CILJ PROJEKTA: Osnažiti suradnju između mladih i donositelja odluka te ojačati kapacitete za provedbu aktualnog Programa za mlade.

TRAJANJE: od  1. siječnja 2019. do 31. kolovoza 2020. godine

OPIS PROJEKTA I PROJEKTNE AKTIVNOSTI: Kroz projektne aktivnosti, koje obuhvaćaju konzultacije s mladima, fokus grupe te javna događanja, izradit će se regionalna baza suradnika: organizacija i stručnjaka u području rada s mladima na širem riječkom području te će se educirati i osnažiti članovi Savjeta mladih, kao savjetodavnog tijela Grada Rijeke. Svi zainteresirani mladi, u dobi od 15 do 30 godina, imat će prilike informirati se o mehanizmima putem kojih se aktivno mogu uključiti u društveni i politički život Rijeke te doprinijeti kvalitetnijem životu mladih u zajednici. Osim toga, kroz aktivnosti javnih događanja mladi sa šireg riječkog područja moći će se uključiti, u sukreiranje sadržaja za mlade u našem gradu te svojim idejama doprinijeti stvaranju onih aktivnosti i sadržaja za koje smatraju da nedostaju u zajednici. Kroz provedbu ovog projekta, raznim zanimljivim sadržajima obilježit će se i Europski tjedan mladih, koji će se u 2019. godini održati od 29. travnja do 5. svibnja, uoči izbora za Europski parlament. Europski tjedan mladih obilježava se svake dvije godine, a ovogodišnje teme su demokracija i mladi te poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

NOSITELJ: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

PARTNERI:

  • Dom mladih Rijeka
  • Centar tehničke kulture Rijeka
  • Udruga Delta
  • Udruga gradova

VRIJEDNOST PROJEKTA: 99.581,71 kuna, od čega je 90.631,71 kuna osigurano iz EU sredstava, a 8.950,00 kuna iz Proračuna Grada Rijeke.

PROGRAM IZ KOJEG SE FINANCIRA: Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politika: Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka

NADLEŽNO TIJELO: Agencija za mobilnost i programe EU

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Mirela Pašić, mirela.pasic@rijeka.hr, +385 51 209 950

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+

 

 

Skip to content