Cilj projekta:
Provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup

Trajanje projekta: rujan 2017. – travanj 2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Osnovne aktivnosti:
Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Grad Rijeka potpisao je Ugovore o dodijeli bespovratnih sredstava za 10 objekata za navedene radove:

 • OŠ Ivana Zajca – fasada, zamjena vanjske stolarije, plinofikacija kotlovnice, modernizacija rasvjete, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata,
 • OŠ Kozala – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija ravnog krova, zamjena vanjske stolarije,
 • OŠ Pećine – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija ravnog krova, vanjska stolarija, plinofikacija kotlovnice, modernizacija rasvjete, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata,
 • vrtić Krnjevo – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, vanjska stolarija, plinofikacija kotlovnice, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata,
 • OŠ-SE Gelsi – toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru i ravnog krova, nova vanjska stolarija, nova rasvjeta, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata,
 • OŠ Podmurvice – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija krova, vanjska stolarija, modernizacija rasvjete, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata,
 • OŠ Škurinje – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija krova, vanjska stolarija, modernizacija rasvjete, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata,
 • vrtić Podmurvice – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata,
 • vrtić Veseljko – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija ravnog krova, vanjska stolarija, plinofikacija kotlovnice, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata
 • vrtić Kvarner – ETICS fasadni sustav, toplinska izolacija ravnog krova i stropa prema negrijanom tavanu, vanjska stolarija

Realizacijom navedenih projekata smanjit će se potrošnja energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja te se ujedno postiže stvaranje povoljne mikroklime za rad, produženje vijeka trajanja zgrade, smanjenje izdataka za održavanje zgrade, smanjenje izdataka za financiranje potrošnje energenata, smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisija CO2 te doprinos razvoju gospodarstva u iznosu navedenih ulaganja.

Proračun:

 • Ukupni proračun projekta: 57.478.805,68 kn
 • Financiranje od strane EU: 15.571.954,85 kn

Program iz kojeg se financira:
Sredstva se izdvajaju iz Strukturnog fonda – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj (30%) opravdanog troška.