedjeljak, 30. srpanj 2018.

24,3 milijuna kuna za Interpretacijski centar prirodne baštine i Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac potpisala je danas u Prirodoslovnom muzeju u Rijeci dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova ukupne vrijednosti 24,3 milijuna kuna za projekte Interpretacijskog centra prirodne baštine Primorsko-goranske županije te Centra za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici u Gorskom kotaru.

Više informacija