Europski fond za regionalni razvoj

Svrha projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, kroz uspostavu Proizvodnog parka Torpedo, napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti:

 • povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko-goranske županije i šire
 • povećanje broja novoosnovanih tvrtki
 • povećanje stope preživljavanja MSP-ova.

Ciljevi projekta su:

 • rekonstrukcija postojeće industrijske Hale 14 i pokretanje „Proizvodnog parka Torpedo“ – tehnološko-edukacijskog inkubatora za poduzetnike s posebnim naglaskom na inovativne tvrtke u sektoru proizvodnje i srodnih djelatnosti,
 • opremanje „Proizvodnog parka Torpedo“ suvremenom opremom temeljenoj na aditivnim tehnologijama što će MSP-ovima omogućiti lakši pristup visokokvalitetnim uslugama poduzetničkog inkubatora i poboljšanja njihovih poduzetničkih rezultata i vještina te
 • transfer znanja kroz uspostavu novih programa edukacije.

Projekt Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO odobren je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj i Ugovora broj KK.03.1.2.01.0047. Potpisnici Ugovora su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) i Grad Rijeka kao korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova.

Partneri projekta su Grad Rijeka, nositelj projekta i Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., partner. Suradnici na projektu su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci, Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

Aktivnosti projekta:

 1. Upravljanje projektom
 2. Priprema i provedba postupaka javne nabave
 3. Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14
 4. Osnovno opremanje i opremanje specijaliziranom tehnološkom opremom
 5. Priprema programske i kadrovske osnove za funkcioniranje Tehnološko – edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodni park Torpedo“
 6. Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati projekta:

 • rekonstruirana postojeća Hala 14, prenamijenjena u Tehnološko – edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ – ukupne neto korisne površine 1.557,34 m², s 21 funkcionalnim prostornim jedinicama (od kojih 16 inkubacijskih jedinica za buduće stanare inkubatora – 10 postojećih MSP, koji posluju dulje od 3 godine i 6 novoosnovanih MSP),
 • nabavljena specijalizirana tehnološka oprema i softveri za primjenu aditivnih tehnologija i za potrebe kompjuterskog modeliranja i povratnog inženjerstva te ispunjeni uvjeti za pružanje specijaliziranih usluga MSP-ovima,
 • osigurani programski i kadrovski preduvjeti za početak operativnog poslovanja „Proizvodnog parka Torpedo“ odmah po završetku provedbe projekta,
 • upoznata šira javnost i ciljne skupine projekta s ciljevima i rezultatima projekta.

Projekt Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora „Proizvodni park Torpedo“ omogućava proširenje postojećeg sustava inkubatora u Rijeci. Uz standardno korištenje poslovno-proizvodnog prostora te usluga savjetovanja, informiranja i edukacije poduzetnika, Proizvodni park Torpedo, zahvaljujući kombinaciji postavljenih ciljeva, omogućuje poduzetnicima pristup naprednim tehnologijama za unapređenje njihova poslovanja, što doprinosi povećanju konkurentnosti, broja novoosnovanih tvrtki i stope preživljavanja MSP-ova.

Ukupna vrijednost projekta je u visini od 22.691.480,39 HRK, a bespovratna sredstava iznose 19.300.747,06 HRK.

Program iz kojeg se financira:  Europski fond za regionalni razvoj

Trajanje projekta: Projekt započinje 1. listopada 2017., a završava 1. travnja 2019.

Kontakt osoba za informiranje i promidžbu:
Doris Sošić – Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
Tel:  +385 51 634 336
Email:  doris.sosic@porin.hr

 

Povezane novosti

Petak, 28. srpanj 2017.

Iz EU fondova 19,3 milijuna kuna za Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator “Proizvodni park Torpedo”

Gradu Rijeci odobreno je 19,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekt rekonstrukcije i prenamjene jedne od hala bivše tvornice Torpedo u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator nazvan “Proizvodni park Torpedo”. Novi poduzetnički inkubator, u sklopu projekta, pokrenutog u partnerstvu s Riječkom razvojnom agencijom Porin, zaokružit će tehnološku cjelinu suvremenih 3D tehnologija u metalu.

Više informacija

Srijeda, 10. srpanj 2002.

Tvornica “Torpedo” postaje atraktivan nautički centar

U nekadašnjoj tvornici “Torpedo” predstavljene su aktivnosti oživljavanja prostora tvornice “Torpedo”. Lučica, zgrade i zemljište “Torpeda” dobit će novu namjenu budući da su riječki poduzetnici u suradnji s Gradom Rijekom odlučili pretvoriti ih u nove gospodarske sadržaje.

Više informacija

Skip to content