Naziv projekta:

REVIVAL – Revitalization and Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape

(Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku)

Program:

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Prioritetna os:

3. Okoliš i kulturna baština

Trajanje projekta:

1.1.2019. – 30.6.2021. (30 mjeseci)

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost: 1.825.035,00 €

Proračun Grada Rijeke: 180.395,00 €

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 136.127,50 €

Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj: 85%

Opis projekta:

Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku

U brojnim talijanski i hrvatskim gradovima i mjestima uključenim u projekt REVIVAL, postoje mnogi zapušteni prostori (npr. ljetni kampovi, škole, vojarne, vojne utvrde) te industrijski kompleksi koji imaju arhitektonsko i povijesno značenje i koji predstavljaju izvanredne primjere industrijske arheologije, racionalističke i modernističke arhitekture ili raznih vojnih utvrda i bunkera izgrađenih kroz 20 st. Sve navedeno je gotovo potpuno izgubljeno nasljeđe koje se danas treba ponovo otkriti, revitalizirati i ponovo upotrijebiti u funkciji turizma i kulture što će proširiti turističku ponudu gradova što će imati utjecaj na ostvarivanje Prioritetne osi 3: Okoliš i kulturna baština; specifičnog cilja 3.1: Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj.

Rezultati projekta će biti:

  1. Budućim korisnicima i posjetiteljima, na siguran način, učiniti dostupnim zgrade/vojne utvrde/imovinu u javnom vlasništvu (najmanje jednu po svakom uključenom gradu/području)
  2. podići svijest i pažnju lokalnih vlasti, kreatora javnih politika, potencijalnih investitora o problemu zanemarenosti ovog oblika baštine kao i na ekonomski i kulturni potencijal.
  3. Promocija novog tipa turističke ponude koji bi mogao postati zajednički prekogranični brend i povezati u novu turističku rutu.
  4. potraga za potencijalnim investitorima u privatne i javne svrhe.

Partnerstvo:

Nositelj projekta: Grad Forli

Partneri: Grad Campobasso (IT), Grad Cesenatico (IT), Grad Pesaro (IT), Grad Rijeka (HR), Grad Zadar (HR), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR), Sveučilište u Zadru (HR)

Web stranica:

www.italy-croatia.eu