Kohezijski fond

Naziv projekta

Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II

Cilj projekta

Cilj projekta je unaprijediti javni gradski prijevoz i dovesti do povećanja održivosti javnog gradskog prijevoza i to kroz osuvremenjivanje voznog parka nabavom 37 novih autobusa.

Trajanje projekta

lipanj 2021. – prosinac 2023.

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, po ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva, K.K. 07.4.2.29.0003

Opis projekta

Projekt je usmjeren na promicanje novih oblika prijevoza, te podizanje i unapređenje kvalitete javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, smanjenje operativnih troškova, smanjenje vremena putovanja i to kroz osuvremenjivanje voznog parka i osiguravanje odgovarajućih i sigurnih vozila za prijevoz putnika putem zamjene zastarjelog voznog parka za osiguranje javnog prijevoza na linijama utvrđenim ugovorom o javnim uslugama sklopljenim između jedinica lokalne (regionalne) samouprave i prijevoznika KD Autotrolej d.o.o. Projekt podrazumijeva nabavu i stavljanje u funkciju novih 37 autobusa EURO norme 6.

Specifični ciljevi i očekivani rezultati

Predloženim projektom postići će se sljedeći specifični ciljevi:

  1. Unaprjeđenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova
  2. Unaprjeđenje pouzdanosti i sigurnosti prometa
  3. Smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka
  4. Prilagođavanje EU standardima

Očekivani rezultati: Nabavljeno i stavljeno u funkciju 37 novih autobusa EURO norme 6.

Korisnik

KD Autotrolej d.o.o.

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 82.260.811,24 kn
  • Sufinanciranje iz EU fondova: 55,600.000,00 kn

Program iz kojeg se financira

Strukturni fondovi – Kohezijski fond – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.”

Kontakt osoba za više informacija

Nives Andrić
e-mail: nives.andric@poslovni-sustavi.hr
tel: +385 51 311 590