Opis:

Projektom TEMPUS želi se povezati gradove sa njihovim lukama i stvoriti novi prostor društvenog života koji će poticati kreativno poduzetništvo, kao i poduzetničke inicijative u kulturi i turizmu.

Tempus

Za vrijeme trajanja projekta, projektni partneri će provesti 3 pilot projekta u Rijeci i drugim lukama Jadranskog mora, za poticanje valorizacije prostora i njegove regeneracije za nove korisnike.

Dugoročno, projektom se želi potaknuti gospodarski razvoj na temelju valorizacije skrivene materijalne i nematerijalne baštine luka, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst, počevši kroz aktivnosti privremene upotrebe.

Ciljevi:

 • Valorizacija kulturne baštine gradskih luka koja će potaknuti obnovu i revitalizaciju povijesnih zgrada i mjesta
 • Poticanje manjih financijskih intervencija koje će stvarati poveznice sa kulturom, poduzetnicima, te društvom i vrijednostima
 • Stvaranje novih gradskih sadržaja koji će privlačiti turiste izvan uobičajene turističke ponude
 • Diseminacija poduzetničke kulture i poticanje poduzetničkih pothvata temeljenih na održivom turizmu
 • Stvaranje nove zajednice posvećene održivom razvoju baštine Jadranske luke kako bi uključivanjem toga nasljeđa stvorili novi gospodarski razvoj.

Projektni partneri:

 • Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy, vodeći partner, Italija
 • N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs – Territorial association of Ravenna, Italija
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Italija
 • CERTIMAC – Building materials certification, Italija
 • Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
 • Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • Grad Solin
 • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 • Grad Rijeka

Trajanje projekta:   1.01.2019. – 30.06.2022.

Program iz kojeg se financira: Interreg Italija – Hrvatska

Proračun:

 • Ukupna vrijednost projekta: 2.706.920,00 €
 • Iznos potpore Europske unije: 2.300.882,00 €
 • Proračun Grada Rijeke: 188.980,00 €

Službena stranica projekta:

https://www.italy-croatia.eu/web/tempus