Europski fond za regionalni razvoj

Cilj projekta: opremanje osnovnom i dodatnom komunalnom infrastrukturom Poduzetničke zone Bodulovo.

Trajanje projekta: listopad 2019. – travanj 2022.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta putem javnog poziva „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, KK.03.1.2.03

Opis projekta:

Projekt uređenja Poduzetničke zone Bodulovo je usmjeren na proširenje sustava potpore malom i srednjem poduzetništvu u Gradu Rijeci kroz uspostavu funkcionalne i operativne Poduzetničke zone Bodulovo, u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom, a koja će omogućiti povećanje konkurentnosti postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećanje broja novoosnovanih tvrtki, povećanje stope preživljavanja MSP, nove investicije i porast zapošljavanja.

Glavne aktivnosti:

  • Opremanje i/ili izgradnja fizičke infrastrukture 6.317,90 m² kolničke površine, 2.097,45 m² površine nogostupa, 7.643 m produktovoda (872 m oborinska odvodnja, 686 m fekalna odvodnja, 496 m vodovod, 1.300 m javna rasvjeta, 3.590 m nisko i srednje naponske mreže, 690 m plinovod), crpna stanica
  • 11 parcela građevinskog zemljišta opremljenog kompletnom osnovnom i dodatnom infrastrukturom, parcele veličine od 1.000 m2 do 8.558 m2, sa mogućom površinom objekata od 712 m2 do 4.000 m2
  • 8 poduzetnika u zoni u roku od dvije godine nakon završetka provedbe projekta

Proračun:

  • Ukupna vrijednost projekta: 10.382.442,15 kuna
  • Sufinanciranje iz EU sredstava: 5.710.343,18 kuna (55 %)

Program iz kojeg se sufinancira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Kontakt osoba za više informacija:

Dario Dobrilović
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Trg svete Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 214
E-mail: dario.dobrilovic@rijeka.hr

 

Povezane novosti:

Skip to content