Europski fond za regionalni razvoj
Naziv projekta:

„Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt”

Opis projekta

Projekt „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu. Zgrada ex Rikard Benčić zvana T-objekt bit će rekonstruirana i opremljena kao sjedište Gradske knjižnice Rijeka. Zgrada ex Rikard Benčić zvana Ciglena zgrada bit će rekonstruirana i opremljena kao Dječja kuća

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,  Investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promocija mjere za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU-a“.

T – objekt

Obuhvat projekta

Ovaj projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje T-objekta u Gradsku knjižnicu, odnosno prenamjenu u objekt javne kulturne i obrazovne svrhe.
Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerstvo Gradske knjižnice Rijeka.

Namjena objekta

T-objekt ima 4.530 m² netto/5.826 m² brutto površine. T-objekt rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, svim građanima i gostima dostupan i arhitektonski reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka, prvi u riječkoj povijesti koji će na jednom mjestu kvalitetno i svrsishodno integrirati funkcije i usluge središnjih odjela knjižnice.

U objektu će svoje mjesto pronaći sadašnji dislocirani odjeli publicistike/znanosti, književnosti, narodna čitaonica, odjel periodike (s pripadajućim spremištima) te službe općih poslova, nabave i obrade, matična služba te razvojna knjižnična služba za odnose s javnošću i programe.

Vrijednost investicije:    12.182.693,00 €

Sufinanciranje iz EU sredstava:   55,5%

Trajanje projekta: 16. 7. 2018. – 16. 8. 2020.

Program iz kojeg se sufinancira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija” kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić jedan je od kulturnih prioriteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020, a njegovom realizacijom čitavo područje kompleksa postaje jedan od najvećih projekata kulturne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

GKR-aksonometrija

GKR-aksonometrija

Trenutno stanje

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Gradske knjižnice i Dječje kuće potpisan je 16. srpnja 2018. Projekt je u fazi javne nabave građevinskih radova na rekonstrukciji T-objekta, odnosno preuređenju objekta u zgradu Gradske knjižnice.
Ugovor za rekonstrukciju tzv. „T-objekta“ u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić koji će postati sjedište Gradske knjižnice Rijeka potpisan je  27. kolovoza 2019.  Izvođač radova je ljubljanska tvrtke VG5 d.o.o.. Radovi su započeli krajem rujna 2019. Na gradilištu nove zgrade Gradske knjižnice teku radovi uklanjanja i rušenja takozvane nožice, s obzirom na to da se čitav taj dio zgrade uklanja i umjesto njega se gradi novi.

 

Ciglena zgrada – Dječja kuća

Naziv projekta:

Ciglena zgrada – Dječja kuća
Ciglena zgrada ima 1.948 m² netto/2.500m² brutto površine, a prenamijenit će se u Dječju kuću. Zgrada je zamišljena kao svojevrsno predvorje ustanova i organizacija u kulturi planiranih u kulturnom bloku Benčić: Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Gradskog kazališta lutaka i Art kina, ali i kao simbolično predvorje svijeta kulture jer je sadržajem i uslugama usmjerena u prvom redu djeci.

Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerske institucije.

Cilj projekta

Zaštita, obnova i prenamjena industrijske baštine u budućem kvartu kulture Benčić, omogućit će stvaranje novih prostornih kapaciteta za kulturu i obrazovanje svih građana, naročito mladih, povećanje broja posjetitelja edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima i povećanje broja mladih osoba koje stvaraju i primaju kulturne sadržaje. Ovaj projekt apelira na razvoj znanja i vještina stanovništva, naročito mladih osoba te na poticanje inovativnih poslovnih ideja u kulturi i povezanim djelatnostima.

Dječja kuća - perspektivni presjek

Dječja kuća – perspektivni presjek

Namjena objekta

Jedan od glavnih krajnjih korisnika ovog projekta su djeca i mladi predškolske i školske dobi sa području Rijeke i aglomeracije. Aktivnosti u novoj infrastrukturi obuhvaćaju edukacije, radionice ali i kvalitetno organiziranje slobodnog vremena u sadržajno uređenim prostorijama, a sve sa ciljem razvoja kreativnosti, socijalnih vještina i stjecanje znanja u polju književnosti, likovne, filmske, medijske i glazbene umjetnosti. Lokalno stanovništvo projektom dobiva slobodan i otvoreni pristup informacijama za različite namjene (razonodu, posao, školovanje, osobni razvoj), inspirativan prostor za pronalazak nadahnuća, razmjenu ideja i razvoj projekta, proizvoda itd.

Program iz kojeg se sufinancira:

Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija” kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.

Trajanje projekta: 16. 7. 2018 – 16. 8. 2020.

Sufinanciranje iz EU sredstava: 55%

Trenutno stanje

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Dječje kuće i Gradske knjižnice potpisan je 16. srpnja 2018.
Započeli su radovi rekonstrukcije na prenamjeni Ciglene kuće u Dječju kuću. raove izvodi tvrtka ING-GRAD d.o.o. iz Zagreba.

Vezane vijesti

Petak, 8. studeni 2019.

Revitalizacija kompleksa Benčić prezentirana na CultureInvest kongresu u Essenu

Pročelnik za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar, na poziv organizatora, sudjelovao je na 11. CultureInvest kongresu – vodećem europskom forumu za davatelje i promotore kulture na kojem se okupilo preko stotinu govornika iz svijeta kulture, biznisa, javnog sektora i medija koji su tijekom dva dana, u okviru 12 tematskih foruma, predstavljali svoja iskustva i razgovarali o novim pristupima upravljanju kulturom, financiranju kulture i komunikaciji u kulturi.

Više informacija

Skip to content